„Zwracamy się do Pana Ministra o odwołanie Przemysława Radzika z delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu”

5
(1)

List sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu do prof. Adama Bodnara, Ministra Sprawiedliwości

Mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości oraz obywatelskie prawo do sądu, wyrażone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, na podstawie art. 89 § 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwracamy się do Pana Ministra o odwołanie Przemysława Radzika z delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Przemysław Radzik od 18 czerwca 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Z dniem 5 czerwca 2023 r. został powołany na funkcję Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i delegowany na czas pełnienia tej funkcji do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Przydzielony został do II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Sędziowie orzekający w tym wydziale – odwołując się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-748/19), Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (26760/95) i Sądu Najwyższego (IV KK 133/20, II KS 32/21, II KK 119/22, IV KK 164/22) – składali kolejno wnioski o wyłączenie ich od rozpoznania spraw z jego udziałem. Argumentacja, że skład sądu odwoławczego ukształtowany z Przemysławem Radzikiem wywoływać może uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w rozumieniu art. 41 § 1 kpk, znalazła akceptację w siedmiu kolejnych orzeczeniach Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o sygn. akt: II AKo 142/23, II AKo 151/23, II AKo 157/23, II AKo 158/23, II AKo 169/23, II AKo 174/23 i II AKo 177/23. W trzech kolejnych postępowaniach Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił wnioski stron o wyłączenie Przemysława Radzika od rozpoznania spraw o sygn. II AKa 142/23, II AKa 144/23 i II AKz 717/23 (II AKo 142/23, II AKo 144/23 i II AKo 205/23).

Z uwagi na niemożność wyznaczenia składu z udziałem sędziów II Wydziału Karnego, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zarządził uzupełnienie składów orzekających z Przemysławem Radzikiem poprzez wyznaczenie ich spośród sędziów I Wydziału Cywilnego i Własności Intelektualnej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Również sędziowie orzekający w tym wydziale złożyli wnioski o ich wyłączenie. Z tych powodów odwołano dwie sesje rozpraw i posiedzeń z udziałem Przemysława Radzika wyznaczone na 13 października 2023 r. i 14 listopada 2023 r., a nadto zaniechano wyznaczania kolejnych w następnych miesiącach.

Niewątpliwie dalsze pełnienie obowiązków sędziego przez Przemysława Radzika w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, prowadzić będzie do kreowania chaosu organizacyjnego oraz negatywnie wpłynie na sprawność postępowania w sprawach karnych. Także w sprawach, w których Przemysław Radzik orzeka wyłącznie w składzie jednego sędziego, należy liczyć się z wnioskiem strony o jego wyłącznie, co – jak powyżej wskazano – miało już miejsce w konkretnych sprawach.

Dodatkowo zwracamy uwagę na to, że do tej pory, we wszystkich sprawach, w których Przemysław Radzik był sprawozdawcą, a które poddano kontroli odwoławczej, Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylał zaskarżone postanowienia, stwierdzając za każdym razem rażące naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (II AKz 450/23, II AKz 676/23, II AKz 647/23).

W związku ze wskazanymi powyżej okolicznościami zwracamy się do Pana Ministra o pilne odwołanie Przemysława Radzika z delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

 

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

/Podpisy/

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments