Krótka relacja z rozprawy 6 lipca w Trybunale Sprawiedliwości UE

0
(0)

6 lipca 2020r odbyła się rozprawa w sprawie C–824/18, zainicjowana pytaniami prejudycjalnymi wystosowanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach z odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących barku rekomendacji objęcia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego.

Pytania zostały zadane w związku z tym, że w trakcie postępowania odwoławczego (w ramach którego NSA zadał też inne pytania prejudycjalne dotyczące uchylonych już przepisów), ustawodawca wyeliminował z porządku prawnego możliwość zaskarżenia uchwal KRS – w zakresie dotyczącym powołania sędziów do Sądu Najwyższego i przewidział, że postępowania te winny ulec umorzeniu. Naczelny Sąd Administracyjny zadał zatem pytanie, czy pozbawienie prawa zaskarżenia uchwał KRS w odniesieniu do powołania do sądu najwyższej instancji pozostaje w zgodzie z przepisami art. 2 w związku z art. 4 ust. 3 zdanie 3, art. 6 ust. 1, art. 19 ust. 1 TUE w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych i art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2000/78/WE oraz art. 267 akapit 3 TFUE.

Na rozprawie głos zabierali pełnomocnicy stron – osób skarżących uchwały KRS – adw. Marcjanna Dębska oraz adw. Michał Gajdus, przedstawiciel RPO – dr Maciej Taborowski, a także przedstawiciel KRS – Jarosław Dudzicz, przedstawiciel rządu wiceminister Anna Dalkowska oraz prokurator Andrzej Reczka.

Pełnomocnicy osób skarżących oraz przedstawiciel RPO wskazywali na to, że kwestia powoływania sędziów jest kwestią prawa unijnego, skoro niezależność sądów to jeden z fundamentów funkcjonowania UE, a bez systemowej gwarancji niezawisłości sędziów, zasada wspólnego zaufania w UE nie ma racji bytu. Podnosili także potrzebę jednoznacznego przesądzenia bezpośredniego stosowania przepisu art. 19 ust. 1 TUE, zgodnie z którym „państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii.” Powoływali się przy tym na dość szerokie już orzecznictwo TSUE, w tym sprawę Simpson (C-542/18), sprawę ASJP (C – 64/16), oraz sprawę AK (C – 585/10).

Przedstawiciele strony rządowej podnosili przede wszystkim, że kwestia organizacji wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną prerogatywą państw członkowskich. Koncentrowali się przy tym na kwestiach historycznych dotyczących sądownictwa w Polsce, zarzucali, że do 2018r w zakresie powoływania sędziów było szereg patologii i dominował korporacjonizm. Podnosili, że niezawisłość sędziów gwarantuje to, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta, a decyzja ta jest ostateczna. Duża część wypowiedzi dotyczyła projektu senackiego dotyczącego między innymi KRS. Przedstawiciel KRS (SSR Jarosław Dudzicz) skoncentrował się też na zrelacjonowaniu wymiany korespondencji na Twitterze z poseł Krystyną Pawłowicz.

W sprawie oczekiwana jest opinia Rzecznika Generalnego TSUE [Jewgenija Tanczewa], po której zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie.

Na rozprawie z ramienia Iustitii obecni byli SSO Piotr Gąciarek (jedna ze stron postępowania przed TSUE) oraz SSR Monika Frąckowiak.

SSP Iustitia

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments