Zdezubekizowany Janusz Leszek Bieliński wygrywa z Polską w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

5
(2)

21 lipca 2022r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał w sprawie BIELIŃSKI przeciwko Polsce (no. 48762/19) – wyrok, w którym orzekł, że długotrwałe zawieszenie spraw w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego narusza:

  1. art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z naruszeniem prawa do sądu i przekroczeniem czasu do uzyskania rozstrzygnięcia;
  2. art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z brakiem efektywnych środków odwoławczych na długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.

ETPC (Europejski Trybunał Praw Człowieka) przyznał ponadto J.L. Bielińskiemu kwoty: 2100 EURO tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów postępowania.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218430#{%22itemid%22:[%22001-218430%22]}

Sprawa dotyczyła odwołania J. L. Bielińskiego od obniżenia świadczenia emerytalnego i toczyła się od 2017r. do 2021r.. Obniżenie to nastąpiło na gruncie przepisów tzw. drugiej ustawy dezubekizacyjnej (ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy). Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział Ubezpieczeń Społecznych, do którego trafiła ta sprawa w czerwcu 2018r. uznał, że w podobnej sprawie zostało skierowane pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w spawie zgodności przepisów będących podstawą obniżenia świadczenia emerytalnego z Konstytucją RP. Wobec powyższego sprawa została zawieszona do czasu zakończenia postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym. Zażalenie J.L. Bielińskiego na zawieszenie postępowania zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Również skarga na przewlekłość postępowania została oddalona. Wniosek o podjęcie postępowania J.L. Bielińskiego został oddalony, jednak na skutek późniejszej decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie zostało podjęte. Ostatecznie 7 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję o obniżeniu świadczeń należnych J.L. Bielińskiemu.

Przypominamy, że poszukiwanie rozwiązań, które będą chronić interesy obywateli w sytuacji braku możliwości efektywnego rozstrzygania skarg konstytucyjnych przez obecny Trybunał Konstytucyjny rozpoczęły się już w 2017r., kiedy to podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w Katowicach dyskutowano o stosowaniu „rozproszonej kontroli konstytucyjnej”, czyli kontroli zgodności przepisów z Konstytucją RP dokonywanej na gruncie konkretnych spraw przez rozpoznające te sprawy sądy powszechne.

https://www.iustitia.pl/katowice/index.php/122-rozproszona-kontrola-konstytucyjnosci-katowice-2017

Również Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał w tego typu sprawach na możliwość orzekania przez sądy powszechne bez oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-sad-powinien-odwiesic-sprawe-dezubekizacyjna

iustitia.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments