Stanisław Zabłocki: Wielki smutek i wielkie zdumienie

5
(3)

W związku z ujawnioną […] przez szereg portali wiadomością o wezwaniu skierowanym – w trybie art. 76 § 1 i § 8 ustawy o Sądzie Najwyższym, przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, pana Piotra Schaba – do byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, aby złożyła ona pisemne wyjaśnienia w sprawie określonej w tym wezwaniu, formułowanych jest w mediach szereg zasadnych pytań, także związanych z jakże istotną kwestią, czy wydarzenie to nie przyczyni się do zminimalizowania szans otrzymania przez Polskę dziesiątków miliardów euro z tytułu KPO. Trudno bowiem nie dostrzec, że do złożenia wyjaśnień w trybie, który przewidziany jest w Rozdziale 7 ustawy o Sądzie Najwyższym, zatytułowanym „Odpowiedzialność dyscyplinarna”, pani sędzia w st. spoczynku Małgorzata Gersdorf wzywana jest w związku z określonymi poglądami prawnymi, które legły u podstaw jej wniosku o wydanie uchwały przez skład powiększony Sądu Najwyższego oraz z mającymi taki sam, wyłącznie prawny, charakter poglądami co do instytucji tzw. sporu kompetencyjnego.

Dla mnie, jako prawnika, równie interesujący jest jednak inny aspekt tak ujawnionej informacji. Aspekt również czysto jurydyczny, związany z treścią § 8 art. 76 ustawy o Sądzie Najwyższym. Pan sędzia Piotr Schab nie działa w tym postępowaniu jako Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, ale jako Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny, którego wyznaczenie wyłącza Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego od podejmowania czynności w sprawie. Zgodnie ze zdaniem pierwszym § 8 art. 76 ustawy o Sądzie Najwyższym to „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyznaczyć z grona sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych lub sędziów sądów wojskowych Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego”. Istotne jest zatem nie tylko to, że to Prezydent RP wyznaczył pana Piotra Schaba. Jeszcze istotniejsze jest bowiem, że uczynił to – a przecież nie możemy zakładać, że doszło do naruszenia przepisu art. 76 § 8 zdanie pierwsze in fine – „…do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego”. Nie do jakiejś sprawy oznaczonej abstrakcyjnie, ale do sprawy konkretnej, ściśle określonej, o sprecyzowanej materii, co jednoznacznie wynika z ustawowego sformułowania „…do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego”.

Zważywszy zarówno na materię sprawy, o której jest mowa w wezwaniu skierowanym do pani profesor Małgorzaty Gersdorf, ale w jeszcze większym stopniu zważywszy na pozycję ustrojową Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pozycję ustrojową Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (choćby byłego) ogarnął mnie smutek i zdumienie. Wielki smutek i wielkie zdumienie.

Stanisław Zabłocki

Komentarz został wcześniej opublikowany na profilu FB Autora

Zdjęcie ilustrujące: Stanisław Zabłocki w Senacie w 2020 r. Autor: Michał Józefaciuk

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments