Niechlujstwo prokuratury: wniosek o uchylenie immunitetu Marszałkowi Grodzkiemu odesłany do poprawki

5
(1)

13 kwietnia br. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz skierował do Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, wezwanie do poprawienia, w terminie 14 dni, wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego:

Przypominamy, że pismem z dnia 17 marca br., które wpłynęło do Kancelarii Senatu w dniu 21 marca br., Prokurator Regionalny w Szczecinie, za pośrednictwem Zastępcy Prokuratora Generalnego, wystąpił o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego. Określona przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora procedura rozpatrywania takiego wniosku jako pierwszy, obligatoryjny etap rozpatrywania wniosku przewiduje weryfikację, czy złożony wniosek spełnia wymagania formalne. Pomocnicze czynności związane z tą weryfikacją wykonywane są przez właściwe biura Kancelarii Senatu. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że wniosek obarczony jest dwiema wadami formalno-prawnymi:

  1. Uzasadnienie zawiera opis czynów, co do których prokurator nie wnosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności. Zgodnie z art. 7 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej może nastąpić tylko za czyn wskazany we wniosku, który był podstawą wyrażenia zgody przez Senat. Uzasadnienie i treść żądania w przesłanym wniosku są niespójne, co wymaga odpowiedniego skorygowania.
  2. Zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora pismo przedkładające wniosek powinno zostać podpisane przez Prokuratora Generalnego, tymczasem wniosek w tej sprawie podpisał Zastępca Prokuratora Generalnego, zaznaczając, że czyni to z upoważnienia Prokuratora Generalnego. Zgodne z ogólnie obowiązującymi zasadami, stosowanymi także w ramach procedury karnej, dokonywanie jakiejś czynności z upoważnienia wymaga przedłożenia takiego upoważnienia. Tymczasem do przesłanego do Kancelarii Senatu wniosku nie zostało dołączone upoważnienie dla Zastępcy Prokuratora Generalnego. Wymaga to oczywiście uzupełnienia.

Przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nakazują wezwanie do usunięcia uchybień formalnych, jeżeli skierowany wniosek jest takimi wadami obarczony. W zaistniałej sytuacji wystąpienie o usunięcie wad było więc prawnie konieczne. Dopiero usunięcie uchybień wniosku umożliwi dalsze jego procedowanie.

Z poważaniem

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments