Oświadczenie […] w sprawie represji wobec prokuratorów

0
(0)

Nie, nie – to nie jest kolejne oświadczenie Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”, które od 8 lat ujawnia i piętnuje wszelkie represje i niegodziwości wobec niepokornych prokuratorów, nie ulegających naciskom stworzonego przez Zjednoczoną Prawicę mechanizmu czyniącego z prokuratury jeden z głównych instrumentów demontażu państwa prawa i – w konsekwencji – brania społeczeństwa za twarz. To Oświadczenie liczy sobie 42 lata i odnosi się do praktyk z – wydawałoby się – dawno zapomnianej epoki PRL, a które odkurzył, resuscytował i twórczo rozwinął Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Przypominamy ten historyczny dokument w kontekście zachodzących właśnie po wyborach 15 października zmian politycznych, które nieuchronnie obejmą także prokuraturę, czego dowodem są choćby już opracowane wcześniej i przez LSO, i przez prokuratora dr. Michała Gabriela-Węglowskiego z dr. Magdaleną Malinowską-Wójcicką projekty Ustawy o ustroju prokuratury.

Praktycznym punktem wyjścia do debaty o konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych będą niewątpliwie nie tylko wymienione projekty, ale także zapowiedziany przez Lex Super Omnia raport „Tekturowa Prokuratura w państwie z kartonu”, który ma pojawić się 26 października i który postaramy się udostępnić.

Przypomniane Oświadczenie KKK NSZZ „Solidarność” Pracowników Prokuratury PRL to dowód koła, jakie zatoczyła polska prokuratura w okresie rządów prawicy, która cofnęła ten ważny człon wymiaru sprawiedliwości o 40 lat. Czas z niego wyjść.

Na marginesie: dzięki takim dokumentom, jak przypomniane Oświadczenie, ujawnia się żałosny regres, jaki od tamtego czasu dokonał się w związku „Solidarność”, który z organizacji walczącej o wolność i demokrację z autorytarną władzą partii komunistycznej stał się pasem transmisyjnym populistycznej prawicowej autokratury.

Piotr Rachtan

OŚWIADCZENIE
Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Prokuratury PRL z dnia 26 września 1981 r. w sprawie represji wobec prokuratorów, członków Związku

W ostatnich dniach w niektórych jednostkach prokuratury miały miejsce rozmowy kierownictwa tych jednostek z niektórymi prokuratorami, członkami NSZZ Solidarność”. W rozmowach tajnych wzywano ich do tzw. samookreślenia się, stwierdzając całkowitą sprzeczność pomiędzy charakterem pracy w prokuraturze a przynależnością do Solidarności”. Sugerowano wystąpienie ze Związku bądź zwolnienie się z pracy, a w niektórych przypadkach wręcz w sposób ultymatywny żądano zajęcia stanowiska w określonym krótkim okresie informując, że w razie dalszej przynależności do Związku zastosowane będą przepisy umożliwiające zwolnienie tych osób na podstawie tzw. nie dawania rękojmi należytego spełniania obowiązków. W trakcie rozmów stwierdzono, że prowadzone są one na wyraźne polecenie kierownictwa Prokuratury Generalnej.
Wypada podkreślić, że te ostatnie fakty poprzedzone były wieloma przejawami wrogiego stosunku kierownictwa prokuratury do samego istnienia w tym organie .,Solidarności” oraz działaniami podejmowanymi przeciw poszczególnym organizacjom i pojedynczym działaczom, noszącymi wszelkie znamiona utrudniania działalności statutowej Związku i szykanowania jego członków.
W związku z powyższymi faktami KKK NSZZ „Solidarność” pracowników prokuratury PRL wyraża stanowczy protest wobec działań kierownictwa prokuratury. Uważamy, że stanowią one Jaskrawe pogwałcenie obowiązującego prawa, a szczególnie postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych oraz konwencji Nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy, gwarantujących prawo do swobodnego zrzeszania się i ochrony przed dyskryminacją za działalność związkową.
Z wielu docierających do nas sygnałów sądzić możemy, że takie działania w dalszej kolejności dotknąć moga innych pracowników państwowych,
członków naszego Związku.
Wyrażamy przekonanie, że cały nasz Związek i jego władze są w stanie zapewnić skuteczną ochronę ich statutowych praw wszystkim członkom NSZZ Solidarność”.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments