Nie bądźmy bierni! Sędziowie administracyjni w związku ze sprawami sędziów Piotra Gąciarka, Ewy Maciejewskiej i Alicji Karpus – Rutkowskiej

5
(3)
UCHWAŁA NR 2/21 ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Z 21 LUTEGO 2021 R.

W związku ze złożonymi wnioskami: o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Piotra Gąciarka oraz o odwołanie z zajmowanych stanowisk służbowych sędziów Ewy Maciejewskiej i Alicji Karpus – Rutkowskiej

PROTESTUJEMY:

– przeciwko represjonowaniu sędziów za wyrażane przez nich publicznie poglądy i działania mające na celu obronę zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędzia, tak jak każdy obywatel, ma prawo korzystać z konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów, tym bardziej, gdy znajdują one oparcie w orzecznictwie najwyższych instytucji sądowych w Polsce i w Unii Europejskiej, dotyczącym Izby Dyscyplinarnej i skutków prawnych decyzji podejmowanych przez ten organ (uchwała połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., wyrok Sądu Najwyższego   z 5 grudnia 2019 r., uznający, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. zawieszające właściwość Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów);

– przeciwko szykanowaniu służbowemu sędziów za podejmowane przez nich orzeczenia, które nie odpowiadają aktualnym potrzebom politycznym rządzących. Orzeczenia sądowe podlegają kontroli instancyjnej, a zapowiedzi konsekwencji służbowych wobec sędziego, który wydał orzeczenie niezgodne z oczekiwaniami politycznymi stanowi rażące naruszenie zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Mimo jednoznacznego stanowiska sygnalizującego poważne i realne zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce, wyrażanego wielokrotnie przez polskie i europejskie stowarzyszenia sędziowskie, samorządy sędziów i innych zawodów prawniczych, a także wynikające z podjętych w tym zakresie orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obserwujemy intensyfikację różnych form szykan i represji skierowanych wobec sędziów, którzy wypowiadają się publicznie w obronie zasad państwa prawa, bądź podejmują rozstrzygnięcia „niewygodne politycznie”. Tego rodzaju praktyki uznajemy za oburzające.

Solidarność z sędziami sądów powszechnych, którzy poddawani są tym niegodnym działaniom, uważamy za swój obowiązek.

Apelujemy do sędziów sądów administracyjnych, aby przyłączyli się do wyrażania wsparcia dla represjonowanych sędziów, zwłaszcza 18-go dnia każdego miesiąca.

Nie bądźmy bierni!

osssa-sedziowie.org

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments