Aleksandra Antoniak-Drożdż: O programie edukacyjnym Lex super omnia, który buduje właściwe postawy moralne i szacunek do służby prokuratorskiej

4
(2)

Pierwszy miesiąc pracy grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia w ramach realizacji projektu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” upłynął pod znakiem szeregu spotkań, wykładów i prelekcji. Zainteresowanie ze strony uczelni i uniwersytetów przygotowaną przez naszych prokuratorów ofertą edukacyjną  przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Spotkania ze społecznością akademicką pokazały, jak bardzo studenci interesują się kwestiami związanym z przebiegiem ścieżki zawodowej prokuratora i jak wiele pytań mają z tym związanych. Dużym powodzeniem cieszyły się również spotkania naszych prokuratorów dotyczące tematów związanych ściśle z postępowaniem przygotowawczym i samą procedurą karną. Bez wątpienia był to niezwykle pracowity miesiąc, który okazał się w wielu przypadkach zapowiedzią dalszej współpracy.

Nasz sztandarowy projekt, czyli prelekcja „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a jego realizacja przebiegła pomyślnie podczas marcowych spotkań naszych prokuratorów ze studentami Koła Naukowego Prawa Karnego Temida Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studenckiego Penalnego Koła Naukowego UMCS w Lublinie, Przystanku Dyskusja WPiA Uniwersytetu Śląskiego, WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego, WPiE Uniwersytetu Wrocławskiego  oraz warszawskiego oddziału ELSY. Odpowiadając na pytania studentów o ścieżkę zawodową prokuratora nasi prelegenci dzielili się doświadczeniami z własnej długoletniej pracy w zawodzie, opowiadając jak wygląda „codzienność” w pracy prokuratora, wskazując na takie aspekty jak możliwości i pola działania, trud codziennej pracy, źródła satysfakcji ale i frustracji. Nie brakowało praktycznych przykładów i kazusów, przez co dyskusje z młodzieżą akademicką pozwalały na przekaz informacji, które w sposób rzeczywisty oddawały to, na czym polega praca prokuratora. Studenci pytali naszych prokuratorów również o to, jak w praktyce wygląda współpraca prokuratora z Policją, jaką rolę odgrywają w naszej pracy tryby konsensualne, jak wygląda aktywność prokuratora w sądzie, jaka jest rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, jak wygląda proces podejmowania decyzji o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie i dlaczego liczba aresztów rośnie, a także w jakim zakresie prokurator może odmówić wykonania polecenia przełożonego i jak radzimy sobie ze stresem. Na te i wiele innych pytań dotyczących praktycznych aspektów naszej pracy prokuratorzy grupy edukacyjnej odpowiadali starając się zawsze odnosić nie tylko do powszechnienie znanych regulacji prawnych, ale przede wszystkim własnej wiedzy i doświadczenia zawodowego, co zaprocentowało pozytywnymi ocenami i recenzjami naszych prelekcji.

Obok prelekcji „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” członkowie grupy edukacyjnej Lex Super Omnia zrealizowali również prelekcje na tematy dotyczące innych zagadnień związanych już z konkretnymi tematami i problemami proceduralnymi.

Zaczęliśmy 9 marca 2021 roku od wykładu zatytułowanego „Od zbrodni do oskarżenia – rola prokuratora w śledztwie”, który odbył się na zaproszenie rzeszowskiej ELSY w ramach XVI edycji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. W spotkaniu z udziałem studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego zaproszony jako prelegent prokurator grupy edukacyjnej Lex Super Omnia omówił problematykę źródeł informacji stanowiących podstawę do zainicjowania postępowania przygotowawczego, czynności sprawdzających, przesłanek do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, czynności w trybie niecierpiącym zwłoki, najczęściej realizowanych czynności dowodowych w śledztwie o zabójstwo i sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. W trakcie prelekcji studenci mieli okazję zobaczyć dokumenty procesowe, jakie sporządza się podczas postępowania przygotowawczego np. w sprawie o zabójstwo.

Dnia 10 marca 2021 roku członkowie grupy edukacyjne gościli z kolejnymi prelekcjami na zaproszenie WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz szczecińskiego oddziału ELSY. W  ramach XVI Ogólnopolskiego Dnia Praktyk Prawniczych dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wygłoszono prelekcję poświęconą tematowi świadka koronnego. Główna teza wystąpienia sprowadzała się do obalenia wykreowanego przez filmowych twórców wyobrażenia o tej ważnej instytucji związanej ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości w Polsce. Z kolei członkowie szczecińskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Elsa wzięli w tym dniu udział w prelekcji „Spotkanie z prokuratorem” poznając tajniki zawodu oskarżyciela.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z prokuratorami z Lex Super Omnia w ramach cyklu spotkań „ Z praktycznego punktu widzenia” organizowanych przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach trzech paneli dyskusyjnych nasi przedstawiciele odpowiedzieli na pytania dotyczące przebiegu aplikacji, wypłacanego aplikantom wynagrodzenia, prowadzonych zajęć, ich częstotliwości, zjazdów aplikantów, możliwości skorzystania z hotelu aplikantów, kosztów dojazdu do Krakowa, przebiegu egzaminów, perspektyw otrzymania etatu asesorskiego, poziomu zajęć, zwrotu kosztów nauki po tym jak aplikant zrezygnuje z asesury i możliwości odpracowania zwrotu tych kosztów. Podczas dyskusji atutem naszego prokuratorskiego zespołu okazał się fakt kończenia aplikacji w dwóch różnych systemach. W obecnie obowiązującym oraz w tym, jaki obowiązywał na początku lat 90-tych, dzięki temu studenci mieli możliwość porównania różnych modeli aplikacji. Drugi panel dotyczył zagadnień typowo związanych ze służbą prokuratorską. Studenci dowiedzieli się, jak wygląda codzienność pracy prokuratora, na czym polega dyżur prokuratorski i z jakimi trudnościami spotyka się na miejscu zdarzenia prokurator. Studentów UJ interesowały także zagadnienia związane z funkcjonowaniem prokuratury  w realiach pandemii. Wiele pytań dotyczyło problematyki szeroko rozumianej niezależności prokuratora. Wśród najbardziej zaskakujących i jednocześnie ciekawych pytań pojawiły się te, jaką sprawę prokuratorzy uznają za swój zawodowy sukces. Trzeci panel obejmował pytania studentów o działalność Stowarzyszenia Lex Super Omnia. Miłym zaskoczeniem dla prelegentów był fakt, iż studenci mieli na temat stowarzyszenia dużą wiedzę, samo zaś stowarzyszenie i jego działalność była im dobrze znana, a przede wszystkim kojarzona z niezależnością prokuratora.

Odpowiadając na zaproszenie gdańskiego oddziału legendarnej ELSY członkini grupy edukacyjnej Lex Super Omnia przeprowadziła wykład dla studentów WPiA Uniwersytetu Gdańskiego zatytułowany „Złożoność problematyki pedofilii i pornografii dziecięcej”. Przedmiotem wystąpienia kierowanego do społeczności akademickiej były zagadnienia dotyczące wykorzystywania seksualnego dzieci jako poważny problem społeczny, a także problematyka dotycząca zadań prawa, w tym procedury karnej oraz obowiązków  organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w walce z szeroko pojmowaną przestępczością dotyczącą przemocy seksualnej wobec dzieci. Prelekcja miała na celu wskazanie trudności proceduralnych i dowodowych w prowadzeniu tego typu śledztw.

Na wydziale psychokryminalistyki katowickiego oddziału SWPS odbył się natomiast wykład zatytułowany „Profilowanie kryminalne w pracy prokuratora”. Studenci mogli dowiedzieć się, czym jest profilowanie kryminalne często również nazywane psychologicznym, jakie są możliwości wykorzystania profilowania w postępowaniu przygotowawczym, w jakich sprawach najczęściej powołuje się profilera i wreszcie jaki jest potencjał dowodowy takiej opinii przed sądem.

Prelekcje grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia spotkały się z dużym entuzjazmem społeczności akademickiej, a ich odbiór z niezwykle pozytywnymi ocenami i recenzjami. Efektem są zaproszenia do dalszej współpracy. Przed nami równie pracowity kwiecień bowiem w planach są już prelekcje dla studentów WPiA w Opolu, lubelskiego oraz rzeszowskiego oddziału Elsy, wydziałów prawa SWPS oraz Koła Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako członkowie Lex Super Omnia wiążemy z naszym programem edukacyjnym duże nadzieje i wierzymy, że nic tak jak edukacja i rozmowa z młodymi ludźmi nie jest w stanie budować w pokoleniu przyszłych prawników, w tym zapewne również prokuratorów, właściwych postaw moralnych i szacunku do służby, którą chcą w przyszłości wykonywać. Ponawiamy zatem zaproszenie do zasilenia szeregów grupy edukacyjnej naszego stowarzyszenia gwarantując, że praca ta daje ogromny zastrzyk pozytywnej energii i niebywałą satysfakcję.

Aleksandra Antoniak-Drożdż

lexso.org.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments