Wicerzecznikowi Radzikowi sędziowie szczecińscy w sprawie postępowania przeciw „ustalonemu sędziemu” SA w Szczecinie

0
(0)

W dniu 15 sierpnia 2020 roku Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

„Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 5 sierpnia 2020 roku „w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie” stwierdza, że postępowanie to związane jest wyłącznie z czynnościami sędziego podjętymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Czynności te bezpośrednio zmierzały do realizacji wytycznych zawartych w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20 (zob. w szczególności tezy 23-25, 38, 43-46, 49-51).

Z tego względu przedstawianie sędziemu zarzutów dyscyplinarnych, a tym bardziej karnych, za zastosowanie się wprost do wskazań zawartych w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego, mającej moc zasady prawnej, uznajemy za oczywiście niezasadne. Zapewniamy, że udzielimy wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia zarówno temu sędziemu, jak i innym, którzy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji.”

Komunikat Rzecznika:

KOMUNIKAT w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Informuję, że 4 sierpnia 2020 r. wszcząłem postępowanie dyscyplinarne przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, przedstawiając mu zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 pkt. 3 i 5 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.), polegający na tym, że 3 marca 2020 r. w Szczecinie uchybił godności urzędu w ten sposób, że jako funkcjonariusz publiczny, przewodniczący składu orzekającego w sprawie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o sygnaturze akt II AKz (…) przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przyznając sobie kompetencje do ustalania i oceny umocowania oraz sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa podjął działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego sprawozdawcy w rozpoznawanej sprawie III K (…) na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie w ten sposób, że wydał postanowienie o zwróceniu się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz do Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie o przekazanie akt osobowych oraz wszelkiej dokumentacji dotyczącej powołania tego sędziego na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, przez co podważając przepis art. 55 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18 o zgodności z Konstytucją art. 9a ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, podjął bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających, co mogło prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji, naruszało przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także przepis art. 82 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym, wyczerpując znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 kk, stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

ZASTĘPCA RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH

Informuję również, że z treści wydanego postanowienia wynika, że kierując się treścią art. 129 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prowadzący postępowanie dyscyplinarne zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy w I instancji, o zawieszenie obwinionego sędziego w czynnościach służbowych.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia (-) Przemysław W. Radzik

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments