Dlaczego Piotr Schab nie wykona postanowienia o środku tymczasowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

0
(0)

6 grudnia 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł o zabezpieczeniu w sprawie ze skargi trzech sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z Ich przeniesieniem z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu:

Decyzja w sprawie środka tymczasowego

(…) Trybunał postanowił, dla zabezpieczenia interesu stron i prawidłowego toku postępowania przed nim, do wskazania Rządowi Polskiemu (…)

aby pozwane państwo zawiesiło skutki decyzji o przeniesieniu skarżących z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie i powstrzymało decyzję o przeniesieniu wnioskodawców do innego wydziału warszawskiego Sądu Apelacyjnego wbrew ich woli aż do rozpatrzenie skarg skarżących przez Trybunał.

Zwraca się uwagę stron na fakt, że nieprzestrzeganie [zabezpieczenia] może pociągać za sobą naruszenie artykułu 34 Konwencji.

(…) Ponadto Trybunał zdecydował o nadaniu pierwszeństwa skardze (…)

W następstwie wydania tego zabezpieczenia sędzie Sądu Apelacyjnego Marzanna A. Piekarska-Drążek i Ewa Gregatys zwróciły się do SSA Piotra Schaba, prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z pismem:

 

W odpowiedzi prezes SA Piotr Schab wydał Oświadczenie, co jest dość ekscentryczną formą komunikacji z żądającymi wykonania środka tymczasowego sędziami, w którym napisał, że

Akcentując, że przedmiotowy środek tymczasowy nie stanowi rzecz jasna wyroku, podkreślenia wymaga, że do chwili wydania niniejszego oświadczenia, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie otrzymał odpisu rozstrzygnięcia w kwestii tego środka, a jedynie informację, że środek taki został orzeczony.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Takim orzeczeniem jest wyrok z 10 marca 2022 r., sygn. K 7/21, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że upoważnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub sądów krajowych do dokonywania oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, zakres działania, tryb pracy i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z art. 188 pkt 1 i 2 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji. […]

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie jest w tym wypadku stroną postępowania, zaś wyroki ETPCz wiążą co do zasady tylko strony. To państwo, przeciwko któremu ewentualnie zostanie wydany wyrok zobowiązane będzie do jego wykonania. Dlatego też orzeczenia ETPCz skutkować mogą ewentualnymi zmianami w przepisach ustawy, zgodnie z którą działa prezes sądu. Inna interpretacja analizowanego zabezpieczenia prowadziłaby do zachwiania konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy.[…]

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments