Marcjanna Dębska: Polska przegrała w Strasburgu – w 2017 r. wydaliła czeczeńską rodzinę wbrew zakazowi, wydanemu przez ETPC

0
(0)

23 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił wyrok, w którym stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej naruszył szereg przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w sprawie uchodźców ubiegających się o ochronę międzynarodową na granicy w Terespolu.

Sprawa – rozpatrywana wspólnie z dwiema podobnymi skargami – dotyczyła wielokrotnej odmowy wpuszczenia przez Straż Graniczną na teren Polski M.K., obywatela Czeczenii, który wraz z żoną i trójką dzieci chciał ubiegać się o udzielenie mu pomocy międzynarodowej. Straż Graniczna konsekwentnie, około 30 razy odsyłała rodzinę z powrotem do białoruskiego Brześcia, mimo że ci jasno wskazywali, że przekraczają granicę w celu uzyskania pomocy międzynarodowej oraz że uciekają przed prześladowaniami na terenie Czeczenii. M.K. kilka razy przedstawiał nawet funkcjonariuszom wniosek o udzielenie rodzinie międzynarodowej ochrony na piśmie.

8 czerwca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka udzielił M.K. ochrony w postaci środka tymczasowego, który zakazywał administracji rządowej usuwania jego i jego rodziny z terytorium RP na Białoruś. Mimo tego M.K. został tego samego dnia deportowany na teren Białorusi.

Strasburski Trybunał uznał, że polski rząd naruszył postanowienia artykułu 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ustanawiającego zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania a także art. 4 Protokołu nr 4, ustanawiającego zakaz zbiorowej deportacji cudzoziemców. Dodatkowo, Trybunał uznał, że polski rząd dopuścił się złamania art. 13 Konwencji (prawo do skutecznego środka odwoławczego).

Decyzja – co do naruszeń Konwencji przez RP – była jednomyślna. Zdanie odrębne, zgłoszone przez brytyjskiego sędziego Tima Eicke dotyczyło kwoty, jaką rząd RP będzie musiał zapłacić skarżącym w ramach zadośćuczynienia. Kwota ta wynosi 34 tysiące euro i została przyznana na rzecz M.K. Brytyjski sędzia stanął jednak na stanowisku, że Trybunał powinien był zasądzić identyczną kwotę również na rzecz każdego z trojga małoletnich dzieci M.K., które również zostały bezpośrednio dotknięte przez rażące złamanie prawa przez polskie organy.

Trybunał przychylił się tym samym do treści skargi na działania polskich władz, złożonej w sprawie przez adw. Marcjannę Dębską z kancelarii Barabasz Dębska Adwokaci.

Adw. Marcjanna Dębska przy wsparciu adw. Emilii Barabasz reprezentowała M.K. w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, jak również przed sądami administracyjnymi w Polsce.

Pomoc prawna została udzielona w ramach akcji Adwokaci Na granicy, koordynowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie przy współpracy m.in. z Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Adw. Marcjanna Dębska

Judgment M.K. and Others v. Poland - refusal to accept asylum applications at Polish-Belarus border
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments