Radzik – grafolog i inne pisma oraz komentarz

5
(1)

Forum Współpracy Sędziów opublikowało pisma, które wymienili prof. Małgorzata Manowska i Piotr Schab po przeniesieniu przez wiceprezesa SA w Warszawie Przemysława Radzika 5 sierpnia 2022 r.  SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz inne pisma.

Chronologicznie pierwsza swój komentarz do decyzji Przemysława Radzika opublikowała sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka:

Komunikat Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z 12 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 12 sierpień 2022
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. zapoznało się z dokumentem zatytułowanym „Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie”, odnoszącym się do przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz wysłuchało wyjaśnień wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie SSA Przemysław Radzika.

Prezydium uznało, że sprawa nie wymaga pilnego zajęcia stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa w ramach kompetencji wynikających z art. 186 ust. 1 Konstytucji, gdyż w świetle wyjaśnień złożonych przez wiceprezesa Sądu Apelacyjnego na obecnym etapie sprawy decyzję o zmianie zakresu czynności sędzi SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak i SSA Ewy Gregajtys należy wstępnie postrzegać za działania mające na celu zagwarantowanie obywatelom prawo do sądu.

Niezależnie od przyczyn wynikających z obowiązków prezesa sądu w zakresie racjonalnego zarządzenia kadrami, dodatkowe okoliczności, a w szczególności postawa przeniesionych wobec nowo powołanych sędziów manifestowana w obecności stron i publiczności, uzasadniają przekonanie, że podjęcia przedmiotowych decyzji kadrowych wymagało dobro wymiaru sprawiedliwości.

Należy przy tym podkreślić, że w razie zaskarżenia decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Krajowej Rady Sądownictwa sprawa zostanie na nowo przeanalizowana, z uwzględnieniem stanowisk odwołujących się i przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

!6 sierpnia Sąd Najwyższy opublikował „Apel Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzaty Manowskiej skierowany do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie”

Apel PPSN skierowany do Prezesa SA w Warszawie

19 sierpnia Piotr Schab odpowiedział na Apel prof. Małgorzaty Manowskiej:

Szanowna Pani Prezes

Odpowiadając na apel Pani Prezes z dnia 16 sierpnia 2022 roku pozwalam sobie zaakcentować, co następuje.
Rozumiejąc w pełni wyjątkowość rozstrzygnięć Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, mogących skutkować zmianą uwarunkowań pracy orzeczniczej SSA Ewy Gregajtys i SSA Ewy Leszczyńskiej – Furtak pragnę zapewnić, iz stanowisko w tej kwestii powzięte zostało w wyniku analizy wszystkich okoliczności istotnych dla zapewnienia należytego funkcjonowania powierzonego mi Sądu. Kluczowym argumentem, który winienem przedstawić Pani Prezes jest zaś fakt długotrwałej negacji przez SSA Ewęe Leszczyńską-Furtak i SSA Ewę Gregajtys wykonywania fundamentalnych obowiązków służbowych, sedno których stanowi wszak wymiar sprawiedliwości. Manifestowana w szeregu pism kierowanych do władz Sądu oraz w licznych orzeczeniach i oświadczeniach wobec stron postępowań ocena statusu zawodowego innych sędziów jest z jednej strony jaskrawym przekroczeniem podstawowych wymogów etyki sędziowskiej, z drugiej strony natomiast torpeduje należyte wykonywanie służby publicznej w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, skoro osoby, o których mowa uzurpują sobie tytuł do otwartej odmowy orzekania w składach kolegialnych, tworzonych z większością sędziów II Wydziału Karnego tego Sądu.[…]

Przesłanki wskazywane przez SSA Ewę Gregajtys i SSA Ewę Leszczyńską-Furtak jako motywy odmowy orzekania opierają się przy tym na negacji porządku konstytucyjnego, podważaniu roli Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w procesie nominowania sędziów, czy wręcz – na zarzutach o charakterze osobistym wobec sędziów. Szereg z tych zarzutów, w moim przekonaniu, uznać należy za obraźliwe; w razie wyrażenia przez Panią Prezes takiego oczekiwania gotów jestem udokumentować powyższą konkluzję przez przedłożenie zapisów dźwiękowych przebiegu rozpraw.

Przekroczono zatem granicę zachowania, której [tak w oryginale – MK] jest zasadniczym warunkiem pełnienia przez Sąd jego doniosłej roli publicznej.

Odmowa pracy orzeczniczej przez Panie Sędzie ma zaś oczywisty skutek dla oceny ich wkładu w funkcjonowanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Z tych przyczyn podtrzymuję stanowczy pogląd, że konieczna jest taka zmiana warunków służby SSA Ewy Gregaitys i SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak, która zasadniczo pozbawia Panie Sędzie sposobności orzekania w składach kolegialnych, a zarazem doprowadzi do pełniejszego wykorzystania ich potencjału zawodowego w jednostce organizacyjnej, charakteryzującej się w ostatnim czasie ogromnym wzrostem liczby spraw, poddanych jej kognicji.

z wyrazami szacunku
SSA Piotr Schab

Jak już powszechnie wiadomo, liczni sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, czynni i w stanie spoczynku, sędziowie Sąd Najwyższego czynni i w stanie spoczynku, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz liczni sędziowie innych sądów, orzekający i w stanie spoczynku podpisali Oświadczenie z 8 sierpnia, potępiające działanie prezesa SA Piotra Schaba. Dotychczas Oświadczenie podpisało ok. 1600 sędziów z całej Polski.

Tymczasem Forum Współpracy Sędziów na swojej stronie internetowej tak skomentowało pismo Piotra Schaba do Małgorzaty Manowskiej

Przypominamy, że Pan Piotr Schab pełni obowiązki rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zaś Pan Przemysław W. Radzik, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

Należy więc założyć, że obaj Panowie doskonale znają drogę postępowania, służącą weryfikacji oceny co do tego, czy sędziowie wykonują swe obowiązki nienależycie oraz sankcje, jakie po przeprowadzeniu stosownego postępowania można względem sędziów zastosować. W szczególności zaś znają treść poniższych przepisów:

art. 180 ust. 2 Konstytucji RP
Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w
ustawie.

art. 22 a u.s.p. § 4a. Przeniesienie sędziego do innego wydziału wymaga zgody sędziego. $ 4b. Nie wymaga zgody sędziego przeniesienie go do innego wydziału, jeżeli:
1) przeniesienie następuje do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego zakresu;
2) żaden inny sędzia w wydziale, z którego następuje przeniesienie, nie wyraził zgody na przeniesienie;

Jednak sędzia, wiceprezes Radzik ma własny pogląd na to, co dzieje się wokół jego coraz głośniej komentowanej decyzji o przeniesieniu sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz Ewy Gregajtys i jest to pogląd nie wiceprezesa, tylko wicerzecznika dyscyplinarnego, a nawet pełną gębą śledczego, gdy napisał do sędziów Sądu Apelacyjnego:

 

Komentarz:

Być może sędzia Przemysław Radzik jeszcze niedawno sędzia, a potem prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, potem wicerzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, sędzia i wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, po objęciu stanowiska wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie (kariera w ledwie 4 lata) zapragnął wrócić do źródeł, czyli do pracy śledczego – prokuratora i właśnie zamierza dowieść, że zdobył nową sprawność: grafologa. Zresztą, sprawdzenie ok. 50 podpisów to w końcu nie taki znów wielki wysiłek.

Gorzej, gdy przyjdzie skłonić sędzie i sędziów do wykonania tego bezprawnego polecenia. (pr}

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments