Prawnicy do władz RP o działanie na rzecz uznania szczepionek anty-COVID-19 za dobro wspólne ludzkości

0
(0)

Petycja – list otwarty środowisk prawniczych do Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działań zmierzających do uznania szczepionek przeciwko COVID-19 za dobro wspólne ludzkości

My, przedstawiciele i przedstawicielki środowisk prawniczych w Polsce, nauczyciele akademiccy, teoretycy i praktycy prawa,

zaniepokojeni przedłużającą się pandemią COVID-19, rosnącą liczbą jej ofiar, kosztami zdrowotnymi (w tym także dla zdrowia psychicznego), społecznymi i gospodarczymi,

opierając się na wiedzy naukowej, która wskazuje, że kluczowym dostępnym remedium dla powstrzymania i zwalczenia pandemii COVID-19 jest powszechny i równy dostęp do szczepień przeciw COVID-19 i jego wariantom,

przypominając, że prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego stanowi uniwersalnie uznane prawo człowieka (art. 12 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.),

mając na uwadze stanowisko Biura Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka z dnia 18 stycznia 2021 roku, zgodnie z którym szczepionki na COVID-19 należy traktować jako globalne dobro publiczne oraz zapewnić powszechny dostęp do nich oparty o zasadę niedyskryminacji,

podkreślając znaczenie rezolucji 2565 Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętej w dniu 26 lutego 2021 r., w której zaakcentowano potrzebę „solidarności, słuszności i efektywności” w działaniach zwalczających COVID-19 oraz zwrócono się do państw rozwiniętych gospodarczo o współdziałanie w zapewnieniu równego dostępu i sprawiedliwego rozdziału szczepionek i produktów leczniczych związanych z COVID-19,

zwracamy się z apelem do Władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie aktywnych działań na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Handlu i innych organizacji międzynarodowych, dla uczynienia szczepionek przeciw COVID-19 dobrem wspólnym, dostępnym dla wszystkich bez żadnej dyskryminacji, w szczególności poprzez:

1. doprowadzenie w jak najkrótszym czasie do umożliwienia ich wytwarzania we wszystkich państwach posiadających stosowne możliwości produkcyjne,

2. wykorzystanie wszelkich prawnych środków służących poprawie dostępu do szczepionek przeciw COVID-19, takich jak licencje przymusowe czy ułatwienia w imporcie równoległym,

3. interpretowanie i implementowanie norm prawnych odnoszących się do ochrony własności intelektualnej w sposób wspierający prawo do ochrony zdrowia publicznego, a w szczególności dostępu do szczepionek i innych produktów leczniczych,

4. zobowiązanie beneficjentów funduszy UE do dzielenia się własnością intelektualną, wiedzą i danymi dotyczącymi procesów produkcji szczepionek i innych produktów leczniczych służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Lista sygnatariuszek i sygnatariuszy petycji:

[kolejność alfabetyczna] [ LISTA W TRAKCIE AKTUALIZACJI ]

Anna Adamska-Gallant
EU Pravo Justice Ukraine

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Grażyna Baranowska
Instytut Nauk Prawnych PAN

prof. dr hab. Jacek Barcik
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Stanisław Biernat
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr Wojciech Burek
Uniwersytet Jagielloński

dr Piotr Cybula
Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego AWF w Krakowie

dr Anna Czaplińska
Uniwersytet Łódzki

dr Paweł Filipek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK
Akademia Leona Koźmińskiego

dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. UW
Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Grzelak-Bach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. dr hab. Robert Grzeszczak
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Marcin Kałduński, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Julia Kapelańska-Pręgowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Witold Klaus
Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Dagmara Kuźniar, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

dr Piotr Łubiński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc
Uniwersytet Gdański

dr hab. Marcin J. Menkes, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Elżbieta Morawska, prof. UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Marcin Mrowicki
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Wojciech Popiołek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Magdalena Półtorak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Izabela Skomerska
Uniwersytet Łódzki

dr hab. Jacek Skrzydło, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

dr Kamil Stępniak
Collegium Humanum

dr hab. Tomasz Szewc, prof. PŚ
Politechnika Śląska

mgr Łukasz Szoszkiewicz
Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Emilia Wesołowska
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMK

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG
Uniwersytet Gdański

dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN
Instytut Nauk Prawnych PAN

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG
Uniwersytet Gdański

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst
Uniwersytet Warszawski

r. pr. Mirosław Wróblewski
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
Uniwersytet Warszawski

mgr Dominik Wzorek
Instytut Nauk Prawnych PAN

SSN Stanisław Zabłocki
Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną

adw. Krzysztof Aleksander Zakrzewski
Domański Zakrzewski Palinka, partner zarządzający

dr hab. Jacek Zrałek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpis można złożyć tu

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments