Najwyższym aktem prawnym jest konstytucja RP, której będziemy bronić pomimo szykan i represji – THEMIS

3.7
(3)

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 6.08.2020 roku w przedmiocie działań zastępcy rzecznika dyscyplinarnego wobec Sędziów z Prezydium FWS oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis w pełni solidaryzuje się z sędziami z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz z sędziami z Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

Sędziom z Forum Współpracy Sędziów, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław W. Radzik, postawił zarzuty dyscyplinarne w związku z nieujawnieniem przez nich obecności w stałym Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

Przypominamy zatem Panu Przemysławowi W. Radzikowi, że sędzia podobnie jak każdy obywatel naszego kraju ma konstytucyjne prawo do prywatności i żadna ustawa sprzeczna z Konstytucją nie zmusi sędziów do podporządkowania się postępującemu autorytaryzmowi. Sędziowie ci ponadto nie utajniali swojego legalnego działania.

Rzecznik niewątpliwie przekracza swoje uprawnienia szykanując w ten sposób sędziów, którzy stoją na straży Konstytucji.

Solidaryzujemy się z nimi i udzielimy im wszelkiego niezbędnego wsparcia w walce o przywrócenia zasad demokratycznego państwa prawa.

Jednocześnie ten sam Zastępca Rzecznika Przemysław W. Radzik uruchomił postępowanie wyjaśniające wobec członków Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” za podjęcie uchwały z dnia 3 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis zwraca uwagę, że stanowisko sędziów ze Stowarzyszenia Iustitia wspieranych przez sędziów ze Stowarzyszenia Themis, nie ma charakteru politycznego, a jedynie wskazuje na rażące naruszenia Konstytucji RP w tak istotnej kwestii, jak stwierdzanie ważności wyborów Prezydenta RP. Polscy sędziowie, szanując porządek prawny, respektują Uchwałę Trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23.01.2020 r., składających się z legalnie powołanych sędziów.

Przypominamy wszystkim prawnikom w Polsce treść pkt 1 uchwały: „Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3).”

Uchwała ta wyraźnie wskazała na nieprawidłowości powstałe przy powoływaniu osób do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz wszystkich innych osób nominowanych na urząd sędziowski przy udziale neo KRS. Sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Iustitia, jak i Themis związani są przyrzeczeniem złożonym wobec Narodu przed Prezydentem RP, które nakazuje im stać na straży prawa.

Najwyższym aktem prawnym jest konstytucja RP, której będziemy bronić pomimo szykan i represji.

themis-sedziowie.eu

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments