Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie rezygnują – Oświadczenie z 29 stycznia

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani byli członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 29 stycznia 2018 roku złożyliśmy rezygnacje z członkostwa w tym organie. Powyższa decyzja podyktowana była brakiem możliwości dalszej współpracy w ramach tego organu z Przewodniczącym Kolegium, którym z mocy ustawy jest Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie W naszym głębokim przekonaniu i ocenie przebiegu posiedzenia Kolegium w dniu 15 stycznia 2018 roku nieuprawnione było zamieszczenie w treści protokołu sformułowania o jednogłośnie pozytywnej opinii co do odwołania z funkcji rzecznika prasowego ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Waldemara Żurka.

Jednocześnie zauważamy, iż nieuprawnionym pozostawało również zamieszczenie w protokole sformułowania o wyrażeniu przez Kolegium zgody na Jego odwołanie, gdyż w ramach przyznanych ustawowo kompetencji Kolegium wyraża jedynie opinie w tym przedmiocie. Nadto w powyższej kwestii nie zostało zarządzone głosowanie.

Ponadto zauważamy, że zgodnie z art. 28 § 4 Prawa o ustroju sądów powszechnych opinia w sprawach, w których decyzje należą do kompetencji Prezesa Sądu, a taką zgodnie z art. 29 § 1 pkt 1 tej ustawy jest wyrażenie opinii w sprawie zwolnienia z pełnienia z funkcji rzecznika prasowego musi zapaść w formie uchwały, która nie zapadła na tym posiedzeniu, wbrew treści protokołu.

Stwierdzamy również, że nasza zgoda na przeniesienie wraz z etatem sędziego z Sądu Rejonowego w Wadowicach do Sądu Rejonowego w Wieliczce poprzedzona była nie tylko wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. ale również zapewnieniem udzielonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o zgodzie na takie postąpienie wyrażonej przez prezesów zainteresowanych sądów, co jak później ustaliliśmy nie miało miejsca.

W dniu 22 stycznia 2018 r. jako członkowie Kolegium działając na podstawie art. 28 § 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych, zwróciliśmy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie o pilne zwołanie posiedzenia Kolegium proponując dzień 29 stycznia 2018r., co umożliwiłoby udział w posiedzeniu wszystkim jego członkom. Wobec braku odpowiedzi na powyższy wniosek, a za taką trudno bowiem uznać wypowiedź Prezesa tego Sądu zamieszczoną na łamach jednej gazet w dniu 26 stycznia 20I8r. zmuszeni byliśmy złożyć rezygnację z członkostwa w Kolegium.

SSO Janusz Kawałek

SSO Joanna Melnyczuk

SSO Agnieszka Włodyga

SSR Anna Sikora-Ciba

SSR Ewa Ługowska

SSR Edyta Żyła

Ocena Czytelników
[Razem: 17 Średnio: 4.1]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o