Prokuratura „powzięła wiedzę”, że sędziowie SN zażądali wglądu do akt osobowych sędziów Schaba i Beaty Adamczyk-Łabudy. Oświadczenie Prokuratury Krajowej

0
(0)

Oświadczenie Prokuratury Krajowej w związku z wnioskiem o wyłączenie sędziów SN
09.09.2022

W związku z pytaniami Redakcji, Prokuratura Krajowa informuje, że wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego Waldemara Płóciennika, Pawła Wilińskiego i Włodzimierza Wróbla, ponieważ w prowadzonym przez nich postępowaniu kasacyjnym podjęli kroki zmierzające do bezpodstawnego zakwestionowania statusu innych sędziów. W ocenie prokuratury działanie to rodzi uzasadnione wątpliwości co do zachowania przez nich bezstronności i obiektywizmu w rozpatrywanej sprawie.

Sprawa zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się handlem narkotykami trafiła do Sądu Najwyższego w toku procedury kasacyjnej. Kasację skierował zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonych. Prokuratura jako strona postępowania powzięła wiedzę, że Sąd Najwyższy dołączył do sprawy dokumentację pracy zawodowej sędziów Beaty Adamczyk-Łabudy i Piotra Schaba, którzy 20 lipca 2020 roku rozpoznawali apelację w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Prokurator ocenił, że prawdopodobnym celem wystąpienia przez sędziów SN na posiedzeniu 14 czerwca 2022 r. o akta osobowe sędziów wykonujących obowiązki w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jest podważenie prawidłowości ich obsadzenia w składzie orzekającym. Wynikało to z uzasadnienia postanowienia SN o dopuszczeniu z urzędu dokumentów związanych z przebiegiem pracy zawodowej sędziów, w którym wskazano, że Sąd Najwyższy zamierza zbadać, czy sąd orzekający w II instancji został należycie obsadzony w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 kpk.

Działanie podjęte przez trójkę sędziów SN wymierzone jest w sędziów powołanych zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, o wieloletnim doświadczeniem zawodowym. SSA Piotr Schab jest sędzią od 24 lat, zaś SSR Beata Adamczyk – Łabuda od 19 lat. Co istotne, ich wyroki wielokrotnie były analizowane w procedurze kasacyjnej przed Sądem Najwyższym i nigdy ani ich kompetencje, ani status nie były kwestionowane. Dotyczy to nie tylko spraw z ubiegłych lat, ale i najnowszych, w tym z roku 2022, w których Sąd Najwyższy utrzymał skazania orzeczone przez sędziów.

Wskazane wyższej działania sędziów SN, a także sposób procedowania w tej sprawie, w tym nieuzasadniona okolicznościami jego długotrwałość, zmiana decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczeniu, stwarzają przekonanie, że nie będzie on działał w warunkach bezstronności i obiektywizmu. Stąd wniosek prokuratury o wyłączenie sędziów od rozpoznania sprawy.

We wniosku prokuratura zwróciła także uwagę, że sędziowie SN podjęli starania, by zakwestionować status sędziów powołanych przez Prezydenta RP w demokratycznym państwie prawnym, nie dostrzegając jednocześnie, że jeden z nich SSN Waldemar Płóciennik – został powołany na urząd sędziego przez działającą w oparciu o Konstytucję z 1952 r. Radę Państwa PRL, która w 1981 r. wprowadziła stan wojenny, zaś kilka lat później, jeszcze przed upadkiem komunizmu w Polsce, to samo ciało powołało go na sędziego sądu wojskowego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments