Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawię sędziów Bojary i Brody

0
(0)

Uchwała Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie stwierdzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu naruszenia przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka

Wczoraj [29 czerwca – przyp MK] Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” brało udział w tym postępowaniu jako amicus curiae.

Orzeczenie zapadło na skutek skargi wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach Aliny Bojary i Mariusza Brody, którzy na podstawie znowelizowanych przepisów zostali odwołani faksem przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę z pełnionych funkcji przed upływem kadencji, bez podania przyczyny i możliwości zajęcia stanowiska, a przede wszystkim bez możliwości odwołania od tej decyzji, czym pozbawiono ich prawa do sądu.

Jednocześnie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ww. sędziom przysługuje zadośćuczynienie w wysokości po 20 000 Euro. Koszty te poniosą polscy podatnicy.

W ten sam sposób odwołano w 2017 roku w sumie 148 prezesów i wiceprezesów sądów.

Wymiana kadrowa na stanowiskach kierowniczych w sądach, często określana mianem czystek kadrowych, była wówczas realizowana przez wiceministra Łukasza Piebiaka. Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry było faktycznym autorem projektów ustaw dotyczących sądownictwa i głównie jego przedstawiciele udzielali odpowiedzi na pytania zadawane w debacie parlamentarnej.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w opinii z dnia 28.05.2017 r. dotyczącej ww. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) zwróciło uwagę, że : „Przewidziana w art. 18 ust. 1. przepisów wprowadzających całkowita swoboda Ministra Sprawiedliwości w zakresie odwoływania prezesów sądów w ciągu 6 miesięcy, nie mieści się w żadnej mierze w standardach demokratycznego państwa prawa. Warto zaznaczyć, że nawet w stanie prawnym obowiązującym przed rokiem 1989 Minister Sprawiedliwości musiał przed odwołaniem prezesa sądu zasięgnąć opinii organu przedstawicielskiego w postaci kolegium sądu.”

Równie krytycznie nowelizowane przepisy ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w stanowisku z dnia 28.06.2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że przyjęcie projektu w proponowanym kształcie oznaczać będzie odejście od standardów wyznaczonych przez dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do procedury powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych.

Warto także przypomnieć o szeregu uchwał organów samorządu sędziowskiego w których również negatywnie oceniono skutki arbitralnych decyzji kadrowych dokonanych na podstawie ww. ustawy. Trybunał w wyroku wymienił jedną z tych uchwał, co potwierdza wagę głosu środowiska sędziowskiego i samorządu, później faktycznie zniszczonego przez władzę polityczną.

Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podzielił te uwagi i orzekł, że Polska naruszyła art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. Wymaga podkreślenia, że podobne orzeczenie zapadło 23.06.2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom (skarga nr 20261/12 – usunięcie prezesa węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego), więc linia orzecznicza była znana władzy politycznej i jest ona kontynuowana.

Jest to kolejne i zapewne nie ostatnie orzeczenie europejskich Trybunałów, które potwierdza fakt trwającego od 2016 roku politycznego zamachu na polski niezależny wymiar sprawiedliwości i niezawisłość sędziowską. Skala naruszeń praworządności przez polskie władze polityczne i liczba kilkudziesięciu postępowań toczących się przed ETPCz i TSUE może oznaczać, że koszty, które obciążą polskich podatników, będą znacznie większe.

Zgodnie z treścią § 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów.

W związku z potwierdzeniem przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że decyzje Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę o odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów przed upływem kadencji były bezprawne i motywowane politycznie, uzasadnione jest żądanie skierowane do ich następców, aby niezwłocznie zrezygnowali z pełnienia uzyskanych w tych okolicznościach funkcji. Brak reakcji sędziego na ww. wyrok, będzie stał w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej sędziów.

iustitia.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments