Tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego większością głosów uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei. Oświadczenie SSP Iustitia

5
(2)

18 listopada trzech sędziów nieuznawanej za sąd (Uchwała trzech połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020) Izby Dyscyplinarnej głosami Piotra Niedzielaka i Konrada Wytrykowskiego odebrała immunitet Igorowi Tulei. Trzeci sędzia – Jarosław Sobutka – złożył votum separatum, które zostanie zamieszczone w uzasadnieniu.

W związku z tym postanowieniem ID SN Zarząd Stowarzyszenia sędziów Polskich „Iustitia” opublikował

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo potępia decyzję izby dyscyplinarnej działającej w budynku Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei.

Izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, tak w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/20). Tym samym izba dyscyplinarna posiada charakter sądu wyjątkowego, którego ustanowienie w czasie pokoju jest zakazane przez Konstytucję RP. Już z tego powodu decyzje wydawane przez osoby wchodzące w skład rzeczonej izby nie mają charakteru orzeczeń wydanych przez należycie obsadzony sąd. To właśnie brak atrybutów niezależnego sądu, a tym samym sądu, który gwarantuje prawo do skutecznego środka prawnego, skutkował zawieszeniem przez TSUE przepisów dotyczących funkcjonowania izby dyscyplinarnej. Dzisiejsza decyzja o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei ignoruje postanowienie TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 roku, a tym samym w sposób rażący narusza prawo wspólnotowe, a także przepisy Konstytucji. Tego rodzaju działania osób zasiadających w izbie dyscyplinarnej wykluczają Polskę z kręgu krajów cywilizowanych, w których takie zasady jak praworządność, czy niezależne sądownictwo stanowią fundament funkcjonowania państwa.

Działalność izby dyscyplinarnej narusza prawo wspólnotowe oraz Konstytucję RP, a także szkodzi wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Owa działalność stanowi element zamkniętego i kompletnego systemu dyscyplinarno – urzędniczego, który został stworzony przez obóz rządzący w celu przejęcia politycznej kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei przez organ niespełniający cech sądu w rozumieniu prawa krajowego i wspólnotowego stanowi przejaw represji stosowanych wobec sędziego, którego orzeczenia są niewygodne dla polityków obozu rządzącego i który ma odwagę publicznie krytykować szkodliwe zmiany wprowadzane przez obóz rządzący w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości. Poprzez uchylenie immunitetu na wniosek upolitycznionej prokuratury, podległej Zbigniewowi Ziobrze, próbuje się wykluczyć sędziego z życia publicznego, zawodowego i wywołać tym samym efekt mrożący w środowisku niezawisłych sędziów.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oświadcza, że niezależnie od metod i środków, których władza polityczna użyje do eliminacji niezależnych sędziów z życia publicznego, nadal będzie prowadził działania w obronie praworządności oraz praw człowieka, czyniąc to w interesie wszystkich obywateli Polski. Będziemy zawsze bronić dobrego imienia każdego sędziego, który poddawany jest politycznym represjom ze strony zależnych od władzy politycznej prokuratorów.

17 listopada Międzynarodowa Komisja Prawników ICJ oświadczyła

ICJ zdecydowanie potępia działania prokuratury podejmowane w stosunku do sędziego Igora Tulei, która próbuje pozbawić go immunitetu i pociągnąć do odpowiedzialności karnej.
ICJ zwraca również uwagę, że Izba Dyscyplinarna działa wbrew postanowieniu TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych i nie może być uznana jako sąd

Pełny tekst (angielski) na stronie International Commission of Jurists. Advocates for Justice and Human Rights

 

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments