Łódzkich sędziów cztery uchwały w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz toczącą się publiczną dyskusją na temat sądownictwa

0
(0)

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 15 stycznia 2018 roku podjęło cztery uchwały, w związku z aktualnymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz toczącą się publiczną dyskusją na temat sądownictwa.

Uchwała nr 1
Wobec wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r. i rozpoczęcia naboru kandydatów do nowej KRS – zwracamy się z apelem do wszystkich sędziów orzekających zarówno w Sądzie Okręgowym w Łodzi jak i w sądach rejonowych leżących na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi o powstrzymanie się od kandydowania w trybie przewidzianym nową ustawą oraz o niepodpisywanie list poparcia dla kandydatów do tego organu.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że Krajowa Rada Sądownictwa wybrana zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, nie będzie mogła realizować swoich konstytucyjnych zadań wynikających z art. 186 Konstytucji RP i nie będzie stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a przewidziane w ustawie rozwiązanie jest w sposób oczywisty niezgodne z art. 187 ust. 1 pkt. 2 Konstytucji RP i doprowadza do nieuprawnionej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej wynikającej z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP.
W tej sytuacji – nawet przy najlepszych intencjach – udział w procedurze wyborczej do niekonstytucyjnego organu, wybranego bez reprezentatywnego udziału środowiska sędziowskiego, legitymizuje ten organ. Postawa taka nie daje się pogodzić z zobowiązaniem wyrażonym w przysiędze sędziowskiej do „stania na straży prawa” oraz „kierowaniu się w postępowaniu zasadami godności i uczciwości”.

W sprawie Uchwały nr 1 głosowało 68 sędziów: 66 była za, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała nr 2
Przyłączamy się do uchwały Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. wyrażającej poparcie dla postulatów płacowych pracowników sądów i apelujemy do wszystkich podmiotów stanowiących prawo, jak i je wykonujących o podjęcie działań zmierzających do zwaloryzowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej i doprowadzenie do sytuacji, w której wynagrodzenia te będzie można nazwać godziwymi w rozumieniu art. 13 Kodeksu pracy.

Głosowało 69 sędziów: 68 było za, 1 przeciw.

Uchwała nr 3
Wyrażamy wsparcie dla sędziów sądów, w których doszło do nieuzasadnionej wymiany prezesów w trakcie kadencji, z osób kompetentnych, cieszących się zaufaniem środowiska, na osoby wybrane według niejasnych kryteriów przez Ministra Sprawiedliwości.
Przyłączamy się do wszystkich krytycznych głosów stowarzyszeń sędziowskich, Zgromadzeń Ogólnych oraz Zebrań Sędziów sądów z całej Polski, a także Forum Współpracy Sędziów odnoszących się do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ustaw upolityczniających Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy.
Protestujemy przeciwko sprzecznemu z Konstytucją RP usuwaniu sędziów ze stanowisk poprzez przymusowe przenoszenie ich w stan spoczynku. Za szczególnie jaskrawy wyraz dyskryminacji ze względu na płeć, uznajemy regulację dotyczącą obowiązku przejścia w stan spoczynku sędziów – kobiet, które ukończyły 60 lat, którym Minister Sprawiedliwości masowo i bez uzasadnienia odmawia przedłużenia prawa do wykonywania zawodu.
Wyrażamy głębokie ubolewanie wobec powtarzanych od dwóch lat w mediach publicznych oraz przez przedstawicieli partii rządzącej i rządu Rzeczpospolitej Polskiej
pomówień wobec wymiaru sprawiedliwości, których najostrzejszymi przykładami są: kampania „Sprawiedliwe sądy” oraz artykuł Premiera Rzeczpospolitej Polskiej – Mateusza Morawieckiego, opublikowany w dniu 13 grudnia 2017 r., na portalu tygodnika „Washington Examiner”. Zawracamy uwagę, że działanie takie nie służy wzmacnianiu autorytetu sądów i respektowaniu prawa przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Oczekujemy od wszystkich organów państwa poszanowania dla władzy sądowniczej i sprawujących ją sędziów.
Zwracamy się do całego środowiska sędziowskiego o jedność i solidarność w trudnych czasach próby.

Nad Uchwałą nr 3 głosowało 69 sędziów: 67 było za, 2 wstrzymało się.

Uchwała nr 4
Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania treści podjętych w dniu dzisiejszym uchwał na stronie internetowej sądu, opublikowania w wewnętrznej sieci sądu uchwał Forum Współpracy Sędziów z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz decydujemy o wywieszeniu w widocznych miejscach w budynku sądu plakatów przygotowanych przez sędziów krakowskich z fragmentem uchwały z dnia 4 grudnia 2017 r. zawierających m.in. wezwanie do władz państwowych do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

W tej sprawie głosowało 69 sędziów: 65 za, 4 wstrzymało się.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments