Uchwała numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie sytuacji kadrowej

0
(0)

Uchwała numer 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie podjęta na zebraniu w dniu 26 września 2017 roku w sprawie sytuacji kadrowej Sądu Rejonowego w Wołominie

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Wołominie, po uzyskaniu informacji odnośnie zapadłych w ostatnich dniach decyzji kadrowych dotyczących tego Sądu, wyraża głębokie zaniepokojenie kierunkiem przeprowadzonych zmian. Znacząco pogłębiają one i tak już istniejącą od wielu lat w tutejszym Sądzie trudną sytuację kadrową, niejednokrotnie przywoływaną w orzecznictwie sądów wyższych instancji przy okazji rozpoznawania skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Do zeszłego tygodnia do czterech wydziałów Sądu Rejonowego w Wołominie formalnie przydzielonych było 29 sędziów, z których 3 pozostawało długotrwale nieobecnych w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, w tym 2 przez okres ponad 2 lat.
W dniu 14 września 2017 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości dwóch sędziów orzekających w I Wydziale Cywilnym zostało delegowanych na okres jednego roku do orzekania w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, zaś w dniu 19 września 2017 roku decyzją kolegium tego Sądu sędziowie ci zostali zwolnieni z obowiązku rozpoznania wszystkich spraw prowadzonych dotychczas w Sądzie Rejonowym w Wołominie. Zaistniała sytuacja sprawia, że w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wołominie w pełnym wymiarze czasu orzeka czynnie 6 sędziów, przy czym na jednego sędziego w tym Wydziale przypada ponad 1100 spraw w toku. Jest to liczba wielokrotnie przekraczająca stan średniego w skali kraju referatu sędziego orzekającego w wydziale cywilnym, uniemożliwiająca faktycznie podejmowanie w rozsądnych terminach czynności w rozpoznawanych sprawach. Należy zauważyć, że w podobnie krytycznej sytuacji znajduje się III Wydział Rodzinny i Nieletnich, gdzie na jednego sędziego przypada do rozstrzygnięcia ilość spraw znacznie przekraczająca średnią krajową i średnią Okręgu.

Podjęte w ostatnim czasie zmiany kadrowe dodatkowo potęgują długotrwały kryzys wynikający z daleko niewystarczającej w stosunku do potrzeb obsady Sądu Rejonowego w Wołominie jeśli chodzi o pion orzeczniczy (sędziowie, referendarze).
Dodatkowo należy wskazać, iż niewystarczająca pozostaje także liczba pracowników pionu pomocniczego (asystenci, pracownicy sekretariatu), która również pozostaje kluczową dla szybkości rozpoznawania spraw.

Oddziałuje to niekorzystnie na realizację konstytucyjnego prawa obywateli do sądu, którego jednym z przejawów jest uprawnienie do rozpoznania ich spraw bez nieuzasadnionej zwłoki.

Z uwagi na aktualną obsadę i obciążenie zadaniami w poszczególnych wydziałach, stosowane doraźnie delegowanie sędziów pomiędzy wydziałami nie może spowodować poprawy sytuacji w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

Podobnie nie przyniesie efektu w postaci przyspieszenia czasu oczekiwania na rozpoznanie sprawy zapowiadane od długiego czasu zasilenie I Wydziału Cywilnego dwoma etatami asesorskimi, gdyż jest to liczba w sposób oczywisty niewystarczająca biorąc pod uwagę obciążenie i wynikające z niego potrzeby Sądu Rejonowego w Wołominie.

Jako Sędziowie Sądu Rejonowego w Wołominie dokładamy starań, aby czas oczekiwania obywatela na rozstrzygnięcie sprawy sądowej był jak najkrótszy. Sąd Rejonowy w Wołominie osiąga bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o liczbę spraw załatwianych średniookresowo (najlepszy wynik w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga). Ubolewać natomiast należy, iż pomimo tego utrzymuje się również na wysokim pułapie wskaźnik skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, czego przyczyną są głównie opisane powyżej braki kadrowe.

Nasz niepokój w szczególności budzi brak informacji odnośnie zamierzeń organów sprawujących zewnętrzny administracyjny nadzór w zakresie wyrównania poziomu obciążenia sędziów naszego Sądu z obciążeniem sędziów orzekających w pozostałych sądach zarówno Okręgu czy Apelacji jak i w skali całego kraju, z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania kadr sądownictwa powszechnego (art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Uchwałę podjęto jednogłośnie, co potwierdza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments