TK: Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego dotyczące oczekującej na rozstrzygnięcie sprawy o sygn. K 6/21

5
(2)

Wniosek złożony przez Prokuratora Generalnego w sprawie K 6/21 zmierza przede wszystkim do uniemożliwienia wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, w której ETPC uznał, że postępowanie skargowe przed Trybunałem Konstytucyjnym musi spełniać wymagania wynikające z art. 6 Konwencji i że skarżąca spółka została pozbawiona prawa do „sądu ustanowionego ustawą”, bowiem w sprawie jej skargi konstytucyjnej orzekała osoba nieuprawniona do orzekania.

Zespół Ekspertów wskazuje, że postępowanie o sygn. K 6/21 powinno zostać umorzone, gdyż zgodnie z art. 188 Konstytucji jedynym możliwym przedmiotem kontroli w tego rodzaju sprawach jest akt normatywny (lub jego przepis), a konkretnie ustawa, umowa międzynarodowa lub przepis prawa wydany przez centralny organ państwowy. Poza kompetencjami Trybunału Konstytucyjnego pozostaje kontrola orzeczeń sądowych.

Wniosek jest ponadto nieuzasadniony merytorycznie, gdyż:

  • zgodnie z Art. 31 ust.1 Konwencji jedynie ETPC jest właściwy do interpretowania i stosowania tego aktu prawnego;
  • liczne postanowienia Konwencji mają sens autonomiczny, który ETPC definiuje w odniesieniu do jej przedmiotu i celu, przy czym systematyka prawa krajowego, ani charakterystyka instytucji prawnych w ramach prawa wewnętrznego nie jest dla tego trybunału rozstrzygająca ani wiążąca;
  • organ formalnie nie będący w rozumieniu prawa krajowego sądem może dla celów Artykułu 6 ust. 1 Konwencji wchodzić w zakres pojęcia „sądu” w prawno-materialnym znaczeniu tego terminu.

Ponadto Zespół przypomina, że Artykuł 27 Konwencji Wiedeńskiej stanowi, że

„[strona] nie może powoływać się na przepisy swojego prawa wewnętrznego jako usprawiedliwienia dla niewykonania traktatu”.

W końcu Zespół zauważa, że wniosek Prokuratora Generalnego wykazuje znaczące podobieństwo do działań podjętych w ostatnich latach przez Federację Rosyjską w celu osłabienia ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez trybunał w Strasburgu. W 2015 roku Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej uznał, że jeśli wyrok ETPC jest sprzeczny z rosyjską konstytucją, to Rosja ma prawo nie wdrażać środków przewidzianych w wyroku.

Stanowisko-ZEP_dotyczace-oczekujacej-na-rozstrzygniecie-TK-sprawy_24.11.2021
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments