Naczelny Sąd Administracyjny unieważnia 6 uchwał KRS w sprawie powołania sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

5
(1)

21 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pisemne uzasadnienia orzeczeń nie zostały jeszcze sporządzone. NSA sporządza uzasadnienia swoich orzeczeń w terminie 30 dni od dnia ich wydania.

Wyrok w sprawie A.B.

Orzeczenie prawomocne
Data orzeczenia: 2021-09-21
Data wpływu: 2018-11-09
Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie: Andrzej Skoczylas, Małgorzata Rysz /przewodniczący sprawozdawca/, Mirosław Trzecki
Skarżony organ: Krajowa Rada Sądownictwa
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną uchwałę w części
SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Rysz (spr.) Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 21 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej odwołania [A.B.] od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
1) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
2) uchyla zaskarżoną uchwałę w punkcie 2. w stosunku do [A.B.];
3) umarza postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w punkcie 2. wyroku;
4) umarza postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie dotyczącym punktu 1. zaskarżonej uchwały;
5) odrzuca odwołanie w pozostałej części.

Linki do sentencji pozostałych wyroków wydanych 21 września znajdują się poniżej.

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 10/18 – link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 11/18 – link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 12/18 – link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 13/18 – link

wyrok NSA z dnia 21 września 2021 r. sygn. akt II GOK 14/18 – link

Przypomnijmy, że 14 maja 2021 r. NSA ogłosił komunikat o 6 wyrokach wydanych 6 i 13 maja dotyczących odwołań od uchwał KRS w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbach Cywilnej i Karnej. Komunikat NSA oraz Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSSA dotyczące manipulacji związanej z tymi wyrokami w TVP Info zostały również opublikowane w Monitorze Konstytucyjnym

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments