Zażalenie na decyzję o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna oddalone. Komunikat rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie

0
(0)

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 30 września 2021 r. oddalił zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, wstrzymującego skuteczność oraz wykonalność uchwały o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżeniu jego wynagrodzenia.

Powyższe rozstrzygnięcie dotyczy sprawy, która w dniu 26 kwietnia 2021 r. wpłynęła do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Pełnomocnik Pawła Juszczyszyna złożył wówczas wniosek o wydanie zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna przed wytoczeniem powództwa. To roszczenie miało polegać po pierwsze – na ustaleniu, że uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Chodzi o uchwałę podjętą w przedmiocie zawieszenia sędziego Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia jego wynagrodzenia o 40 proc. na czas trwania zawieszenia. Po drugie – zaniechaniu naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna i w tym celu nakazanie obowiązanemu (zdaniem wnioskodawcy są to reprezentujący Skarb Państwa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego) usunięcia tej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego

W związku z tym pełnomocnik Pawła Juszczyszyna wniósł do Sądu m. in. o wstrzymanie skuteczności i wykonalności wskazanej wyżej uchwały na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna po uzyskaniu tego zabezpieczenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w I Wydziale Cywilnym w dniu 10 maja 2021 r., w powiększonym składzie trzech sędziów zawodowych, rozpoznał powyższy wniosek i udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna, tym samym wstrzymując skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia z 4 lutego 2020 r. na czas trwania postępowania zainicjowanego pozwem złożonym przez Pawła Juszczyszyna. Ponadto, Sąd nakazał obowiązanemu opatrzenie wskazanej wyżej uchwały, opublikowanej na stronie internetowej Sądu Najwyższego, informacją, że jej skuteczność i wykonalność zostały wstrzymane na czas trwania tego postępowania. Oznaczenie to powinno zostać umieszczone na pierwszej stronie treści uchwały wskazanej pod sygnaturą II DO 1/20, czarną czcionką, nie mniejszą niż wielkość czcionki, której użyto do zapisania sentencji uchwały.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało zaskarżone przez obowiązanego – Sąd Najwyższy w Warszawie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny w dniu 30 września 2021 r. potwierdził trafność orzeczenia udzielającego zabezpieczenie roszczenia Pawła Juszczyszyna i oddalił zażalenie obowiązanego. Nadmienię, że zażalenie było rozpoznawane także w powiększonym składzie trzech sędziów zawodowych na posiedzeniu niejawnym.

Pisemne uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji może być sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia przez strony wniosku.

Chcę podkreślić, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma za zadanie chronić strony w trakcie postępowania, które się toczy. Powództwo Pawła Juszczyszyna przeciwko Skarbowi Państwa – Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego oraz Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpłynęło do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 7 czerwca 2021 r. W tej sprawie w dniu 30 lipca 2021 r. zapadł wyrok zaoczny. Sąd w tym wyroku w pierwszej kolejności stwierdził, że jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, której dotyczy ten pozew jest Sąd Najwyższy w Warszawie. Następnie Sąd ustalił, że uchwała z 4 lutego 2020 r. wydana w przedmiocie zawieszenia sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna w czynnościach służbowych oraz obniżenia o 40% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia, nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. W kolejnym, trzecim punkcie wyroku Sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania dobrego imienia i godności Pawła Juszczyszyna przez nakazanie pozwanemu usunięcia wskazanej wyżej uchwały ze strony internetowej Sądu Najwyższego oraz zakazał pozwanemu podawania tej uchwały do publicznej wiadomości w przyszłości, a w szczególności na stronie Sądu Najwyższego, w tym w urzędowym zbiorze orzeczeń Sądu Najwyższego (temu punktowi orzeczenia oraz orzeczeniu o kosztach procesu Sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności). W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone.

Sprzeciw od wyroku zaocznego wydanego w tej sprawie złożyli Prokurator Rejonowy w Mrągowie oraz pełnomocnik Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego, wnosząc m.in. o uchylenie zaskarżonego wyroku, jak również zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego zaskarżonemu wyrokowi zaocznemu oraz wyłączenie Sędziego od rozpoznania niniejszej sprawy.

Nadmienię, że wyrok zaoczny nie jest prawomocny. Obecnie sprawa znajduje się na etapie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. Postanowieniem Sądu wniosek ten został oddalony, ale rozstrzygnięcie w tym zakresie nie jest jeszcze prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 1 października 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments