Wokanda polska w Luksemburgu: 16 listopada w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

0
(0)

Czwartek, 16 listopada 2023 r.

Rozprawa w sprawie C-693/22 I. (Sprzedaż bazy danych)

Pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dotyczy wykładni przepisów RODO. Zmierza ono do ustalenia, czy przedmiotem postępowania egzekucyjnego może być baza danych klientów spółki oraz, czy przepisy RODO stoją na przeszkodzie sprzedaży takiej bazy danych przez komornika. Sąd chce wyjaśnić w szczególności, czy ewentualne zbycie bazy danych przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego może być klasyfikowane jako „zadanie realizowane w interesie publicznym” w rozumieniu RODO.

Wyrok w sprawie C-422/22 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego, złożony przez Sąd Najwyższy, dotyczy wykładni unijnych regulacji w przedmiocie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009).

Pytania prejudycjalne zadano w ramach postępowania między TE (osobą fizyczną) a Oddziałem ZUS w Toruniu (Polska). Powstały one w związku z decyzją ZUS o wycofaniu zaświadczenia A1 potwierdzającego, na wniosek TE, że TE podlegał polskiemu ustawodawstwu w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
Sąd Najwyższy zmierza do ustalenia, czy instytucja, która wydała zaświadczenie A1 (potwierdzające, któremu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczenia społecznego podlega dana osoba), i która po przeprowadzeniu własnego postępowania wyjaśniającego, bez wniosku innego państwa członkowskiego, zamierza je uchylić lub unieważnić, ma obowiązek uzgodnić swój zamiar z zainteresowaną zagraniczną instytucją zabezpieczenia społecznego. Sąd Najwyższy chce także wyjaśnić, w jakim momencie ewentualne uzgodnienie z instytucją zagraniczną miałoby zostać dokonane.

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-606/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy wykładni dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasad proporcjonalności, neutralności podatkowej i równego traktowania.

NSA zastanawia się, czy ww. dyrektywa i zasady prawa UE umożliwiają przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne dokonanie korekty podstawy opodatkowania oraz należnego VAT w przypadku, gdy dokonano sprzedaży, do której zastosowano nieprawidłową (za wysoką) stawkę VAT, a sama sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonami (a nie fakturami VAT).
Jednocześnie, mimo korekty w zakresie wysokości stawki podatku VAT, cena sprzedaży pozostaje niezmieniona

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments