Komunikat NSA o wyrokach z 6 maja oraz stanowisko sędziów administracyjnych w sprawie prób ich zdyskredytowania

0
(0)

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18 oraz II GOK 5/18), a także uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (sygn. akt II GOK 6/18 i II GOK 7/18) wyrokami z dnia 6 maja 2021 r. uchylił zaskarżone uchwały.

W dniu 13 maja 2021 r. NSA rozpoznał kolejne odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOS 4/18). Podobnie jak w wyrokach z dnia 6 maja 2021 r. NSA uchylił pkt 2. zaskarżonej uchwały w stosunku do odwołującego się. W pozostałych sprawach rozpoznawanych przez NSA w dniu 13 maja 2021 r. dotyczących konkursów do Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odroczono posiedzenie Sądu.

Szczegółowe motywy, którymi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny, zostały przedstawione w uzasadnieniach wspomnianych orzeczeń. Wyroki wraz z uzasadnieniami i zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 2/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 3/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 5/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 6/18 – link

wyrok NSA z dnia 6 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 7/18 – link

wyrok NSA z dnia 13 maja 2021 r. sygn. akt II GOK 4/18

nsa.gov.pl

 

STANOWISKO ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Z 13 MAJA 2021 R.
6 maja 2021 r. w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło 5 wyroków w sprawach odwołań od wyników konkursów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Wyrażono w nich m.in. pogląd, że „obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów.”

Jako sędziowie zdajemy sobie sprawę, że nie każdy wyrok niezależnego sądu, wydany przez niezawisłych sędziów musi być powszechnie aprobowany. W publicznej debacie można przedstawiać merytoryczne zastrzeżenia co do sądowych rozstrzygnięć. Nie stanowią jednak takiej dopuszczalnej debaty medialne próby zdyskredytowania wyroku poprzez wskazywanie na fakty (zresztą zgodnie z obowiązującymi przepisami publicznie dostępne) z przeszłości jednego z sędziów trzyosobowego składu orzekającego i wiązanie tych faktów z nieuprawnionym i niewynikającym z tych faktów stwierdzeniem, że działanie tego konkretnego sędziego było „atakiem na sędziów Sądu Najwyższego” (portal TVP INFO podający jako źródło – Niezależna.pl). Podana w materiale prasowym „informacja” nie odnosiła się w żadnym stopniu do dostępnych również publicznie uzasadnień tych wyroków i zawartej w nich obszernej argumentacji, wyjaśniającej podstawę prawną rozstrzygnięć oraz motywy zaprezentowanego stanowiska. Miała zatem w opinii publicznej wytworzyć przekonanie, że to nie przepisy prawa, a bliżej nieokreślone osobiste uprzedzenia sędziego, miały wpływ na treść rozstrzygnięcia. Tego rodzaju wypowiedzi, zwłaszcza w kontekście pozostających jeszcze do rozpoznania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym kolejnych spraw dotyczących odwołań od konkursów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego mogą mieć na celu wywołanie „efektu mrożącego” w stosunku do pozostałych składów orzekających. Podjętą w ten sposób próbę umniejszenia społecznej doniosłości problematyki podniesionej w tych wyrokach, istotnej dla polskiego porządku konstytucyjnego, uznajemy nie tylko za niemerytoryczną, ale również niedopuszczalną, przekraczającą granice publicznego dyskursu.

osssa-sedziowie.org

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x