TSUE: 21 grudnia odpowie na pytanie prejudycjalne Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawie wieku emerytalnego sędziego

0
(0)

W czwartek 21 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosi wyrok w sprawie o dalsze zajmowanie stanowiska sędziego sądu powszechnego przez sędziego, który osiągnął wiek emerytalny.

Sąd Najwyższy – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznawał odwołanie od uchwały KRS umarzającej postępowanie w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska przed sędziego, który osiągnął wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku. Bezpośrednią przyczyną umorzenia tego postępowania było złożenie przez sędziego oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska po upływie terminu określonego w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Sąd Najwyższy – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powziął wątpliwość, czy uzależnienie skuteczności oświadczenia przez sędziego woli dalszego zajmowania stanowiska od zgody innego organu (KRS) jest zgodne z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE. Po drugie, sąd ten chce także wyjaśnić, czy powołany przepis TUE sprzeciwia się
prekluzyjnemu charakterowi terminu do wyrażenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, nieuwzględniającemu przyczyn uchybienia terminowi.

document (2)

2 marca 2023 r. Rzecznik Generalny Trybunału Athanasios Rantos wydał swoją opinię, pisząc:

[…] 80. […] proponuję, aby na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy (Polska) Trybunał odpowiedział w następujący sposób:
1) Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które uzależnia skuteczność oświadczenia woli sędziego o dalszym zajmowaniu stanowiska sędziego po ukończeniu wieku przejścia w stan spoczynku od uzyskania zgody organu, w przypadku którego został wykazany brak niezależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej i który podejmuje swoje decyzje na podstawie niejasnych i trudnych do zweryfikowania kryteriów.
2) Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu interpretowanemu w ten sposób, że spóźnione oświadczenie przez sędziego woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku jest bezskuteczne bez względu na okoliczności uchybienia terminowi i na znaczenie tego uchybienia dla postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego, pod warunkiem że uregulowanie to jest zgodne z zasadą proporcjonalności.

Monitor poinformuje o wyroku. Tymczasem na marginesie chciałby zwrócić uwagę, że ani Sąd Najwyższy – co oczywiste (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych składa się z neosędziów, podobnie jak KRS w części sędziowskiej) -, ani Rzecznik Generalny – co trudno zrozumieć – nie podnieśli kwestii niekonstytucyjnego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości najczęściej są zgodne z opiniami rzeczników generalnych, lecz nie jest to reguła obowiązująca. /pr/

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments