W Senacie: komisje przeciw referendum razem z wyborami oraz krytycznie o „ziobrowaniu” Kodeksu karnego za przestępstwa szpiegostwa

0
(0)

Komisja Ustawodawcza Senatu oraz jego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziały się za odrzuceniem ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, która ma umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego przez m.in. ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7-21. Zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie mechanizmu relokacji razem z przypadającymi na jesieni wyborami parlamentarnymi ogłosił rząd.

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej krytykowali ustawę ze względu na  m.in. możliwość upolitycznienia referendum i traktowania go jako czynnik kampanijny, rozbieżność między jednodniowymi wyborami a możliwością przeprowadzenia referendum w dwa dni, zbyt krótki czas między możliwym wprowadzeniem ustawy w życie a datą wyborów (nie powinno to być krócej niż sześć miesięcy), różnice w kwestii finansowania wyborów i referendum,  co nie sprzyja przejrzystości finansowej i równości komitetów.

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki przekazał opinie przedstawicieli Polonii, że ich głosy mogą nie zostać uwzględnione z uwagi na zmienione niedawno przepisy wyborcze, które zakładają, że głosy muszą być policzone przez całą komisję wyborczą i przesłane do Państwowej Komisji Wyborczej w ciągu 24 godzin. Mówili oni, że nie dość, że mogą nie zdążyć z liczeniem głosów w wyborach, to jeszcze będą musieli liczyć glosy w referendum. Marszałek Grodzki określił to zadanie jako „karkołomne” i „niewykonalne”.  Sprawozdawcą ustawy na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.

Komisje wprowadziły cztery poprawki do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, jedną  merytoryczno-redakcyjną i trzy redakcyjne.

Senator Marek Borowski był zdania, że drastyczne podwyższenie kar, które przewiduje ustawa, to przykład tzw. „ziobrowania”, czyli podwyższania kar, niepopartego dowodami czy statystykami pokazującymi, że istnieje rzeczywista potrzeba takiego działania. Duże kontrowersje wśród senatorów demokratycznej większości wzbudził zapis przewidujący, że o zachowaniu materiałów istotnych dla sprawy będzie decydował prokurator generalny na wniosek szefa ABW, a sąd może o tym nie wiedzieć i będzie decydował jedynie o zniszczeniu materiałów nieistotnych. Senatorowie przestrzegali przed zrównywaniem przepisów dotyczących szpiegostwa z przepisami antyterrorystycznymi, co może być źródłem naruszania praw człowieka i praworządności. Kontrowersje wzbudziła też kwestia fotografowania, filmowania i utrwalania obrazu i dźwięku, zwłaszcza w obecnych czasach dominacji mediów społecznościowych. Jednocześnie niektórzy senatorowie przyznawali, że w realiach dnia dzisiejszego, w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, ale nie tylko, interesy państwa i jego bezpieczeństwo powinno być należycie zabezpieczone przed działalnością szpiegowską.

Nowelizacja przewiduje zaostrzenie kar za szpiegostwo. Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia, po zmianie ma to być od 5 do 30 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia, po zmianie – 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat. Dożywocie ma również grozić temu, kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu „dokonuje dywersji, sabotażu lub dopuszcza się przestępstwa o charakterze terrorystycznym”. Dożywotnie pozbawienie wolności ma także grozić funkcjonariuszowi publicznemu oraz osobie „pełniącej dyspozycyjnie terytorialną służbę wojskową” działającej na rzecz obcego wywiadu.. Karom nie będą podlegać osoby, które dobrowolnie poniechały dalszej działalności na rzecz obcego wywiadu oraz ujawniły wobec polskich służb „wszystkie istotne okoliczności popełnionych czynów”. Inne ze zmian dotyczą m.in. kwestii zakazów fotografowania i utrwalania obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Osoba, która bez zezwolenia będzie fotografowała lub filmowała taki obiekt podlegała będzie karze aresztu lub grzywny, będzie można również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia tego czynu. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej. /Centrum Informacyjne Senatu/

Zdjęcie ilustrujące: Senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Aleksander Pociej. Autorka: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments