Sędziowie z Opola solidarni z sędzią Ireną Majcher – Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Opolu

5
(1)

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Opolu, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej działań zmierzających do wszczęcia postępowania karnego i postawienia sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher zarzutu niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k. mającego polegać na odmiennej od prezentowanej przez prokuratora wykładni przepisów prawa i uchylenia jej immunitetu*.

Przypominamy, że sprawa dotyczy niedopełnienia przez jedną ze spółek działających na Opolszczyźnie obowiązku przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego, mimo nałożonego przez ustawodawcę obowiązku i przewidzianego na to kilkuletniego terminu, konsekwencją czego była utrata przez spółkę własności nieruchomości, która z mocy ustawy przeszła na rzecz Skarbu Państwa.

Podkreślamy, że przed złożeniem wniosku o uchylenie immunitetu nie toczyło się w opisywanej sprawie postępowanie nadzorcze, wyjaśniające ani dyscyplinarne. Prokuratura nie odebrała również od sędzi wyjaśnień. Złożenie bez zachowania standardów państwa prawnego, ze złamaniem reguł  prowadzonych postępowań wniosku o uchylenie immunitetu oceniamy jako bezprecedensowy atak na niezawisłość sędziego. Podkreślamy przy tym, że sprawa dotyczy sędziego o nieposzlakowanej opinii, cenionego znawcę przedmiotu. Sąd I instancji – sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odmówił uchylenia sędzi immunitetu, jednak prokuratura odwołała się do Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Termin posiedzenia został przez Izbę wyznaczony na 21 października 2020 r., mimo zobowiązania Polski przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 08 kwietnia 2020 r. do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Nie wyrażamy zgody na praktyki podważania orzeczeń sądów poprzez wszczynanie postępowań karnych wobec sędziów przez zależną od Ministra Sprawiedliwości prokuraturę, które immunitet sędziowski, będący gwarancją niezawisłości sędziego czyni fikcją. Wyrażamy obawę, że podobne działania mogą dotknąć każdego sędziego w każdym z prowadzonych przez niego postępowań, o ile jego wynik nie będzie odpowiadał woli rządzących. Obywatele wówczas stracą zagwarantowane im w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

*Sprawa sędzi Ireny Majcher z Opola o uchylenie immunitetu przed Izbą Dyscyplinarną SN odbędzie się 21 października 2020 r. [przyp. – Redakcja MK]

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments