Jak Trybunał Julii Przyłębskiej próbuje zatrzymać działania rządu Koalicji 15 Października wobec PiS-owskiej telewizji i co z tego wynika

0
(0)

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, uznając fundamentalną rolę propagandy, sianej przez partyjną telewizję, w akcie rozpaczy po przegranych wyborach próbuje zatrzymać w niej zmiany zapowiadane przez rząd Donalda Tuska, a w szczególności zapobiec ewentualnemu postawieniu przez ministra KiDN Bartłomieja Sienkiewicza medialnych spółek w stan likwidacji, co umożliwiłoby zastąpienie ich zarządów przez likwidatorów. Ci zaś mogliby dokonać istotnych zmian personalnych w TVP i PR.

Ich wniosek, opatrzony sygnaturą K 29/2, który liczy 29 stron, można przeczytać w Internetowym Portalu Orzeczeń TK

Chcąc jednak przezornie uprzedzić możliwą decyzję Bartłomieja Sienkiewicza posłowie, których reprezentuje prof. Krzysztof Szczerski, złożyli w Trybunale Julii Przyłębskiej wniosek o tymczasowe zabezpieczenie do chwili rozprawy, której termin wyznaczono na 16 stycznia.

Trybunał błyskawicznie poprosił o uzupełnienie wniosku, na co Krzysztof Szczucki, ponaglając Trybunał, napisał szczerze, po co to wszystko:

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKU FORMALNEGO WNIOSKU
Ustosunkowując się do wezwania do usunięcia braku formalnego wniosku z 12 grudnia 2023 r. wskazuję, że brak udzielenia zabezpieczenia znacznie utrudni wykonanie wyroku Trybunału o niezgodności zakwestionowanych we wniosku przepisów ze wskazanymi wzorcami kontroli. Wszczęcie likwidacji będzie skutkowało ustanowieniem likwidatorów oraz dokonywaniem przez nich czynności likwidacyjnych wiążących się m.in. ze ściągnięciem wierzytelności, spłatą zobowiązań czy upłynnieniem majątku spółki. Pośrednim skutkiem likwidacji jest rozwiązanie umów o pracę z pracownikami spółki, w tym również tymi, którzy są objęci ogólną ochroną przed zwolnieniem. Tożsame argumenty dotyczą dokonywania zmian w zarządach spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
Zarząd jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania, co wiąże się z dokonywaniem przez zarząd licznych czynności faktycznych i prawnych. Zarząd ma również istotny wpływ na kwestie programowe. Odwrócenie skutków działań zarządu, likwidatorów, likwidacji i rozwiązania przedmiotowych spółek w razie wydania wyroku przez Trybunał uwzględniającego wniosek grupy posłów, mogłoby się okazać niemożliwe.
Przedstawiciel wnioskodawców
dr hab. Krzysztof Szczucki

I teraz już sprawy potoczyły się prędziutko:

 

 

Komentarz prof. Ewy Łętowskiej, która na swoim profilu FB przypomniała, że :

[…] 22.2.2006 TK orzekł w PEŁNYM składzie, sygn. K 4/06, oddalając wniosek o zabezpieczenie, a to z uwagi na fakt, ze zabezpieczenie przed TK, na skutek odpowiedniego stosowania k.p.c. Jest możliwe tylko w sprawach ze skargi konstytucyjnej.
„Stwierdzając niedopuszczalność zastosowania w niniejszej sprawie powołanych przez wnioskodawców przepisów kodeksu postępowania cywilnego, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że ustawa o TK przewiduje możliwość wydania przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia tymczasowego w związku z toczącym się przed Trybunałem postępowaniem. Regulacja ta ma jednak zastosowanie tylko w sprawach skarg konstytucyjnych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o TK, Trybunał może wydać postanowienie tymczasowe o zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy, jeżeli wykonanie wyroku, decyzji lub innego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować skutki nieodwracalne, wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego lub gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub inny ważny interes skarżącego.”
Tymczasem 14.11.2023 orzekając (K 29/23) o zastosowaniu zabezpieczenia poprzez odpowiednie stosowanie k.p.c. TK JP [Julii Przyłębskiej] orzekał w składzie 5 osobowym, a sama sprawa była nie skargą konstytucyjną (syg. SK), lecz wnioskiem poselskim o kontrole abstrakcyjną (sygn. K).
Zatem: nieodpowiedni skład; nieodpowiednie zastosowanie przepisów kpc o zabezpieczeniu.

Od Redakcji:

Uzupełniając fakty: w pięcioosobowym składzie wydającym postanowienie w sprawie K 29/23 uczestniczył dr hab. Jarosław Wyrembak, czyli osoba nie będąca sędzią konstytucyjnym (żeby tylko przypomnieć dwa wyroki – jeden Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 w sprawie K 34/15, i drugi, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor)
Z tych powodów – sprawa nie ze skargi konstytucyjnej, postanowienie wydane nie w pełnym składzie i do tego z udziałem niesędziego – dla ministra Bartłomieja Sienkiewicza zabezpieczenie ma status non est.
(pr)

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments