Nie możemy ustąpić przed bezprawiem: Uchwała programowa XXVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Katowicach

0
(0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” będzie konsekwentnie podążać drogą do przywrócenia i utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej praworządności. Drogę tę wyznaczyły uchwały poprzednich Zebrań Delegatów.

Nie możemy ustąpić przed bezprawiem. Jesteśmy to winni Polkom i Polakom, naszym dzieciom i wnukom oraz poprzednim pokoleniom, które walczyły o to, aby nasza Ojczyzna była wolna, demokratyczna i praworządna.

Jesteśmy przekonani, że wolna i bezpieczna Polska, to Polska w Unii Europejskiej, silna wartościami tworzącymi fundamenty państwa prawa i opartymi na nich sojuszami.

W ostatnim czasie po raz kolejny odebraliśmy bolesną lekcję, że od ataku na instytucje strzegące demokracji i wolności się zaczyna, a potem wraz z władzą autorytarną może przyjść wojna.

Wiemy, że prawa obywateli mogą być respektowane w pełni jedynie w państwie, w którym sądy są niezależne od władzy politycznej i orzekają w nich niezawiśli sędziowie.

Prawo do niezależnego i prawidłowo obsadzonego sądu ustanowionego ustawą, zgodnie z art 45 Konstytucji i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ma zatem kluczowe znaczenie.

Apelujemy o to, by władza polityczna oraz zależne od niej organy władzy sądowniczej zaprzestały podważania traktatów europejskich, kompetencji europejskich trybunałów i instytucji oraz praw chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka i Kartą Praw Podstawowych.

Chcemy należeć do takiej Unii Europejskiej, której fundamentami są solidarność i praworządność.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” będzie się angażować w rozwiązanie jednego z największych problemów, przed którym staje współczesny świat, tj. problemu uchodźców i ich praw, tak na poziomie prawnym, jak i humanitarnym. Będziemy oczekiwać tego samego od Państwa Polskiego i wspólnoty międzynarodowej.

Jesteśmy sędziami polskimi i europejskimi, dlatego współtworzymy silny europejski ruch sędziowski, który będzie skutecznie walczył o zabezpieczenie podstawowych praw i wolności. Pozwoli to na pełniejszą realizację wartości europejskich, zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym.

Nie przywrócimy w Polsce praworządności bez likwidacji izby dyscyplinarnej i zagwarantowania, by sprawy dyscyplinarne sądziły niezależne sądy z niezawisłymi sędziami powołanymi przez legalną KRS.

Walka o praworządność nie skończy się dopóty, dopóki wszyscy bezprawnie zawieszeni sędziowie nie powrócą do pracy. W dalszym ciągu będziemy wspierać i bronić represjonowanych sędziów.

Do chaosu prawnego w naszym kraju walnie przyczyniła się neo-KRS. Organ ten jest źródłem wadliwości powołań sędziowskich.

Konieczne jest wstrzymanie dalszego działania neo-KRS i zablokowanie wyboru członków KRS na niekonstytucyjnych warunkach oraz wprowadzenie rozwiązań zawartych w projekcie Porozumienia dla Praworządności.

Wobec przejęcia przez władzę polityczną kontroli nad TK to na barkach sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, SN i NSA spoczywa ciężar strzeżenia Konstytucji RP i zapisanych w niej praw oraz wolności.

Zwracamy się do wszystkich sędziów, także tych, którzy zdecydowali się na udział w konkursach przed nielegalną neo-KRS, aby włączyli się w dzieło odbudowy praworządności, przywrócenia pewności prawa i zaufania obywateli do Państwa.

Wierzymy, że zwycięży w nich sędziowskie poczucie odpowiedzialności i zadeklarują gotowość powrotu na poprzednio zajmowane stanowiska, ewentualnie startu w nowych, prawidłowych konkursach.

Będziemy z całą mocą dążyć do:

a) naprawienia szkód wyrządzonych w sądownictwie, ukształtowania zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz przywrócenia składu Krajowej Rady Sądownictwa do stanu zgodnego z Konstytucją RP w oparciu o projekty przygotowane przez nasze Stowarzyszenie, które jako jedyne pozwalają na wypełnienie warunków wskazanych w orzeczeniach TSUE, ETPC, SN i NSA;

b) wprowadzenia całościowego, nowoczesnego systemu sądownictwa w Polsce, opartego m.in. na silnym samorządzie sędziowskim, jednolitym stanowisku sędziego, likwidacji delegacji, transparentnych procedurach konkursowych, wysokim poziomie kształcenia kandydatów na sędziów, współpracy z pozostałymi władzami, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności i niezależności od władzy politycznej;

c) wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości a także podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, zarówno przez działania własne Stowarzyszenia, jak również za pośrednictwem Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA.

SSP „Iustitia”

Zdjęcie ilustrujące: 1 kwietnia 2022 r. Pierwszy dzień zjazdu SSP „Iustitia” w Katowicach. Źródło: profil SSP „Iustitia” na FB

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments