Sędziowie z Łodzi: wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia C-204/21 i wyroku C-204/21 Trybunału Sprawiedliwości UE

4.3
(6)

My, niżej podpisani sędziowie apelacji łódzkiej, sędziowie sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego,

wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r.(C-204/21) oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r. (C-791/19), w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN.

Odmowa wykonania wskazanych orzeczeń stanowi nie tylko jaskrawe naruszenie obowiązującego nas prawa unijnego (art. 19 ust.1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej), ale godzi również w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust.2 Konstytucji RP).

1. SSO Katarzyna Zbudniewek – Wesołowska
2. SSA Małgorzata Stanek
3. SSO Izabela Wawrzynkiewicz
4. SSR Joanna Dębowska
5. SSO Ryszard Lebioda
6. SSR Bartosz Kasielski
7. SSO Tomasz Krawczyk
8. SSO Ewa Maciejewska
9. SSO Iwona Jamróz – Zdziubany
10. SSO Marzena Rojecka – Mazurczyk
11. SSR Ewa Szuster – Luszyńska
12. SSR Tomasz Kotkowski
13. SSN w stanie spoczynku Henryk Pietrzkowski
14. SSR Łukasz Witczak
15. SSO Radosław Olewczyński
16. SSO w stanie spoczynku Anna Trawińska
17. SSA Wiesława Kuberska
18. SSO Zofia Szcześniewicz
19. SSR Małgorzata Frąckowiak – Kalinowska
20. SSR Agnieszka Walter
21. SSO Mariola Szczepańska
22. SSO Dorota Sulińska – Kowalska
23. SSR Piotr Chańko
24. SSO Katarzyna Barańska
25. SSO Paweł Barański
26. SSR Ewa Staszewicz – Wasilewska
27. SSR Aleksandra Jamróz
28. SSO Grzegorz Gała
29. SSO Monika Gradowska
30. SSR w stanie spoczynku Honorata Wójcik
31. SSR Monika Gołos
32. SSR Adam Kulesza
33. SSR Kamil Federowicz
34. SSR Dorota Łopalewska
35. SSA Anna Szczepaniak – Cicha
36. SSO Paulina Kuźma
37. SSR Jacek Głowacz
38. SSR Anna Korczak – Głowacz
39. SSR Grażyna Kicińska
40. SSR Tomasz Błoński
41. SSR Magdalena Piwowarczyk
42. SSR Monika Olszowiec
43. SSR Agnieszka Adamczewska
44. SSR Lena Durajska
45. SSO w stanie spoczynku Ewa Chałubińska
46. SSR Anna Domarecka
47. SSO Paweł Hajdys
48. SSR Małgorzata Włodarczyk – Kępka
49. SSR Adam Włodarczyk
50. SSR Natalia Grzesik – Latuszkiewicz
51. SSR Martyna Tarsalewska
52. SSR Ewelina Ruszkowska
53. SSR Katarzyna Kucharska
54. SSR Tomasz Kucharski
55. SSR Paweł Antczak
56. SSR Tadeusz Kępniak
57. SNSA w stanie spoczynku Janusz Zajda
58. SSR Małgorzata Sosińska – Halbina
59. SSO w stanie spoczynku Krystyna Sowińska
60. SSN w stanie spoczynku Krzysztof Cesarz
61. SSO Monika Pawłowska – Radzimierska
62. SSO Mariola Kaźmierak
63. SSO Bartosz Kaźmierak
64. SSO Karol Ike – Duninowski
65. SSO Joanna Krakowiak
66. SSO Katarzyna Kamińska – Krawczyk
67. SSR Maria Blanka Korowajska
68. SSR Joanna Zawiślak – Jach
69. SSO Krzysztof Kacprzak
70. SSA Barbara Michalak
71. SSR Emilia Racięcka
72. SSR Justyna Kasper
73. SSO Wojciech Cerski
74. SSO w stanie spoczynku Urszula Jóźwiak – Pryca
75. SSO Andrzej Rembowski
76. SSR Małgorzata Rembowska
77. SSO Katarzyna Motylska – Kucharczyk
78. SSO Agnieszka Boczek
79. SSO Ryszard Badio
80. SSA Joanna Walentkiewicz – Witkowska
81. SSA w stanie spoczynku Jolanta Grzegorczyk
82. SSA Anna Beniak
83. SSR Marcin Wojciechowski
84. SWSA Paweł Kowalski
85. SNSA w stanie spoczynku Irena Kamińska
86. SSA w stanie spoczynku Anna Cesarz
87. SSA Alicja Myszkowska
88. SSO Agnieszka Gocek
89. SSR Krzysztof Ślubowski
90. SSA Jacek Pasikowski
91. SSR Adam Zieliński
92. SSR Katarzyna Sójta
93. SSR Marzena Sztajer
94. SSR Alicja Janiszewska – Kajzer
95. SSR Katarzyna Niedzielska
96. SSA w stanie spoczynku Janina Kacprzak
97. SSO w stanie spoczynku Ewa Pikała – Trzeciak
98. SSO w stanie spoczynku Maria Antecka
99. SWSA w stanie spoczynku Barbara Rymaszewska
100. SSO w stanie spoczynku Lidia Wesołowska – Szmacińska
101. SSO Dariusz Stępiński
102. SSR Jolanta Cichecka
103. SSR Ewa Guczyńska – Miśkiewicz
104. SSR Monika Kawecka – Stępień
105. SSR Ewa Król – Lasota
106. SSR Agnieszka Musielska
107. SWSA Krzysztof Szczygielski
108. SSR Izabela Zgierska – Kwiatkowska
109. SSR Małgorzata Gutkowska
110. SSA Lucyna Guderska
111. SSA Piotr Feliniak
112. SSR Eliza Feliniak
113. SSR Tomasz Pintara
114. SSR Ewa Pintara
115. SSR Anna Czerwińska
116. SSR Lidia Siedlecka
117. SSR Joanna Kołomak – Kwapisz
118. SSR Bartosz Lewandowski
119. SSO Paweł Sydor
120. SSR Dagmara Garnczarek
121. SSR Mariusz Pietrzak
122. SSR Dariusz Rogala
123. SSR Agata Kłosińska
124. SSO w stanie spoczynku Maria Wądołowska
125. SSR Ewelina Iwanowicz
126. SSO Małgorzata Sajda
127. SSO Barbara Soszyńska – Stefanowicz
128. SSO Marta Witoszyńska
129. SSR Jolanta Malska
130. SSR Anna Kwiecień – Motylewska
131. SSR Małgorzata Szubert – Fiałkowska
132. SSR Agnieszka Pawłowska
133. SSR Mikołaj Pawłowski
134. SSR Krzysztof Kotynia
135. SSO Beata Matysik
136. SSO Iwona Godlewska
137. SSR Małgorzata Polak
138. SSO w stanie spoczynku Barbara Pięcek
139. SWSA Monika Krzyżaniak
140. SSR Jacek Olszowiec
141. SSR Jakub Smoczkiewicz
142. SSR Ada Pokrywiecka
143. SSR Magdalena Gałkowska
144. SSO w stanie spoczynku Alicja Pońsko
145. SSA w stanie spoczynku Ewa Sumisławska
146. SNSA Teresa Rutkowska
147. SSR Monika Malinowska – Wasiak
148. SSR Joanna Łakomska – Grzelak
149. SSR Kamila Świdzińska
150. SSN w stanie spoczynku Irena Gromska – Szuster
151. SWSA Joanna Sekunda – Lenczewska
152. SSO w stanie spoczynku Teodora Groeger
153. SSA Bożena Wiklak
154. SSO w stanie spoczynku Ewa Piotrowska,
155. SSR Anna Szczepaniak,
156. SSR Katarzyna Mieszkowicz,
157. SSR Maria Katarzyna Pawlicka,
158. SSO w stanie spoczynku Ewa Bońkowska -Konca,
159. SSR Grażyna Kicińska,
160. SSR Izabela Ciechomska -Mosakowska,
161. SSO Piotr Czerkawski,
162. SSR Izabella Czerkawska,
163. SSR Katarzyna Kuleta- Balcerek,
164. SSO Katarzyna Mirek -Kwaśnicka,
165. SSO Renata Wanecka,
166. SSO Agnieszka Bilkiewicz,
167. SSO Joanna Świerczakowska,
168. SSO w stanie spoczynku Małgorzata Szeromska,
169. SSO Małgorzata Tetkowska,
170. SSO Łukasz Wilkowski,
171. SSO w stanie spoczynku Ewa Fabirkiewicz,
172. SSO w stanie spoczynku Barbara Kamińska,
173. SSO Ewa Komosińska
174. SSO w stanie spoczynku Małgorzata Michalska
175. SSR Katarzyna Żywczyńska – Rakowska
176. SSR Małgorzata Zdanowicz
177. SSR Maria Bereszczyńska
178. SSR Danuta Skotnicka
179. SSO w stanie spoczynku Halina Mieszkowicz
180. SSR Anita Ciećwierz
181. SSO Jacek Giętka
182. SSR Dominika Pietrzak
183. SSO Wacław Banasik
184. SSO Ewa Jarzyńska
185. SSO Beata Miecznikowska
186. SSO Janina Jankowska
187. SSR Aleksandra Litwin – Górzyńska
188. SSR Krzysztof Kurosz
189. SSO Dorota Liczberska – Dębska
190. SSR Anna Bielecka – Gąszcz
191. SSR Bartek Męcina
192. SSR Agnieszka Kierus
193. SSA Krystyna Golinowska
194. SSR w stanie spoczynku Bożenna Czaplińska
195. SNSA w stanie spoczynku Anna Stępień
196. SSA w stanie spoczynku Ewa Naze
197. SSO Barbara Krysztofiak
198. SSR Krystyna Dukaczewska
199. SSA Jarosław Pawlak
200. SSO Adam Borowicz
201. SSO Renata Jagura
202. SSR Dominika Dąbrowska
203. SSA Anna Miastkowska
204. SSA Krzysztof Depczyński
205. SSA Jacek Świerczyński
206. SSR Jolanta Dziekan – Słodka
207. SSR Grzegorz Hajn
208. SWSA Arkadiusz Blewązka
209. SSO Barbara Bojakowska
210. SSA Barbara Augustyniak
211. SSR Dorota Drab
212. SSO w stanie spoczynku Marzena Lesiuk
213. SSR Jacek Golmont
214. SSO w stanie spoczynku Grażyna Lebioda
215. SSO Joanna Składowska
216. SSO Elżbieta Sadowska – Augustyniak
217. SSO Marzena Kluba
218. SSO Elżbieta Gawryszczak
219. SSR w stanie spoczynku Małgorzata Królikowska
220. SSR Aleksandra Pawlak – Zduńczyk
221. SSO Jacek Kępa
222. SSR Katarzyna Wołoszyn – Sokołowska
223. SSR Aneta Markowska
224. SSR Dominik Barański
225. SSO w stanie spoczynku Wojciech Janicki
226. SSO Robert Świecki
227. SSR w stanie spoczynku Katarzyna Czerwińska
228. SSA Joanna Kasicka
229. SSO Kinga Grzegorczyk
230. SSA Karol Kotyński
231. SSO Paweł Filipiak
232. SSR Bogdan Woźniak
233. SNSA Paweł Janicki
234. SSA Anna Rodak
235. SNSA Aleksandra Wrzesińska – Nowacka
236. SNSA Janusz Nowacki
237. SSR Inga Pietrasik
238. SSR Anna Zdziech
239. SSR Marek Kolasa
240. SSR Mariusz Bilicz
241. SSA Tomasz Szabelski
242. SSR Anna Borowicz
243. SSA Szybka Iwona
244. SSO Sipińska-Sęk Urszula
245. SSO Marczyńska Magdalena
246. SSO Łapińska Beata
247. SSO Hochman Paweł
248. SSO Tomczyk Ewa
249. SSO Bojko Adam
250. SSO Lasoń Paweł
251. SSO Olszewski Tomasz
252. SSO Grodek Ireneusz
253. SSR Marczyński Tomasz
254. SSR Fal Piotr
255. SSR Przemysław Maciejewski
256. SSR Grabiszewska Beata
257. SSR Szafrańska Lucyna
258. SSR Forenc Sławomir
259. SSR Świtalska- Forenc Aneta
260. SSR Sieczka Katarzyna
261. SSR Zięba Marcin
262. SSR Mariusz Kubiczek
263. SSR Jarosław Bartczak
264. SSR Joanna Reczulska
265. SSR Dorota Chmura
266. SSO Jacek Chmura
267. SSO Monika Wieczorek
268. SSR Przemysław Janicki
269. SSO Edyta Markowicz
270. SSR Paweł Baliński
271. SSR Danuta Skóra
272. SSA Michał Kłos
273. SSO Renata Szatkowska
274. SSR Michał Krakowiak
275. SSR Agnieszka Wrońska – Machnicka
276. SSR Dorota Kłos – Wasińska
277. SSR Iwona Zatorska
278. SSR w stanie spoczynku Elżbieta Chondzyńska
279. SSO w stanie spoczynku Ewa Krajewska
280. SSR Jakub Szczepański
280. SSR Szczepan Stawczyk
282. SNSA Wiktor Jarzębowski
283. SSR Agnieszka Marczewska
284. SSO Marek Chmiela
285. SSR Magdalena Jakubowska
286. SSA w stanie spoczynku Urszula Wiśniewska
287. SSR Artur Wewióra
288. SSO Renata Lewicka
289. SSR Magdalena Mysłowska – Marczak
290. SSR Sebastian Mihuniewicz
291. SSR w stanie spoczynku Małgorzata Chmielewska
292. SNSA w stanie spoczynku Bogdan Klimowicz

*Lista sędziów sygnujących Apel nie jest ostateczna i jest na bieżąco aktualizowana.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

3.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr

Szanowni Państwo Sędziowie!
(…)
niechże prawo i sprawiedliwość będzie wartością prawdziwą
nie tylko paskudnym oksymoronem
niechże temidowa szala wychyla się we właściwą stronę
nie w tę wskazaną fałszywej władzy palcem
niechaj niezawisłość będzie stanem
nie tylko chwilowym wytchnieniem
niechże sprawiedliwości zadość się stanie
niechże prawda zatriumfuje

i tak się stanie
bo wciąż są ludzie głębokiej wiary

i nadziei
niezgodni zgodzić się z niegodziwością

Szanowni Państwo Sędziowie!
Jeszcze w zielone gramy…