Stanisław Biernat (dla Onetu): Czy Przyłębska straci stanowisko szefowej TK? „Wszystkie odpowiedzi Kaczyńskiego są fałszywe”

3
(6)

Szef PiS Jarosław Kaczyński osobiście zdecydował, że mimo wątpliwości prawnych, Julia Przyłębska pozostanie szefową Trybunału Konstytucyjnego. „Stwierdzenia prezesa PiS są jawnie niezgodne z prawem i faktami. Formalnie jest to niemające oparcia w obowiązującym prawie indywidualne stanowisko najważniejszego polskiego polityka. W rzeczywistości powyższy pogląd może zostać zrozumiany jako definitywne zamknięcie dyskusji. Państwo to ja” — napisał dla Onetu były wiceprezes Trybunału i jego sędzia w stanie spoczynku prof. Stanisław Biernat. Za zgodą redakcji Onetu i Autora Monitor udostępnia tekst w całości.

Prezes PiS udzielił wywiadu Marcinowi Fijołkowi, który został opublikowany 27 lipca 2022 r. w portalu InteriaW wywiadzie tym zostały poruszone trzy wątki dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie odpowiedzi na pytania w tej materii mijają się z prawdą. Ponieważ dotyczą istotnych zagadnień, wymagają skomentowania.

Koniec kadencji Julii Przyłębskiej jako prezesa TK

Dziennikarz zapytał: „Kiedy, pana zdaniem, kończy się kadencja pani prezes?”

Na to Jarosław Kaczyński odpowiedział: „Jest oczywiste, że w momencie wyboru pani prezes obowiązywała zasada do końca dziewięcioletniej kadencji TK wybranego na prezesa sędziego i wobec tego w stosunku do pani prezes obowiązuje ona nadal. (…) pewne elementy przepisów wprowadzających w pełni potwierdzają i wzmacniają tę interpretację”.

Otóż prezes PiS się myli. Rozwiązanie, że prezes Trybunału Konstytucyjnego pełni funkcję do końca swojej kadencji sędziowskiej wynikało rzeczywiście z wcześniejszych ustaw o TK. Stosowny przepis poprzedniej ustawy, z którego pochodziło takie rozwiązanie, został jednak uchylony w dniu 20 grudnia 2016 r., czyli przed powołaniem na urząd Julii Przyłębskiej.

W dniu jej powołania, 21 grudnia 2016 r. obowiązywała już nowa ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Art. 10 ust. 2 nowej ustawy brzmi: „Kadencja Prezesa Trybunału trwa sześć lat”.

Prezes TK nie mogła zatem zostać powołana na podstawie już nieobowiązującego, wcześniej uchylonego przepisu poprzedniej ustawy. Żadne „elementy przepisów wprowadzających” nie potwierdzają ani nie wzmacniają interpretacji Jarosława Kaczyńskiego.

Wątpliwości interpretacyjne mogłyby wynikać stąd, że wskutek błędu ustawodawcy w okresie od 21 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w porządku prawnym nie było przepisów normujących koniec kadencji prezesa TK, ponieważ:

  • z jednej strony, właściwy przepis poprzedniej ustawy o TK utracił moc obowiązującą wskutek jego uchylenia;
  • z drugiej strony, właściwy przepis nowej ustawy znajdował się już w porządku prawnym, ale nie wszedł jeszcze w życie w wyniku vacatio legis.

Wystąpiła zatem luka w przepisach ustawowych, co należy ocenić krytycznie. Przedstawiona sytuacja nie pociągnęła jednak za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. W ciągu 13 dni na przełomie lat 2016 i 2017 nie wystąpiła bowiem potrzeba zastosowania przepisów o zakończeniu kadencji prezesa TK.

Obecnie obowiązuje w całości nowa ustawa [o] organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym przewidująca sześcioletnią kadencję prezesa TK.

Nie sposób byłoby w 2022 r. sięgać do przepisu ustawowego wyraźnie uchylonego w 2016 r., powołując się na kilkunastodniową lukę w przepisach blisko osiem lat temu.

Można jeszcze dodać, że wprowadzenie kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego było jednym z ważniejszych założeń reformy prawa dotyczącego TK przeprowadzonej przez większość parlamentarną PiS w 2016 r. i zostało szeroko omówione w uzasadnieniu projektu ustawy.

Trudno byłoby zrozumieć zastosowanie nowej procedury po raz pierwszy dopiero sześć lat po zakończeniu długiej, ośmioletniej kadencji Julii Przyłębskiej.

Ponadto można przytoczyć wiele dalszych argumentów formułowanych już w dyskusji publicznej.

Jakie ma znaczenie zatem przytoczona wypowiedź prezesa PiS? Formalnie jest to niemające oparcia w obowiązującym prawie indywidualne stanowisko najważniejszego polskiego polityka. W rzeczywistości powyższy pogląd może zostać zrozumiany jako definitywne zamknięcie dyskusji w spornej kwestii. Mniejsza, że niezgodne z prawem. Państwo to ja. Nie ma przy tym znaczenia, że w sprawie wyboru prezesa TK właściwe są Zgromadzenie Ogólne sędziów i prezydent! Jeszcze kilka lat temu, formułowanie przez czołowych polityków oczekiwań co do tego, jak ma w praktyce postąpić Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK czy prezydent w tego typu kwestiach byłoby uznane, jako niedopuszczalne formy nacisku na te organy. Dzisiaj dzieje się to na porządku dziennym, czy to z ust prezesa partii rządzącej, czy też na oficjalnym koncie tej partii na Twitterze.

Przyłębska jak Rzepliński (pomijając aspekty kulinarne)

Drugim wątkiem w omawianym wywiadzie jest kwestia bliskiej znajomości Jarosława Kaczyńskiego z Julią Przyłębską poruszona przez dziennikarza jako przejaw nieprawidłowej relacji władzy sądowniczej i wykonawczej.

Co na to Prezes PiS: „Nie jest to zgrzyt, a na pewno nie ma prawa tego mówić opozycja — pamięta pan pewnie nagranie, gdy profesor Andrzej Rzepliński wychodził z siedziby Platformy Obywatelskiej w towarzystwie polityków. Mój zysk ze znajomości z panią prezes jest wyłącznie towarzyski, a nie polityczny. (…) Nie wiem, czy Andrzej Rzepliński chodził do Donalda Tuska na obiad, ale na pewno chodził do siedziby jego partii”.

Powyższa argumentacja Jarosława Kaczyńskiego jest przejrzysta: występuje pełna symetria między tym, co czynił Rzepliński, a tym, co czyni Przyłębska (pomijając aspekty kulinarne).

Rzecz się jednak przedstawia odmiennie, zarówno co do faktów, jak i co do prawa.

Wielokrotnie już było wyjaśniane, że ulubiony obrazek w TVP i innych mediów rządowych przedstawiający Andrzeja Rzeplińskiego kroczącego w otoczeniu polityków miał związek z wysłuchaniem publicznym w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Istotniejsze jest jednak przemilczenie przez polityków partii rządzącej, obsługujące władzę media i wreszcie przez prezesa PiS tego, kiedy to „demaskatorskie” zdjęcie Rzeplińskiego zostało zrobione. Otóż było to 17 lipca 2017 r., czyli wówczas kiedy Rzepliński był już od ponad pół roku sędzią w stanie spoczynku i byłym prezesem TK. Nie orzekał ani nie kierował Trybunałem.

Inaczej jest z urzędującą obecnie Julią Przyłębską wobec jej kontaktów z politykami — czy to w zaciszu domowym, czy w gabinecie w Trybunale — o których nie informuje opinii publicznej. Nie ma tu zatem żadnej symetrii. Nikogo nie będzie przecież interesować, z kim się będzie publicznie i w świetle dnia, spotykać Julia Przyłębska, gdy przestanie być prezesem, a później sędzią TK. Nie będzie już wtedy mogła ustalać (i zmieniać) składów orzekających, wyznaczać (i zmieniać) sędziów sprawozdawców, wyznaczać (i zmieniać albo odwoływać) terminów rozpraw lub ogłaszania wyroków.

Oczywiście nie ma się co łudzić. TVP i inne media nie przestanie pokazywać Rzeplińskiego idącego ulicą, a politycy „demaskować” jego „dwulicowości”.

Potajemne konsultacje ministra Dworczyka z Julią P.

Na pytanie dotyczące głośnego zdarzenia — potajemnych konsultacji szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka z Julią Przyłębską dotyczących spraw, którymi zajmował się Trybunał — prezes PiS odpowiedział:

„Radziłbym zaniepokojonym, by zajrzeli do ustawy. Wtedy gdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego może spowodować negatywne zmiany w finansach publicznych, to konieczna jest konsultacja z rządem. Tylko tyle i aż tyle. (…) Nie ma w ustawie napisane, że wszystko musi być na piśmie. Jest mowa o zwróceniu się — myślę, że szef KPRM jest dobrym przedstawicielem rządu, by się zwrócić do niego w tej sprawie.

Zajrzałem zatem do ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK i oto co tam można wyczytać:

  • Art. 58 ust. 1: Postępowanie przed Trybunałem prowadzi się w formie pisemnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
  • Art. 65 ust. 1: Jeżeli orzeczenie może wywołać skutki wiążące się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie budżetowej albo ustawie o prowizorium budżetowym, Prezes Trybunału zwraca się do Rady Ministrów o przedstawienie, w terminie 2 miesięcy, opinii w sprawie.

W tej sytuacji każdy komentarz jest zbędny. Nie sposób odpowiedzieć na pytanie, dlaczego prezes PiS, doktor nauk prawnych, wypowiedział przytoczone wyżej zdania. Jak daleko można się posunąć do próby uzasadnienia zdarzeń, wbrew literalnemu brzmieniu ustawy, które w normalnym państwie po prostu nie powinny mieć miejsca ?

Stwierdzenia prezesa PiS są jawnie niezgodne z prawem i faktami. Co z tego wynika?

Można się zastanawiać, czemu ma służyć wykazanie, że stwierdzenia prezesa PiS są jawnie niezgodne z prawem i faktami.

Niestety, nie ma co liczyć na to, że właściwe organy państwowe odstąpią od powoływania się na nieobowiązujący przepis ustawy wyznaczający kadencję prezesa TK, ponadto, że zrezygnuje się z pokazywania w prorządowych mediach Rzeplińskiego, sędziego w stanie spoczynku, spacerującego po ulicy, ani wreszcie, że rozmowa wysokiego urzędnika rządowego z prezesem TK w sprawie orzecznictwa Trybunału zostanie uznana za naruszającą Konstytucje i ustawę.

Ale warto przynajmniej wprost pokazać opinii publicznej, gdzie prawo jest naruszane i jak się to niezdarnie tłumaczy.

Stanisław Biernat

Onet.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

3.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments