Szykany wobec sędziego SO w Warszawie Piotra Gąciarka – stanowisko Zarządu Oddziału SSP „Iustitia” w Warszawie

0
(0)

W czasie zgromadzenia 10 lutego 2021 roku sędzia Piotr Gąciarek, korzystając z chronionego konstytucyjnie i konwencyjnie prawa do wyrażania w przestrzeni publicznej poglądów i do krytycznej oceny działań wymierzonych w niezależność sądownictwa, prezentował stanowisko nie tylko swoje, ale również innych sędziów i obywateli obecnych tego dnia przed siedzibą Prokuratury Krajowej i wspierających sędziego Igora Tuleyę, nękanego bezprawnymi działaniami najpierw osób zasiadających w tzw. Izbie Dyscyplinarnej, a teraz – prokuratora podległego Ministrowi Sprawiedliwości.

Podjęta 18 grudnia 2020 roku decyzja Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym o uchyleniu Sędziemu Igorowi Tuleyi immunitetu sędziowskiego nie została wydana przez należycie obsadzony, niezależny i niezawisły sąd – co znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu uchwały połączonych Izby Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20), jak również w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku(III PO 7/18).  Postanowieniem z 8 kwietnia 2020 roku (C -791/19R) Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesił stosowanie przepisów dotyczących funkcjonowania tej Izby.

Mimo braku zgody sądu na pociągnięcie sędziego Igora Tuleyi do odpowiedzialności karnej, na 10 lutego 2021 roku został on ponownie wezwany do Prokuratury Krajowej w charakterze podejrzanego. Sędzia Piotr Gąciarek, działając w obowiązku informowania opinii publicznej o działaniach godzących w niezawisłość sędziego, wspólnie z innymi – w tym: niżej podpisanymi – sędziami zorganizował zatem zgromadzenie, aby przekazać, że środowisko sędziowskie nie będzie biernie obserwować stosowania wobec sędziego Igora Tuleyi represji mających uzasadnienie polityczne.

W takich okolicznościach skierowanie obecnie wobec sędziego Piotra Gąciarka zawiadomienia o przewinieniach dyscyplinarnych należy uznać za dalszy ciąg represji wymierzonych w sędziów, którzy najaktywniej występują w obronie sądownictwa wolnego od politycznych wpływów i ingerencji władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Sformułowane wobec sędziego Piotra Gąciarka zarzuty, że korzystał z wolności zgromadzeń bez poinformowania o tym wcześniej kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie są niezrozumiałe w konstytucyjnej demokracji, gdzie korzystanie z podstawowych praw i wolności człowieka nie musi być wcześniej notyfikowane przełożonym i zwierzchnikom.

Sędzia Piotr Gąciarek, jak każdy sędzia, może korzystać z praw i wolności obywatelskich bez zgody i wiedzy swoich przełożonych. Poprzez jego udział w zgromadzeniu 10 lutego 2021 roku nie ucierpiały w żadnym stopniu ani służbowe obowiązki sędziego Piotra Gąciarka – określane czasowo jedynie wymiarem zadań – ani jego służbowy strój.

Formułowanie podobnych zarzutów uznajemy za nie mniej osobliwe niż to, że sędzia Piotr Schab jako Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadamia o rzekomych przewinieniach dyscyplinarnych Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, choć sam jako główny rzecznik dyscyplinarny ma decydujący wpływ na przebieg wszystkich postępowań dyscyplinarnych dotyczących sędziów sądów powszechnych.

Wskazujemy ponadto, że sprzeciw sędziego Przemysława Radzika – będącego zarówno Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba – wobec prowadzenia przez sędziego Piotra Gąciarka zajęć dydaktycznych dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej stanowi dodatkowy, małostkowy element represji wobec sędziego Piotra Gąciarka, który odważnie upomina się o niezależność sądownictwa, stojąc w obronie szykanowanych sędziów i prokuratorów.

Zaznaczamy, że adwokatura powołana jest m.in. do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich. Sędzia Piotra Gąciarka konsekwentnie publicznie występuje w obronie praw i wolności obywatelskich, zwracając uwagę, że warunkiem przestrzegania prawa i korzystania z wolności obywatelskich są niezależne sądy i niezawiśli sędziowie. Posiada zatem nie tylko ugruntowane kompetencję zawodowe, ale i predyspozycje dla prowadzenia zajęć dydaktycznych dla aplikantów. W interesie całego społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem kształcenie młodych prawników przez osoby doświadczone, zaangażowane w obronę demokratycznego państwa prawa i przeciwstawiające się jego postępującemu demontażowi. Adepci palestry mogą jedynie skorzystać na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez sędziego Piotra Gąciarka.

Katarzyna Wróbel – Zumbrzycka                                                                    Warszawa, 17 lutego 2021 roku
Urszula Żółtak
Tomasz Trębicki
Anna Wypych – Knieć
Łukasz Biliński

iustitia.org.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments