Sąd Najwyższy naruszył tajemnicę sędziowskiej narady. RPO interweniuje

5
(2)

Na stronie internetowej Sądu Najwyższego pojawiła się relacja z przebiegu niejawnego posiedzenia z 25 maja 2021 r. połączonych Izb SN: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zaniepokojony tą publikacja Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę z urzędu wobec podejrzenia naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej. Obowiązek takiej tajemnicy służy zachowaniu niezawisłości sędziowskiej dla dobra obywateli i ich prawa do sądu; ujawnienie jakiegokolwiek aspektu narady nie jest dopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi pierwszą prezes SN Małgorzatę Manowską o stanowisko w sprawie i o podjętych w niej działaniach.

Według komunikatu SN, na posiedzeniu, na którym rozpatrywano wniosek Pierwszej Prezes SN z 7 października 2020 r., wysłuchano referatów sędziów sprawozdawców oraz przeprowadzono merytoryczną dyskusję. W efekcie uznano podstawy do podjęcia uchwały ws. przedstawionego zagadnienia prawnego: „Czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?”. Pod głosowanie poddano jeden z projektów uchwały, którego jednak nie przyjęto. Prace nad uchwałą będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu, które ma być wyznaczone w najbliższym czasie.

Rzecznik podjął sprawę z urzędu z uwagi na podejrzenie naruszenia tajemnicy narady sędziowskiej (art. 324 § 1 k.p.c. oraz § 111 ust. 1 regulaminu SN).

Art. 324 § 1 k.p.c. określa zasady niejawności narady sędziowskiej. Zgodnie z nimi sędziowie mają obowiązek zachowania tajemnicy co do jej przebiegu. Nie jest dopuszczalne zwolnienie od zachowania tajemnicy narady sędziowskiej. Jedynym wyjątkiem od tajności narady sędziowskiej jest możliwość zgłoszenia przez przegłosowanego sędziego zdania odrębnego.

Transparentność działania organów władzy publicznej, w tym władzy sądowniczej, jest wartością konstytucyjną (art. 61 Konstytucji). Obowiązek zachowania tajemnicy narady sędziowskiej powinien jednak być bezwzględnie przestrzegany – służy on przecież zachowaniu niezawisłości sędziowskiej dla dobra obywateli i ich prawa do sądu (art. 45 Konstytucji).

Zaniepokojenie RPO budzi fakt, że na stronie internetowej SN umieszczono komunikat o przebiegu niejawnego posiedzenia izb tego sądu.

Ujawnienie jakiegokolwiek aspektu takiej narady nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawnym.

Do_I_Prezes_SN_4.06.2021
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments