Ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Przegląd Konstytucyjny”

0
(0)

W Internecie i w wersji „papierowej” ukazał się zapowiadany od kilku miesięcy kwartalnik „Przegląd Konstytucyjny”, będący kontynuacją zdemolownego przez „dobrą zmianę” wydawanego prawie od ćwierćwiecza „Przeglądu Sejmowego”.

Autorzy i wydawcy (współwydawcami „Przeglądu” są Uniwersytet Jagielloński oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego – Fundacja) tak prezentują nowe pismo:

Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. Zaprosiliśmy do niej wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Otwieramy nasze łamy dla autorów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ustrojową oraz prawami człowieka. Oprócz klasycznych zagadnień prawa konstytucyjnego zamierzamy zajmować się również zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania poszczególnych gałęzi prawa, filozofii prawa oraz teorii państwa i prawa, które wiążą się z szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym. Pragniemy, by na łamach Przeglądu poruszane były wszystkie istotne problemy współczesnego konstytucjonalizmu. Liczymy nie tylko na autorów, którzy wcześniej zamieszczali swoje teksty na łamach Przegląd Sejmowego, ale również na tych, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność naukową.

Rozpoczynamy działalność w okresie głębokiego kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Pierwszy numer Przeglądu Konstytucyjnego poświęcony jest w dużej mierze przyczynom, przebiegowi i skutkom tego kryzysu. Artykuły Leszka Garlickiego oraz Marka Safjana stanowią pokłosie konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim we wrześniu 2016 r. Oba teksty stanowią próbę diagnozy stanu polskiej kultury konstytucyjnej. Do stanu konstytucjonalizmu w Polsce nawiązuje większość tekstów znajdujących się w pierwszym numerze.

Kolejne numery Przeglądu Konstytucyjnego będą miały strukturę opracowaną przed laty w Przeglądzie Sejmowym. Zasadniczą część każdego numeru będą stanowiły opracowania studyjne. Stałymi pozycjami będą recenzje i noty bibliograficzne oraz analiza dokumentów źródłowych. Wśród tych dokumentów szczególne miejsce zajmować będą omówienia orzeczeń sądów międzynarodowych oraz sądów konstytucyjnych. Osobną rubrykę poświęcimy glosowaniu orzeczeń sądów polskich i zagranicznych.

Przegląd Konstytucyjny jest kwartalnikiem. Uważamy, że trzymiesięczny rytm wydawania kolejnych numerów gwarantuje zachowanie odpowiednich proporcji między reagowaniem na bieżące problemy konstytucyjne a zachowaniem odpowiedniego dystansu w ich naukowej analizie. Przegląd będzie ukazywał się w wersji papierowej oraz na stronie internetowej. Przed publikacją poszczególnych numerów na stronie internetowej Przeglądu dostępne będą wybrane teksty stanowiące zapowiedź kolejnego numeru. Dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma jest otwarty i nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Oddając w ręce czytelników pierwszy numer Przeglądu Konstytucyjnego, zachęcamy do lektury oraz dzielenia się z nami spostrzeżeniami co do jego kształtu oraz treści.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja drukowana.

Nakład 100 egz.

Pierwszy numer kwartalnika, datowany na lipiec 2017, zawiera dziesięć pozycji:

Od Komitetu Redakcyjnego

Leszek Garlicki, Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej

Marek Safjan, Trybunał Konstytucyjny po trzydziestu latach – doświadczenie i przyszłość

Krzysztof Wojtyczek, Prawo do skutecznego środka prawnego w Konstytucji RP

Marcin Matczak, Demokratyczne czy prawne? Uwagi na tle Raportu Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego

Piotr Tuleja, Profesor Paweł Sarnecki (1939–2016)

Andrzej Szmyt, Konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego (Gdańsk, 16–17 października 2016 r.)

Katarzyna Kos, Konferencja „Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej” (Kraków, 12 września 2016 r.)

Aleksandra Kustra, Kelsenowski model kontroli konstytucyjności prawa a integracja europejska. Studium wpływu, Toruń 2015, s. 601

Dominik Łukowiak, Austria: rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2016 r. (sygn. akt W I 6/2016–125) o nieważności drugiej tury wyborów Prezydenta Federacji z 22 maja 2016 r. (opracowanie i przekład)

Na internetowej stronie Przeglądu Konstytucyjnego dostępne są wszystkie artykuły w formacie PDF.

Redakcją kieruje Mikołaj Małecki jako redaktor prowadzący.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments