Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Radzik donosi na adwokata Mikołaja Pietrzaka, obrońcę Waldemara Żurka

5
(2)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych, który 3 lipca 2020 r. na rozprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, złożył wniosek o „przesłanie protokołu rozprawy odpowiednim organom dyscyplinarnym adwokatury”.

Wniosek ten został złożony w reakcji na zapowiedź adw. Mikołaja Pietrzaka, jednego z obrońców sędziego Waldemara Żurka, złożenia wniosku o wyłączenie sędziego Przemysława Radzika i sędziego Michała Lasoty, pełniących funkcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, ze względu na wątpliwości co do ich bezstronności.

Adw. Mikołaj Pietrzak argumentując zamiar złożenia wniosku, odniósł się do doniesień medialnych dotyczących niewyjaśnionego udziału Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w grupie działającej pod nazwą „@KASTAWatch”, która upubliczniała za pośrednictwem konta na Twitterze o tej samej nazwie nieprawdziwe i szkalujące poszczególnych sędziów informacje. Sędzia Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego złożył wówczas ww. wniosek, uznając, że przywołane przez adw. Mikołaja Pietrzaka informacje stanowią „insynuację co do faktów”.

W ocenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS działanie sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych stanowi próbę zastraszenia i wywołania tzw. „efektu mrożącego” wśród adwokatów.

Adwokat, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.), przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa, a użyty przez adwokata zwrot, o ile odnosi się do meritum sporu, nie może być odczytywany jako nadużycie adwokata przy wykonywaniu zawodu wolności słowa (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. III DS 8/02).

Adw. Mikołaj Pietrzak zapowiadając złożenie ww. wniosku działał w obronie i interesie swojego klienta, a także realizował obowiązek obrońcy jakim jest podnoszenie przed sądem wszelkich wątpliwości dotyczących prowadzonego postępowania. W momencie złożenia wniosku to na sądzie spoczywa obowiązek i prawo do oceny jego zasadności, i w dalszej konsekwencji, jego dopuszczalności.

Na podstawie przytoczonych argumentów, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje, że wniosek sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego stanowił niedopuszczalną próbę ingerencji zarówno w wolność słowa przysługującą adwokatowi podczas wykonywania zawodu adwokackiego, ale również bezpodstawne przyznanie sobie kompetencji do oceny naruszenia zasad etyki i godności adwokata.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

kos-opinia-3172020
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments