20 wybranych spraw wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego w latach 2013-2018, które do dziś nie zostały rozpoznane

5
(1)

Kontynuujemy prezentację owoców mozołu Trybunału Konstytucyjnego, innymi słowy – weryfikujemy zapewnienia o jego pracowitości i wysokiej wydajności, której dowodzi w dorocznych informacjach „o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” w kolejnych latach, przedkładanych obu izbom parlamentu. Dzisiaj – skromna tabelka:

sygnatura

Rok skiero-wania do TK

Wnioskodawca

Przedmiot

K 23/14*

2013

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Niedopuszczalność strajku osób zatrudnionych w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/k-2314

K 31/14

2014

Rzecznik Praw Obywatelskich

Kodeks karny skarbowy, Ordynacja podatkowa

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo albo wykroczenie skarbowe

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/k-3114

K 19/15**

2015

Prezydent

Ustawa o leczeniu niepłodności

Zasady pobierania komórek rozrodczych

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/k-1915

K 49/15

2015

Rada Gminy

Prawo o ruchu drogowym

Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/k-4915

K 10/16

2016

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ordynacja podatkowa

Egzekwowanie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym po upływie terminu przedawnienia

https://trybunal.gov.pl/s/k-1016

P 6/16

2016

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

Ordynacja podatkowa

Egzekwowanie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką po upływie terminu przedawnienia

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/p-616

P 10/16

2016

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Kodeks cywilny

Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/p-1016

K 36/16

2016

Rzecznik Praw Obywatelskich;

Posłowie;

Senatorowie

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego


Obrót gruntami rolnymi

https://trybunal.gov.pl/s/k-3616

SK 12/17

2016

Osoba fizyczna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Brak instytucjonalizacji związków osób tej samej płci

https://trybunal.gov.pl/s/sk-1217

P 2/17

2017

Sąd Rejonowy
w Pile

Prawo łowieckie

Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach

https://trybunal.gov.pl/s/p-217

P 3/17

2017

Sąd Rejonowy
w Chojnicach

Kodeks karny

Obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio

https://trybunal.gov.pl/s/p-317

Kpt 1/17

2017

Marszałek Sejmu

Spór kompetencyjny pomiędzy Prezydentem a Sądem Najwyższym dot. stosowania prawa łaski

https://trybunal.gov.pl/s/kpt-117/

K 8/18

2017

Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i in.

Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

K 11/17

2017

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowe

Kontrola operacyjna

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/k-1117

P 8/17

2017

Sąd Najwyższy

Ustawa o partiach politycznych

Odrzucenie przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania finansowego partii politycznej

https://trybunal.gov.pl/s/p-817

K 12/17

2017

Posłowie

Kodeks postępowania cywilnego

Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa

https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/k-1217

P 4/18

2018

Sąd Okręgowy
w Warszawie

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i in.

Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa

https://trybunal.gov.pl/s/p-418

P 12/18

2018

Naczelny Sąd Administracyjny

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków

https://trybunal.gov.pl/s/p-1218

P 14/18

2018

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

Kodeks pracy

Rezygnacja z części urlopu rodzicielskiego i związana z tym utrata uprawnienia do korzystania z jego dalszej części w późniejszym okresie

https://trybunal.gov.pl/s/p-1418

K 7/18

2018

Prokurator Generalny

Kodeks postępowania cywilnego

Traktat o funkcjonowaniu UE

Zabezpieczenie przewidziane w kpc mające postać zawieszenia stosowania przepisu ustawy objętej domniemaniem konstytucyjności; pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie, który nie odnosi się do przedmiotu sprawy zawisłej przed sądem krajowym, a także w zakresie ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej oraz postępowania przed organami władzy sądowniczej państwa członkowskiego Unii Europejski

https://trybunal.gov.pl/s/k-718

* K 23/14: Monitor Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny chce pobić rekord? Dziesiąty rok wniosku „Solidarności” dotyczącego prawa do strajku pracowników sfery publicznej

**K 19/15: K 19/15: Trybunał Konstytucyjny od 8 lat nie rozstrzygnął wniosku prezydenta Komorowskiego w sprawie ustawy o in vitro, choć umorzył podobny – Adama Bodnara

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments