Pierwsza Prezes SN wycofała z TK swój wniosek dot. ustawy o dostępie do informacji publicznej

0
(0)
Małgorzata Gersdorf

(Komunikat Sądu Najwyższego)

14 kwietnia 2017 r.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w dniu 12 kwietnia br. wycofał z Trybunału Konstytucyjnego, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z Konstytucją RP oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (sygn. K 58/13).

Z uwagi na to, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w ocenie Wnioskodawcy, dalsze popieranie wniosku nie jest już celowe.

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O COFNIĘCIU WNIOSKU

Niniejszym, działając jako Wnioskodawca, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2072 ze zm.), w całości cofam, przyjęty do rozpoznania na rozprawie w dniu 11 maja 2017 r., wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 1 01, poz. 926 ze zm.) z Konstytucją oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

W ocenie Wnioskodawcy, popieranie wniosku nie jest już celowe. Sprawa została bowiem dostatecznie wyjaśniona w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednolicie uznaje się, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, z wyłączeniem informacji dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, mających zawiązek z pełnieniem tych funkcji. Przy czym, przesądzenie, iż dana osoba pełni funkcję publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie oznacza jeszcze, że żądana informacja może zostać udostępniona z wyłączeniem ochrony prywatności tej osoby. Dla ograniczenia prawa do prywatności konieczne jest także, aby żądana informacja o osobie pełniącej funkcję publiczną miała związek z pełnieniem tej funkcji.

W orzecznictwie NSA podkreśla się, iż musi istnieć adekwatny związek między informacją odnoszącą się do danej osoby a funkcjonowaniem tej osoby w sferze publicznej. „Tylko stwierdzenie istnienia adekwatnego związku między żądaną informacją o osobie a pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznej – uzasadnia danie prymatu dyspozycji art. 61 ust. 1 Konstytucji RP przed art. 51 ust. 1 i art. 47 ustawy zasadniczej. To właśnie w prawidłowym i precyzyjnym ustaleniu istnienia granic tego związku, należy upatrywać właściwej ochrony prawa do prywatności jednostek, w tym osób pełniących funkcje publiczne.” (wyr. NSA z 15 czerwca 2016 r., sygn. l OSK 3217 /14; ob. też wyroki NSA: z 20 września 2016 r., sygn. l OSK 168/16; z 15 czerwca 2016 r., sygn. l OSK 3217 /14; z 5 stycznia 2016 r., sygn. l OSK 3042/14; z 30 września 2015 r., sygn. l OSK 1853/14, orzeczenia.nsa.gov.pl). Jednocześnie, należytemu wykonaniu prawa do dostępu do informacji publicznej nie stoi na przeszkodzie możliwość anonimizacji danych wrażliwych. Cofnięcie wniosku w tym stanie rzeczy należy uznać za słuszne i uzasadnione.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments