HFPC: wybiórcze respektowanie prawa międzynarodowego osłabia Polskę jako demokratyczne państwo

0
(0)

HFPC z zaniepokojeniem przyjmuje informacje podane przez media wskazujące na to, że polski rząd nie zamierza wykonać wyroku ETPC w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce i nie wypłaci zadośćuczynienia zasądzonego skarżącym.

Indywidualna skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowi fundament europejskiego systemu ochrony praw podstawowych. Bez zapewnienia jej efektywności system ten miałby charakter pozorny i nie gwarantowałby, że prawa człowieka będą przestrzegane w państwach członkowskich Rady Europy.

HFPC pragnie przypomnieć, że wyrok wydany w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce stanowił ważny krok w kierunku przywrócenia zasad ochrony praworządności. ETPC zakwestionował w nim skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a więc instytucji powołanej m.in. do stwierdzenia ważności wyborów parlamentarnych. Niewykonanie wyroku w istocie oznacza więc nierespektowanie przez polskie władze prawa jednostki do sądu niezależnego i obsadzonego zgodnie z prawem. To także oczywiste zaprzeczenie zobowiązań, które podjęliśmy jako państwo.

Ratyfikując Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Polska zobowiązała się do przestrzegania wyroków ETPC we wszystkich sprawach, w których była stroną. Obliguje ją to do podejmowania działań mających na celu efektywne wykonywanie wyroków ETPC. Obejmuje to nie tylko zmianę prawa lub praktyki orzeczniczej, lecz także wypłatę skarżącym zasądzonego na ich rzecz zadośćuczynienia. Odmowa wykonania tych zobowiązań stanowi rażące naruszenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 9 zobowiązuje władze państwowe do przestrzegania wiążącego Polskę prawa międzynarodowego.

HFPC pragnie przypomnieć, że z zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego nie można się uwolnić przez powołanie się na prawo krajowe. W szczególności argumentem za tym nie mogą być orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego punktowo uznające określone fragmenty Konwencji za niezgodne z Konstytucją. Nie tylko pochodzą one od instytucji doszczętnie pozbawionej autorytetu, w stosunku do której regularnie obserwujemy dowody braku jej niezależności od rządzącego obozu politycznego, ale i nie mają jakiejkolwiek podstawy w obowiązującym tekście ustawy zasadniczej. W świetle Konstytucji Trybunał Konstytucyjny nie ma bowiem kompetencji do uchylania czy unieważniania wyroków sądów międzynarodowych.

Podejmowane od dłuższego czasu przez polskie władze kroki zmierzające do wybiórczego respektowania zobowiązań międzynarodowych, w tym wyroków TSUE i ETPC, osłabiają demokratyczny charakter naszego państwa. Taka praktyka jest zaprzeczeniem wartości i zasad gwarantowanych w Konstytucji RP i służy wyłączenie realizacji partyjnych celów. Jednak cenę za te działania zapłacą obywatele Rzeczpospolitej Polskiej w chwili, gdy ich prawa zostaną naruszone przez władze.

HFPC

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments