INPRIS: Rozpoczęła się procedura wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

5 stycznia 2018. W Monitorze Polskim z dnia 4 stycznia 2018 r. opublikowane zostały obwieszczenie i zarządzenie Marszałka Sejmu RP rozpoczynające procedurę wyboru członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów zostało opublikowane pod poz. 10.

Zarządzenie Marszałka Sejmu w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa zostało opublikowane pod poz. 9.

Od dnia 5 stycznia 2018 r. biegnie 21-dniowy termin na zgłaszanie kandydatów.

Wzór zgłoszenia sędziego jest bardzo ogólny i nieprecyzyjny.

Zawiera tylko trzy ogólne pozycje: „I. Informacje o kandydacie”, „II. Informacje o pełnionych dotychczas funkcjach”,  „III. Informacje o działalności społecznej”.

Nie wymusza więc na zgłaszających sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa podania istotnych i konkretnych informacji, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze i nie pozwoli na porównanie kompetencji, doświadczenia i innych walorów kandydatów.

Chodzi tu np. o takie kwestie:

  • Informacje o drodze edukacyjnej i osiągnięciach naukowych kandydata, kursach, stażach, certyfikatach itd.
  • Informacje o sprawach sądowych, których uczestnikiem jest sędzia;
  • Informacje o wszelkich postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych wobec sędziego związanych zarówno z jego pracą sędziego, jak i w związku z innymi zajęciami (np. zatrudnienie na uczelni wyższej, wcześniejsza praca prokuratora, adwokata lub radcy prawnego);
  • Dane dotyczące członkostwa w organizacjach prawniczych i stowarzyszeniach sędziowskich;
  • Najważniejsze publikacje;
  • Opinie stowarzyszeń sędziowskich i organizacji prawniczych o kandydacie;
  • Informacje o nagrodach i wyróżnieniach;
  • Informacje o zakresie i formach współpracy z instytucjami rządowymi (np. delegacja w Ministerstwie Sprawiedliwości, praca w komisjach konkursowych, zespołach itd.);
  • Informacje o dotychczasowych wynikach postępowań konkursowych w ramach sędziowskich procedur nominacyjnych.

INPRIS

Ocena Czytelników
[Razem: 3 Średnio: 3.3]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o