Komitet Nauk Prawnych PAN o mowie nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych i o etyce pracowników naukowych

5
(2)

UCHWAŁA NR 6/2020*
KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania mowie nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych i etyce pracowników naukowych

Komitet Nauk Prawnych PAN wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec obecnych od kilku tygodni w przestrzeni publicznej wypowiedzi wymierzonych w osoby o odmiennej niż heteroseksualna, orientacjach seksualnych. Wypowiedzi te noszą znamiona mowy nienawiści, a ich cechą charakterystyczną jest odmawianie człowieczeństwa licznym grupom polskich obywateli.

Komitet Nauk Prawnych PAN przypomina, że podstawą aksjologiczną porządku prawnego w Rzeczypospolitej jest poszanowanie przynależnej każdemu człowiekowi, niezbywalnej godności osobowej. Nie może ona nigdy podlegać różnicowaniu, ani według kryterium orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ani jakiegokolwiek innego kryterium. Zgodnie z art. 30 Konstytucji RP władze publiczne mają obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka. Obowiązek ten w równym stopniu dotyczy osób heteroseksualnych, jak i osób o innej orientacji seksualnej. Podważanie go, także przez agresywne wypowiedzi w debacie publicznej, jest naruszaniem obowiązującego w RP porządku prawnego, rozbijaniem wspólnoty społecznej i wyzwalaniem agresji w życiu publicznym.

Rolą Komitetu Nauk Prawnych PAN jest dbanie o rozwój polskiej nauki prawa. Immanentnym elementem tego rozwoju jest etyka naukowa. Wyraża się ona w otwartości i, na ile to możliwe, bezstronnej, choć niepozbawionej krytycyzmu, racjonalnej postawie wobec otaczającej rzeczywistości. Jedynie taka postawa gwarantuje rzetelność naukową niezbędną w dążeniu do ideału Veritas. Dlatego też nie do zaakceptowania jest fakt, że stwierdzenia dehumanizujące osoby LGBT wypowiadają również prawnicy – akademicy, osoby ze stopniami naukowymi. Dyskredytują się one w ten sposób jako naukowcy i wykluczają z grona wspólnoty akademickiej. Ich zachowania nie da się pogodzić z etyką naukową.

Komitet Nauk Prawnych PAN wzywa władze Rzeczypospolitej oraz społeczność akademicką we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce do wyczulenia na przejawy mowy nienawiści wobec osób LGBT i czynnego przeciwdziałania im. Przestrzeń publiczna w Polsce powinna być wolna od dehumanizacji i wykluczania.

Niniejsza Uchwała została przyjęta na podstawie § 3 ust. 5 w związku z § 9 ust. 4 Regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2020 Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W głosowaniu udział wzięło 25 Członkiń i Członków KNP PAN.
Za przyjęciem uchwały oddano 25 głosów.
Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 0 osób.
Głosów wstrzymujących się oddano 0.

knp.pan.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments