Po uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec Europejskie Stowarzyszenie Sędziòw publicznie wyraża niezłomną z nią solidarność

5
(2)

Europejskie Stowarzyszenie Sędziòw, Stanowisko, 12 października 2020 roku

W postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. (Sprawa C-791/19, Komisja przeciwko Polsce) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska musi natychmiast zawiesić stosowanie krajowych przepisów dotyczących kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Trybunał na podstawie pytania zadanego przez Sąd Najwyższy – Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stwierdził między innymi, że prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, by sprawy dotyczące stosowania prawa Unii były objęte  wyłączna jurysdykcja organu, który nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem.  Zdaniem Trybunału ma to miejsce w przypadku, gdy okoliczności, w jakich został utworzony dany organ, jego charakterystyka oraz sposób, w jaki powołano jego członków, mogą budzić uzasadnione wątpliwości w ocenie podmiotów prawa co do jego niewrażliwości na czynniki zewnętrzne, w szczególności na bezpośredni lub pośredni wpływ władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz na jego neutralność w stosunku do rozstrzyganych spraw, a tym samym może prowadzić do tego, że organ ten nie będzie postrzegany jako niezależny i bezstronny, co skutkuje podważeniem zasady praworządności w demokratycznym społeczeństwie.

Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie jest sądem i nie może dalej działać jako sąd.

Jednak z rażącym naruszeniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten fałszywy organ uchylił dziś immunitet sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec, a także zawiesił ją w obowiązkach i obniżył jej wynagrodzenie  o 50%.

Chociaż sprawa przeciwko sędzi Morawiec ma charakter karny, to jest oczywiste, iż organ nie będący w istocie sądem nie był uprawniony do wydania tej decyzji.

W związku z tym:

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów publicznie wyraża niezłomną solidarność z sędzią Beatą Morawiec i wszystkimi niezawisłymi sędziami polskimi.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponownie apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu pilnego przywrócenia porządku prawnego UE w Polsce.

Statement-EAJ-Beata-Morawiec-1
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments