KRS wybrana w 2018 r. nie wypełniała swojej podstawowej funkcji konstytucyjnej stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – List otwarty byłych członków Rady

4
(4)

My, sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich kadencji w latach 1990–2018, w tym członkowie Rady, której kadencja została niezgodnie z Konstytucją RP przerwana, w związku z wyborem w 2018 r. sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 269), stwierdzamy, że wybór ten został dokonany z naruszeniem art. 187 ust 1 pkt 2 Konstytucji RP.

Niezgodność z Konstytucją RP powoływania sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa spowodowała, że sędziowie cieszący się prestiżem i uznaniem środowiska nie wzięli udziału w wyborach; uczynili to wyłącznie sędziowie popierani przez polityków oraz niewielką grupę sędziów, którzy długo ukrywali to poparcie. Krajowa Rada Sądownictwa wybrana w 2018 r. nie wypełniała swojej podstawowej funkcji konstytucyjnej stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186 ust. 1 Konstytucji RP), a jej członkowie uczestniczyli w represjonowaniu sędziów, łamaniu ich niezawisłości i podważaniu pozycji ustrojowej.

Podważenie legalności składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zakwestionowanie przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka postępowań nominacyjnych nie wstrzymało działalności Rady, w związku z czym liczba osób powoływanych wadliwie na stanowiska sędziów stale wzrasta. Ich status jest i będzie kwestionowany, podobnie jak legalność i prawidłowość wydanych przez nich orzeczeń. Powoduje to naruszenie prawa obywateli do niezależnego sądu, gwarantowanego w Konstytucji RP oraz w traktatach i konwencjach międzynarodowych, a także może doprowadzić do nieprzewidywalnych negatywnych skutków w obrocie prawnym. Wadliwy wybór sędziów oraz ich postawa doprowadziły także do wykluczenia Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) – forum współpracy europejskiej, którego Rada była założycielem.

Utrzymanie obowiązującego, niekonstytucyjnego modelu wyboru sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwia powołanie organu mogącego wypełniać obowiązki określone w Konstytucji RP, stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, cieszącego się uznaniem i zaufaniem społeczeństwa oraz środowiska sędziowskiego. Powodowani troską o zapewnienie obywatelom prawa do sprawiedliwego rozpatrywania ich spraw przez niezawisłe i bezstronne sądy ustanowione ustawą apelujemy zatem do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o zgodne z Konstytucją RP oraz wiążącymi Polskę aktami prawa międzynarodowego ukształtowanie zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, a do sędziów o powstrzymanie się – w imię wierności Konstytucji RP i w poczuciu odpowiedzialności za Państwo i dobro obywateli – od udziału w wadliwej procedurze wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian ustawowych.

Byli przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1990 – 2018

1. Andrzej Adamczuk
2. Grzegorz Borkowski
3. Ewa Barnaszewska
4. Marek Celej
5. Ewa Chałubińska
6. Janusz Drachal
7. Teresa Flemming-Kulesza
8. Lech Gardocki
9. Małgorzata Gersdorf
10. Grzegorz Gładysz
11. Barbara Godlewska-Michalak
12. Katarzyna Gonera
13. Gabriela Gorzan
14. Piotr Górecki
15. Jan Grzęda
16. Jacek Gudowski
17. Józef Iwulski
18. Andrzej Jagiełło
19. Mirosław Jaroszewski
20. Irena Kamińska
21. Roman Kęska
22. Andrzej Konopka
23. Michał Kopeć
24. Jan Kremer
25. Barbara Kurzeja
26. Jerzy Kuźniar
27. Wacława Macińska
28. Aleksandra Marszałek
29. Zbigniew Merchel
30. Beata Morawiec
31. Maria Motylska-Kucharczyk
32. Maria Myślińska
33. Andrzej Niedużak
34. Małgorzata Niezgódka-Medek
35. Gabriela Ott
36. Sławomir Pałka
37. Marek Pietruszyński
38. Irena Piotrowska
39. Ewa Preneta-Ambicka
40. Piotr Raczkowski
41. Jarema Sawiński
42. Krzysztof Strzelczyk
43. Adam Strzembosz
44. Janusz Trzciński
45. Jan Wasilewski
46. Krzysztof Wojtaszek
47. Marek Wolski
48. Dariusz Zawistowski
49. Janusz Zimny
50. Waldemar Żurek

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments