Apel europejskich stowarzyszeń sędziowskich w sprawie Murata Arslana

0
(0)

17 października 2022r. przedstawiciele europejskich stowarzyszeń sędziowskich skierowali na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Europejskiego Komisarza d/s wartości i przejrzystości, Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej, Europejskiego Komisarza ds sąsiedztwa i rozszerzenia, a także Sekretarza Generalnego Rady Europy i Komisarza d/s Praw Człowieka apel w obronie Murata Arslana, tureckiego sędziego – prezesa Niezależnego Tureckiego Stowarzyszenia Sędziowskiego YARSAV prześladowanego przez władze jego kraju.

Europa, 17 października 2022 r.

Pani Ursula Von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Pani Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości

Pan Didier Reynders, Europejski Komisarz ds. Sprawiedliwości

Josep Borrell Fontelles, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej

Olivér Várhelyi, Europejski Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia

Marija Pejćinović Burić, Sekretarz Generalny Rady Europy

Pani Dunja Mijatović, Komisarz ds. praw człowieka (CoE)

Wasze Ekscelencje,

My niżej podpisani przedstawiciele głównych europejskich organizacji sędziów i prokuratorów po raz kolejny zwracamy się do Państwa w związku z sytuacją w sprawie praworządności w Turcji.

Odnosimy się do okoliczności, że Murat Arslan został aresztowany 26 października 2016 r., po tym jak został odwołany ze stanowiska sędziego w lipcu 2016 r., w bezpośrednim następstwie próby zamachu stanu.

Minęło sześć lat i Murat Arslan – nagrodzony przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w 2017 roku Nagrodą Praw Człowieka im. Vaclava Havla – jest nadal tymczasowo aresztowany. Murat Arslan jest nie tylko prezesem niezależnego tureckiego stowarzyszenia sędziowskiego YARSAV[1], ale także (podobnie jak wielu innych tureckich sędziów) udowodnił, że stoi na straży pełnej ochrony praw podstawowych, opierając się – od wielu lat – stale rosnącym naciskom na tureckie sądownictwo ze strony tureckich przywódców politycznych.

Podobnie jak w licznych wcześniejszych listach otwartych, po raz kolejny podkreślamy, że tureckie sądy nie są niezależne, że w Turcji nie ma woli wdrażania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że mamy do czynienia z jawnym brakiem poszanowania zasad państwa prawa oraz że dochodzi tam do masowych i systemowych naruszeń praw człowieka.

Murat Arslan zawsze bronił i walczył o prawdziwie niezależne i bezstronne sądownictwo, które jest jednym z niezbędnych filarów demokratycznego państwa prawa. Na próżno otwarcie błagał o międzynarodowe wsparcie w trakcie pogarszającej się sytuacji w grudniu 2013 roku.

Murat Arslan jest nielegalnie więziony już przez sześć lat za wypowiadanie się i walkę o te demokratyczne wartości. Wielu innych tureckich sędziów i prokuratorów również zostało zdjętych z urzędu, oni i ich rodziny zostali pozbawieni dochodów i możliwości pracy w Turcji.

Jak przeciętny obywatel może oczekiwać i mieć nadzieję, że jego sprawa zostanie rozpatrzona przez niezawisłego i bezstronnego sędziego, skoro sami sędziowie mogą być zwalniani, pozbawiani wolności  i doprowadzani na skraj egzystencji przez władzę wykonawczą?

Niedawno Rada Unii Europejskiej zaprosiła Turcję do uczestnictwa w Europejskiej Wspólnocie Politycznej (EPC). Bez względu na polityczne powody tej decyzji, na tle właśnie zarysowanego tła i sytuacji sądownictwa w Turcji, powinno być jasne, że EPC nie może przymykać oczu na te podstawowe naruszenia praworządności. Negocjacje z rządem tureckim są budowane na grząskim gruncie w sytuacji, gdy wyklucza się tak podstawowe zasady demokratyczne i wartości europejskie.

Wzywamy Wasze Ekscelencje do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków i działań, aby upewnić się, że Turcja przestrzega zasad państwa prawa i szanuje niezależność sądownictwa oraz podstawowe prawo człowieka do sprawiedliwego procesu dla wszystkich.

 W świetle powyższego, z całym szacunkiem wzywamy Wasze Ekscelencje do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przekonania Turcji:

– do natychmiastowego uwolnienia Murata Arslana i wszystkich innych nielegalnie zatrzymanych sędziów i prokuratorów,

– natychmiastowego i pełnego przywrócenia do pracy wszystkich bezprawnie zwolnionych sędziów i prokuratorów,

– pełne wykonanie wszystkich decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

– powrót do zasad uczciwego procesu ustanowionych w art. 6 EKPC,

– do ponownego otwarcia wszystkich prawomocnych postępowań, w których zignorowano podstawowe międzynarodowe standardy uczciwego procesu, zgodnie z oświadczeniem ETPC.

Edith Zeller, Prezes Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ)

Duro Sessa, Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ)

Tamara Trotman, Prezes Stowarzyszenia Sędziowie dla Sędziów (Judges for Judges)

Filipe César Marques, Prezes Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)

[1] Zlikwidowane dekretem z lipca 2016 r.

Murat-Arslan-October_2022_rev_Filipe_also_seen_TT_clear
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments