Piotr Rachtan: Wieńce, nabożeństwa i żołnierze wyklęci mają zbudować nowy autorytet Trybunału Konstytucyjnego

0
(0)

W ostatnich dniach kończącego się właśnie 2020 roku podliczamy osiągnięcia Trybunału Konstytucyjnego, bez żadnej wątpliwości już prawie całkowicie naszego, czyli pozostającego w rękach władzy politycznej, która lat temu niespełna pięć skarżyła się na nienaszość tego sądu.

No więc co tam w tym naszym już Trybunale słychać? Czy się napracował?

Rozstrzygnął oto w 2020 roku aż 60 spraw zawisłych przed nim. Pięć miesięcznie, nieco ponad jedno rozstrzygnięcie tygodniowo. Dodajmy jeszcze do tego ten jeden wyrok, od 22 października nieopublikowany, bo dr hab. Justyn Piskorski nie może uporać się z przepisaniem uzasadnienia (polecamy stenogram z uzasadnienia odczytanego przezeń). Zaś brak napisanego – czy już nie pamięta, co czytał? – tekstu ma być przeszkodą niemożliwą do pokonania dla Centrum Legislacyjnego Rządu, które publikuje wyroki.

Trybunał, pracowicie działając na rzecz ludu pracującego miast i wsi, na 60 (+1) rozstrzygnięć wydał aż 19 (+1) wyroków. Tak tak, nie ma pomyłki drukarskiej – dziewiętnaście (plus jeden). W najlepszym w historii Trybunału – 2006 roku – zapadło 106 wyroków. W ostatnim, pełnym roku kadencji poprzedniego prezesa – prof. Andrzeja Rzeplińskiego, czyli w 2015 roku Trybunał wydał 63 wyroki, zatem nieco mniej niż średnia roczna z pięciu pełnych lat jego prezesury (ponad 66 wyroków rocznie).

A jak tam ze średnioroczną wydajnością u sędzi mgr Julii Przyłębskiej?

Można przyjąć, że 30 grudnia upłynął już pełny rok, wokanda jest pusta, zatem statystyka może objąć cztery pełne lata – 2017 (36), 2018 (36), 2019 (31) i 2020. Suma czterech lat wynosi więc 122 (+1). Rocznie – prawie 31. Oto miara sukcesu władzy Dobrej Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym.

Może o mały włosek wynik by poprawiło ogłoszenie wyroku w sprawie P 4/18 „Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa” – gdyby zapadła odpowiednia decyzja stołownika mgr Przyłębskiej. I ta akurat sprawa przysporzyła Trybunałowi dużo pracy: pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie (Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych) miało być rozpatrywane przez pełny skład 17 marca, gdy niespodziewanie nastąpiła zmiana terminu rozprawy na 21 kwietnia. Ale termin przestał być aktualny, bo pandemia… i dopiero 15 lipca 2020 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne, po czym… znów przerwał rozprawę, by wznowić ją 18 sierpnia 2020 r, po czym… znów ogłosił przerwę w rozprawie, tym razem do 11 września 2020 r. Wreszcie 6 października jedyna nowa informacja, która spłynęła z ust Julii Przyłębskiej to wniosek złożony przez 2 sędziów o wyłączenie. Prawdopodobnie chodziło o Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy jako posłowie przy ustawie dezubekizacyjnej pracowali. Tak oczywiste, zdawałoby się, wnioski zostały we wrześniu oddalone (wtedy składał je RPO). Rozprawa trwała 9 minut 44 sekundy. 20 października termin ogłoszenia orzeczenia znów został odwołany. No cóż, Trybunał jest nierychliwy, czeka, może na decyzję wspomnianego stołownika, a może w co nie chce się wierzyć, aż zainteresowani wymrą…

Dość, że niewygodne dla władzy rozstrzygnięcia albo są odsuwane, jak ustawa dezubekizacyjna, co do której nie ma pewności, czy wszystko pójdzie po myśli rządzących, albo niepublikowane, jak wyrok K 1/20 z 22 października, który prezesa państwa przyprawił o wielki ból głowy, a w całym kraju wyprowadził tysiące ludzi na ulice (komentatorzy mówią, że nie tak miało być, że wyrok miał być mniej surowy – a tu taka historia). Dziś, choć wyrok został publicznie ogłoszony, to władza udaje, że jest inaczej i kombinuje, jak się z tego wyroku wykpić.

Jeśli jednak władza ma interes, Trybunał uderza jak piorun (nie, nie ten czerwony zygzak, nazywany przez ludzi związanych z tą władzą – hitlerowskim) i rozstrzyga bez żadnej wątpliwości, nawet gdy podstawa jest wątpliwa – jak np. ocena uchwały trzech izb połączonych Sądu Najwyższego, co oznaczało niebezpieczne wkroczenie na terytorium orzecznictwa pod wydumanym pretekstem sporu kompetencyjnego między panią Marszałek Sejmu a Pierwszą Prezes SN: wydanie postanowienia (sygn. Kpt 1/20) zajęło Trybunałowi ledwie 6 dni (wniosek Marszałka Sejmu ma datę 22 stycznia, postanowienie – 28, publikacja – 29 stycznia). Dodajmy, że postanowienie to stanowiło próbę uniemożliwienia Sądowi Najwyższemu stosowania prawa UE.

Statystyka jest nieubłagana, odzwierciedla z jednej strony klęskę wizerunkową Trybunału Julii Przyłębskiej, do którego właściwie mało kto chce zwracać się o rozstrzygnięcie wątpliwości konstytucyjnych, nie mając pewności i wiary w niezależność większości sędziów, a z drugiej niemoc intelektualną, wynikającą z politycznego związku z władzami partii i państwa. Nie mówiąc o tym że wciąż przecież w Trybunale zasiadają trzej prawnicy, wybrani na sędziów na miejsca wcześniej zajęte. Co sam Trybunał, kierowany jeszcze przez Andrzeja Rzeplińskiego w ogłoszonym i opublikowanym wyroku jednoznacznie stwierdził.

***

Trybunał Konstytucyjny prowadzi nie tylko, jak konstytucja nakazuje, działalność orzeczniczą, ale także naukową i edukacyjną a także wydawniczą (przynajmniej tak było w coraz odleglejszej przeszłości). Utrzymuje również relacje z innymi sądami krajowymi, z podobnymi sobie sądami i trybunałami konstytucyjnymi, z sądami międzynarodowymi. Porównanie aktywności „starego” Trybunału z obecnym może prowadzić do interesujących wniosków, szczególnie co do priorytetów. Porównamy orzeczniczy rok 2015 z rokiem 2019, wybranym z powodów, o których niżej.
Wszystkie przytoczone tu wydarzenia, wykłady, wizyty itp. są opisane szczegółowo na stronie internetowej Trybunału (nie zostały zniknięte). Podajemy tylko podstawowe informacje,

Rok 2015

30 stycznia 2015 roku Prezes Trybunału Konstytucyjnego uczestniczył w uroczystej Inauguracji roku sądowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

26 stycznia 2015 r. gościem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego był kanadyjski prawnik prof. David Matas. Jego wizyta w Polsce związana była ze Światowym Dniem Pamięci Holocaustu. Prof. David Matas jest współautorem raportu „Krwawe Żniwo”, w którym wraz z Kanadyjskim Sekretarzem Stanu ds. Azji i Pacyfiku, Davidem Kilgourem, dokumentuje metodologię i skalę procederu grabieży organów w Chinach.

12 marca 2015 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się konferencja prasowa Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego i Dyrektora Zespołu Orzecznictwa i Studiów dr hab. Kamila Zaradkiewicza na temat „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku”

W dniach 18-20 marca 2015 r. wizytę w Trybunale Konstytucyjnym złożyła, na zaproszenie Prezesa TK, delegacja Sądu Konstytucyjnego Republiki Mołdawii. Spotkanie sędziów sądów konstytucyjnych było poświęcone problematyce obywatelstwa w Konstytucji RP i Konstytucji Republiki Mołdawii.

W dniach 25-28 marca 2015 roku wizytę w Warszawie złożyła, na zaproszenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, delegacja Sądu Konstytucyjnego Gruzji.

8 kwietnia 2015 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz, Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka [i inne osobistości – przyp. MK]

16 kwietnia 2015 roku odbyło się w Trybunale spotkanie z członkami tunezyjskiej Komisji Prawdy i Godności. W spotkaniu wzięli udział – Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński, Sędzia TK prof. Leon Kieres, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara

21 kwietnia 2015 roku złożyła wizytę w Trybunale Konstytucyjnym delegacją Najwyższej Rady Sądownictwa Gruzji

21 kwietnia 2015 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbył się wykład – debata dr hab. Marzeny Kordeli z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Sławomira Tkacza z Uniwersytetu Śląskiego Zasady prawa. Pojęcie i funkcje. Był to piąty wykład z cyklu wykładów w Trybunale Konstytucyjnym Filozofia i teoria prawa. Moderowała STK prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

29 kwietnia 2015 roku wizytę w Trybunale Konstytucyjnym złożyła delegacja Sądu Najwyższego Królestwa Tajlandii w składzie: Pan Direk Ingkaninanda, Prezes Sądu Najwyższego Królestwa Tajlandii, Pani Krairerk Kasemsant,

4 maja 2015 roku odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym doroczna uroczystość z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gościem honorowym spotkania była Pani prof. Karin Friedrich z Uniwersytetu Aberdeen, która wygłosiła wykład Rola i znaczenie Prus Królewskich (Prussia Polonica) w życiu politycznym i intelektualnym Rzeczypospolitej w XVIII wieku, szczególnie w dobie reform ustrojowych. [Jak co roku w uroczystości wzięła udział delegacja litewskiego Sądu Konstytucyjnego – w 2015 roku byli to…] …Prezes Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej Dainius Žalimas oraz Asystent Sędziego SK RL Jolanta Apolevič

12 maja 2015 r. wykład „Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne Unii Europejskiej z USA (TTIP). Kto zyska, kto straci?” wygłosił dr hab. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego

19 maja 2015 roku Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Stanisław Biernat otrzymał tytuł doktora honoris causa (Ehrenpromotion) Uniwersytetu w Jenie (Friedrich-Schiller-Universität Jena) za zasługi dla prawa

27-30 maja 2015 roku odbyła się w Warszawie XIX Konferencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Podczas konferencji sędziowie dyskutowali na temat prawa wyborczego w orzecznictwie sądów konstytucyjnych oraz o najważniejszych wyrokach i postanowieniach obu sądów, wydanych w ostatnim roku.

8 czerwca 2015 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się konferencja prasowa „Wolność słowa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu„, z udziałem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego i prof. Lecha Garlickiego, sędziego TK w stanie spoczynku, w latach 2002-2012 sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, od 2011 r. przewodniczącego IV Sekcji Trybunału. Konferencja była transmitowana online.

9 czerwca 2015 roku prof. Franciszek Ziejka wygłosił w Trybunale Konstytucyjnym wykład „Na ratunek mowie ojczystej. Nie tylko językoznawcy odpowiadają za stan naszej polszczyzny”.

11 czerwca 2015 roku adw. Marek Antoni Nowicki wygłosił w Trybunale Konstytucyjnym, z okazji 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wykład Helsiński ruch praw człowieka z perspektywy czasu.

14 lipca 2015 roku wizytę w Trybunale Konstytucyjnym złożył Wiceprzewodniczący Sądu Konstytucyjnego Tajwanu prof. Yeong-Chin Su, któremu towarzyszyli Pan Chang-Chiang Hsieh asystent Sędziego SK oraz Pan Yeh-shin Chu

15 lipca 2015 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji książki prof. Wojciecha Sokolewicza „Wojsko i Konstytucja

30 lipca 2015 roku w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1064), opublikowana została ustawa z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

W dniach 31 sierpnia – 4 września 2015 roku Wizyta delegacji Trybunału Konstytucyjnego w Komisji Spraw Prawnych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych

W dniach 9-11 września 2015 roku w Batumi odbyło się spotkanie przygotowawcze do XVII Konferencji Europejskich Sądów Konstytucyjnych. W spotkaniu uczestniczyła delegacja Trybunału Konstytucyjnego w składzie – Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński oraz Szef Biura TK dr Maciej Graniecki

Z okazji 20 rocznicy powstania Sądu Konstytucyjnego Republiki Mołdawii w Kiszyniowie w dniach 24-25 września 2015 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „Relations of the Constitutional Court with other public authorities”. Uczestniczyła w niej, w imieniu Trybunału Konstytucyjnego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia Sądu Konstytucyjnego Republiki Armenii w dniach 8-10 października 2015 r. w Erewaniu odbyła się 20 Międzynarodowa Konferencja “The Role of Constitutional Courts in Strengthening the Independence of the Judicial Power: Doctrinal Approaches and Contemporary Challenges”. Uczestniczyła w niej delegacja pracowników Biura Trybunału Konstytucyjnego w składzie: Pan prof. Paweł Wiliński, Zastępca Dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura TK oraz Pan dr Marek Domagała, Starszy Radca Orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura TK.

26 października 2015 roku odbyła się w Wilnie, zorganizowana przez litewski Sąd Konstytucyjny, uroczystość z okazji 23 rocznicy uchwalenia Konstytucji Republiki Litewskiej. W uroczystości uczestniczyła delegacja Trybunału Konstytucyjnego w składzie – sędziowie TK Stanisław Rymar i prof. Marek Zubik.

27 października 2015 r. wykład w Trybunale Konstytucyjnym „The United States Supreme Court: Empirical Studies and the Case of Oral Submissions” wygłosił prof. Barry Sullivan z Loyola University Chicago.

W dniach 28-30 października 2015 roku wizytę w Trybunale Konstytucyjnym złożyła delegacja Sądu Konstytucyjnego Węgier w składzie: prof. Barnabás Lenkovics, Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier, dr Tamás Sulyok, Wiceprezes oraz dr Attila Szabó, Szef Gabinetu Prezesa Sądu Konstytucyjnego Węgier

6 listopada 2015 roku troje sędziów Trybunału Konstytucyjnego – prof. Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński i Marek Kotlinowski zakończyło swoją dziewięcioletnią kadencję w Trybunale Konstytucyjnym. Z tej okazji w Trybunale odbyła się uroczystość pożegnalna.

26 listopada 2015 roku w Trybunale Konstytucyjnym odbyła się konferencja naukowa „Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego”. Była to już czwarta konferencja zorganizowana z inicjatywy asystentów i orzeczników zatrudnionych w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

7 grudnia 2015 roku odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym uroczystość zakończenia kadencji dwojga sędziów polskiego sądu prawa.
2 grudnia 2015 roku sędzia TK prof. Zbigniew Cieślak zakończył swoją dziewięcioletnią kadencję w Trybunale Konstytucyjnego. 8 grudnia 2015 roku swoją kadencję kończy sędzia Trybunału prof. Teresa Liszcz. Obojgu sędziom A. Rzepliński wręczył księgę, zawierającą ich dorobek orzeczniczy

Rok 2019

Jak na tym tle wypada obecny Trybunał, kierowany przez sędzię Julię Przyłębską? Ponieważ kończy się rok 2020 i orzecznictwo tegoroczne pokazaliśmy na tle roku 2015, wypadałoby i w dziedzinie pozaorzeczniczej porównać te same lata. Jednak 2020 rok, bardzo szczególny ze względu na pandemię i oczywiste ograniczenia nie może być porównywany ze „zwykłym” okresem. Zamknięte granice, uwięzieni w domach ludzie… Postanowiliśmy zatem pokazać przedpandemiczny, jeszcze zwyczajny rok 2019. I znów – podajemy tylko podstawowe informacje, szczegóły można przeczytać na stronie internetowej Trybunału

Pierwsza informacja „pozaorzecznicza” nosi datę 7 lutego i jest nekrologiem z kondolencjami „Prezesa Trybunału Konstytucyjnego po śmierci Premiera Jana Olszewskiego”:
W dniu 7 lutego 2019 r. zmarł Jan Olszewski, wielki państwowiec, wybitny adwokat – obrońca Opozycji w czasach PRL,
Premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego Rządu”

1 marca „Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uczestniczyła w Poznaniu w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

21 marca w Trybunale Konstytucyjnym odbyło się zamknięcie wystawy „Polska droga do równouprawnienia kobiet”. Podczas wydarzenia wystąpiła „Wiceprezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło”.

10 kwietnia br. „minęło dziewięć lat od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska wraz z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego wzięła udział w oficjalnych uroczystościach państwowych upamiętniających rocznicę katastrofy.
Julia Przyłębska wzięła udział w porannej uroczystej Mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych i rodziny ofiar.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego złożyła wieńce przy Pomniku Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, śp. prof. Lecha Kaczyńskiego na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Następnie Julia Przyłębska oddała hołd i złożyła wieniec pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Wieczorem Prezes Trybunału Konstytucyjnego uczestniczyła w mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Archikatedrze pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego złożyli w tym dniu także wieniec na dziedzińcu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pod tablicą upamiętniającą śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP”.

11 kwietnia 2019 r. odbył się kolejny z cyklu wykład w Trybunale Konstytucyjnym. „Tytuł wystąpienia Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego brzmiał: Demokratyczny kapitalizm dla wszystkich, a nie dla nielicznych.
Wystąpienie Premiera wpisało się w wieloletnią tradycję wykładów organizowanych w Trybunale Konstytucyjnym. Jak zaznaczyła na wstępie Prezes Julia Przyłębska: Trybunał Konstytucyjny to instytucja, która powinna być miejscem głębszej refleksji – nie tylko czysto prawniczej, ale także związanej z historią, społeczeństwem i polityką”.

25 kwietnia 2019 r. profesor Markus C. Kerber wygłosił w Trybunale Konstytucyjnym wykład pod tytułem Ochrona narodowej suwerenności wobec aktów prawnych Unii Europejskiej o charakterze ultra vires w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego: ograniczenia i perspektywy. Profesor dr hab. Markus C. Kerber: Profesor finansów publicznych i ekonomii politycznej w Instytucie Ekonomii i Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Technicznego w Berlinie; wykładowca IEP de Paris, Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, na zaproszenie prezydent Republiki Litewskiej Dalii Grybauskaitė, brała udział w wileńskich uroczystościach 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 2 maja w Pałacu Prezydenckim Republiki Litewskiej odbyła się dyskusja na temat „Konstytucja 3 maja 1791: znaczenie i lekcje dla Europy”, którą rozpoczęli wspólnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, Prezydent Republiki Litewskiej oraz prezes litewskiego Sądu Konstytucyjnego Dainius Žalimas.
„Kilka dni wcześniej z inicjatywy ambasadora RP w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w polskiej ambasadzie w Berlinie odbył się koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Odczytano także fragmenty tej pierwszej w Europie nowoczesnej ustawy zasadniczej. Przybyli goście wysłuchali utworów Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, a na zakończenie zabrzmiał polonez Michała Ogińskiego”.

8 maja 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Wojciecha Sycha.

12 maja 2019 r. odbył się kolejny z cyklu wykład w Trybunale Konstytucyjnym. Tytuł wystąpienia Sekretarza Stanu – Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Profesora Krzysztofa Szczerskiego brzmiał: Specyfika systemu politycznego UE i jej współczesne zaburzenia.

31 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uczestniczyła w tym wydarzeniu.

„W 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu Senatu RP IX kadencji, które odbyło się 4 czerwca 2019 r. w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie Senat obradował w pierwszych latach po odrodzeniu… Rocznicowe posiedzenie Senatu RP poprzedziła uroczysta Msza Święta w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Nabożeństwo w intencji ojczyzny odprawił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. We mszy uczestniczyła Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska”

6 czerwca Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uczestniczyła w IX Kongresie „Polska Wielki Projekt”. Jest to cykliczne wydarzenie, „podczas którego naukowcy, dziennikarze, eksperci, publicyści i politycy debatują na temat współczesnych problemów, szans i wyzwań stojących przed Polską”.

18 czerwca br. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska złożyła wieniec pod pomnikiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie z okazji 70. rocznicy jego urodzin.

30 czerwca 2019 r. odbyły się obchody 450. rocznicy zawarcia między Królestwem Polskim i Litwą unii lubelskiej. W imieniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w uroczystościach w Lublinie uczestniczył sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek

Od 8 do 15 lipca 2019 r. „z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy działała po raz pierwszy Belwederska Szkoła Letnia zorganizowana pod hasłem „Prawo dla dobra wspólnego”. „Mam nadzieję, że będą się tu ścierały różne poglądy i będziecie toczyć gorące dyskusje” – powiedział prezydent podczas inauguracji do uczestników – studentów z całej Polski. Tygodniowy program obejmował wykłady, seminaria oraz wizyty studyjne, które miały miejsce w Pałacu Prezydenckim oraz Trybunale Konstytucyjnym. W tegorocznym projekcie brało udział 30 studentów. Wykładowcami z ramienia Trybunału Konstytucyjnego byli dr Wojciech Arndt oraz dr Bartosz Skwara”.

11 lipca „z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego złożyli kwiaty pod Pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie”.

18 lipca 2019 r. o godz. 19 w kościele św. Aleksandra w Warszawie na placu Trzech Krzyży została odprawiona msza święta w związku z drugą rocznicą śmierci sędziego TK prof. Lecha Morawskiego (ur. 14 września 1949 r., zm. 12 lipca 2017 r.) oraz w intencji sędziego TK prof. Henryka Ciocha (ur. 30 lipca 1951 r., zm. 20 grudnia 2017 r.).

1 sierpnia Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku, w obchodach rocznicy tego ważnego wydarzenia, wzięli udział przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego” (w informacji wymienia się wszystkie miejsca, gdzie złożono wieńce i kwiaty od Trybunału)

1 września na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W obchodach udział wzięli najwyżsi rangą przedstawiciele władz polskich oraz 40 delegacji zagranicznych. Na uroczystościach obecna była prezes Trybunału Konstytucyjnego.

3 września bieżącego roku u zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście i Placu Zamkowego została uroczyście otwarta wystawa plenerowa zatytułowana „Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze”.
W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in. przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego,

27 września, w 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego miała miejsce uroczystość przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Delegacja Trybunału Konstytucyjnego, oddała hołd bohaterom polskiego podziemia czasu II wojny światowej i złożyła kwiaty pod pomnikiem.

6 października 2019 r. „Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika Stanisława Pomian-Srzednickiego w Brańszczyku. Stanisław Pomian-Srzednicki był sędzią niezłomnym, niezawisłym wewnętrznie, sędzią, który niósł Polskę – powiedziała Prezes Trybunału Konstytucyjnego podczas uroczystości odsłonięcia pomnika pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w odrodzonej Polsce”.

15 października 2019 r. odbył się kolejny z cyklu wykład w Trybunale Konstytucyjnym profesora Johna M. Czarnetzky’ego pod tytułem „Prawo gospodarcze w świetle katolickiej nauki społecznej”. Profesor John M. Czarnetzky – Profesor i wykładowca prawa na University of Mississippi School of Law.

7 listopada 2019 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbył się wykład pt. „Suwerenność: nieodzowny atrybut państwa czy współczesna figura retoryczna?”, który wygłosiła Pani prof. Genowefa Grabowska.

5 grudnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Pani Krystyny Pawłowicz, Pana Stanisława Piotrowicza oraz Pana Jakuba Steliny.

17 grudnia 2019 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

I znów 2020

Katalog wydarzeń godnych odnotowania na głównej stronie internetowej Trybunału w 2020 roku (nabożeństwa, wieńce, „żołnierze wyklęci”) kończą życzenia świąteczne i noworoczne Julii Przyłębskiej.

Życzenia przyjmujemy, licząc po cichu, że Nowy Rok przyniesie odmianę, także w Trybunale Konstytucyjnym, co okaże się już 19 stycznia (o godz. 11), gdy otrzymamy odpowiedź na pytanie, czy uda się próba „wygaszenia” Adama Bodnara, pełniącego wciąż obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak na zmianę priorytetów, przywrócenie międzynarodowej pozycji Trybunału, autorytetu, którym się cieszył za prezesur Zolla, Safjana, Stępnia, Zdziennickiego i Rzeplińskiego – nie ma co liczyć. Wieńce i nabożeństwa nie odbudują zdruzgotanej pozycji Trybunału Konstytucyjnego

Piotr Rachtan

Zdjęcie ilustrujące: Julia Przyłębska w czasie nabożeństwa w intencji Lecha Kaczyńskiego, 18 czerwca 2019 w Archikatedrze Warszawskiej. (trybunal.gov.pl)

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments