Sytuacja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie potencjalnie umożliwia polityczną kontrolę orzeczeń sądowych. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis”

5
(1)

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów ,,Themis” wobec represjonowania sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 8 września 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża oburzenie i stanowczo protestuje przeciwko szykanowaniu sędziów Apelacji Warszawskiej przez osoby pełniące funkcje administracyjne w sądownictwie powszechnym – Piotra Schaba i Przemysława Radzika. Osoby te w przeszłości, pełniąc funkcje rzeczników dyscyplinarnych, wielokrotnie podejmowały decyzje zgodne z kierunkiem wytyczonym przez przedstawicieli władzy wykonawczej, mające na celu dyscyplinarne ściganie i represjonowanie sędziów, których jedynym „przewinieniem” było wydawanie orzeczeń czy podejmowanie działań zmierzających do ochrony praworządności.

Ostatnie działania wymienionych osób polegające na nieuzasadnionym przeniesieniu doświadczonych sędziów Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys oraz Marzanny Piekarskiej-Drążek z wydziału karnego do wydziału ubezpieczeń społecznych należy traktować jako dalszą część działań w tym kierunku, tym razem podjętą przy użyciu administracyjnych środków represji.

Przeniesienie sędziego do innego wydziału, po wielu latach orzekania w wydziale karnym, oznacza nie tylko konieczność przyswojenia przez niego wiedzy z nowej dziedziny prawa, ale także pozbawienie wymiaru sprawiedliwości wiedzy fachowej i doświadczenia zawodowego, jaką dysponuje sędzia w dziedzinie, w której wiele lat orzekał. Takie działanie podważa prawo obywateli do rzetelnego procesu przed niezależnym, bezstronnymi profesjonalnym sądem. Dokonuje się tego bez podstaw faktycznych i bez wskazania podstawy prawnej, a działanie to dotyka wyłącznie sędziów, którzy wykazując się niezawisłością i troską o przestrzeganie prawa, pozwolili sobie na kwestionowanie wadliwie powołanych sędziów, skierowanych do wydawania orzeczeń w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przez organ wyłoniony w sposób sprzeczny z konstytucją (tzw. neo-KRS).

W świetle utrwalonego orzecznictwa ETPC (m.in. sprawa Parlov-Tkalčić przeciwko Chorwacji, skarga nr 24810/06) jednym z przejawów niezawisłości sędziowskiej jest niezależność sędziów od nacisków zewnętrznych, w tym również ze strony ich przełożonych administracyjnych.

Wyrażamy pogląd, że bezpośrednio zagraża niezawisłości sędziowskiej sytuacja, w której przełożeni administracyjni sędziów (w tym przypadku prezes i wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie) są zarazem rzecznikami dyscyplinarnymi będąc wyznaczonymi na obydwie sprawowane funkcje w sposób arbitralny przez czynnego polityka obozu władzy – Ministra Sprawiedliwości. Posiadany przez nich dzięki połączeniu funkcji repertuar środków nacisku umożliwia wywieranie presji na sędziów, a potencjalnie również – polityczną kontrolę orzeczeń sądowych.

Wyrażamy solidarność z represjonowanymi kolegami, wzywamy do natychmiastowego przywrócenia ich do pracy zgodnej z ich kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym oraz domagamy się ukarania osób, które przyczyniły się do ich bezprawnego szykanowania.

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments