Oświadczenie dziekana WPiA UJ prof. Jerzego Pisulińskiego w obronie prof. Jana Zimmermanna po ataku ministra Czarnka

5
(2)

Jako Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym Pan Prof. dr hab. Jan Zimmermann związany był 50 lat, wyrażam stanowczą dezaprobatę wobec słów wypowiedzianych w publicznych mediach przez Pana Ministra Przemysława Czarnka pod adresem Pana Prof. Jana Zimmermanna a także gróźb skierowanych wobec wszystkich innych profesorów, którzy wyrażali się krytycznie o uchwalonej w dniu 14 kwietnia 2023 r. ustawie o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (tzw. „lex Tusk”).

Wypowiedziane słowa nie przystają konstytucyjnemu ministrowi i prawnikowi.

Pan prof. Jan Zimmermann korzystał z wolności słowa gwarantowanej każdemu obywatelowi przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i konwencje międzynarodowe. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i polskich sądów osoby piastujące funkcje publiczne, a tym bardziej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, muszą się liczyć z krytyką swoich działań i nie korzystają z takiej samej ochrony jak zwykli obywatele.

Dla każdego prawnika jest oczywistym, że uchwalona ustawa narusza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, powołując organ administracji wyposażony w prawo stosowania środków represji eufemistycznie nazywanych środkami zaradczymi. Takim środkiem jest zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Jest to w istocie środek nawet szerszy niż przewidziany w kodeksie karnym środek karny polegający na zakazie zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu (art. 41 k.k.), zbliżony do środka karnego pozbawienia praw publicznych orzekanego za najcięższe przestępstwa, który powoduje utratę prawa do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego (art. 40 k.k.).

Ustawa narusza zasadę podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (art. 10 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej) oraz zasadę sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej przez sądy (art. 175 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).

Krytyka decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o podpisaniu ustawy naruszającej tak fundamentalne zasady konstytucyjnego porządku prawnego przeprowadzona przez prof. Jana Zimmermanna, uznanego prawnika i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, była w pełni zasadna.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Kraków, 1 czerwca 2023 r. .

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments