Czego Mateusz Morawiecki o Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w postanowieniu WSA zwyczajnie nie doczytał lub co równie zwyczajnie zmyśla

0
(0)

7 czerwca całą Polskę obiegła wstrząsająca wiadomość, podana ustami prezesa Rady Ministrów, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał zamknąć Kopalnię Węgla Brunatnego „Turów”.

– Nie pozwolimy na zamknięcie kopalni, obronimy 60 tys. miejsc pracy. Platforma Obywatelska chce zamknięcia tej kopalni, tej elektrowni. Ale my na to nie pozwolimy! – zanotowała słowa premiera Gazeta Wyborcza w artykule „Morawiecki w kopalni Turów atakuje sądy i PO: – Będziemy walczyć przeciwko tym, którzy wysługują się Niemcom”

Brednie premiera, powtarzane niezwłocznie przez jego zastępcę i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz rzeszę pracowników mediów państwowych sprostował jeszcze tego samego dnia komunikat rzecznika prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

Komunikat w sprawie postanowienia WSA w Warszawie dotyczącego kopalni „Turów”.

W dniu 5 kwietnia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostały złożone skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. Nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.41.2020/AB.46 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia (sygn. akt IV SA/Wa 654/23).

W skargach tych strony skarżące wniosły o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259, z późn. zm.) zwanej dalej „p.p.s.a.”, w zw. z art. 86f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), postanowieniem z 31 maja 2023 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia.

W ocenie Sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku. Sąd wskazał także, że decyzja w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia jest wydawana na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego i stanowi jedną z przesłanek do uzyskania przez inwestora kolejnych wymaganych decyzji. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót, a ustala jedynie, czy projektowane zamierzenie inwestycyjne, planowane na określonym obszarze, jest zgodne z przepisami prawa oraz określa warunki, jakie należy spełnić na dalszym etapie procesu inwestycyjnego.

Wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienie z 31 maja 2023 r. nie wstrzymuje pracy kopalni „Turów”.

Postanowienie jest nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Ponadto postanowienie to traci moc z dniem wydania przez Sąd orzeczenia uwzględniającego skargę (skargi) lub po uprawomocnieniu się orzeczenia oddalającego skargę (skargi) – art. 61 § 6 p.p.s.a.

Sędzia WSA w Warszawie

Małgorzata Jarecka

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Także zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wydał w tej sprawie oświadczenie:

Monitor namawia prezesa Rady Ministrów, jego ministrów i unoszonych patriotycznym wzmożeniem pracowników mediów rządowych by spokojnie, gdzieś w kąciku, uważnie przeczytali tekst postanowienia, które tu załączamy:

postanowienie-iv-sa_wa_654_23

Zdjęcie kopalni „Turów” – Anna Uciechowska

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments