Anna Rakowska-Trela oskarża: Kolejna prezydencka obraza konstytucji

4.3
(6)

Powołanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Małgorzaty Manowskiej na I Prezesa Sądu Najwyższego budzi wiele słusznych kontrowersji prawnych. Prezydent kolejny raz zlekceważył przepisy konstytucji i zadziałał przeciw stabilności organów w niej umieszczonych – pisze w Archiwum Osiatyńskiego prof. Anna Rakowska-Trela.

J’ACCUSE. Oskarżam Andrzeja Dudę o to, że powołując Małgorzatę Manowską na IPSN, naruszył następujące przepisy Konstytucji RP:

1. Art. 183 ust. 3, w ten sposób, że powołał osobę wskazaną jedynie przez 25 sędziów, nie przez Zgromadzenie Ogólne;

2. Art. 178 ust. 1 (niezawisłość sędziów), Małgorzata Manowska została powołana przez prezydenta na sędziego SN, na podstawie wniosku niekonstytucyjnej neo-KRS, nie jest sędzią niezawisłym. Powołując ją na IPSN, PAD zlekceważył zasadę niezawisłości sędziowskiej;

3. Art. 179 w zw. z art. 187 Konstytucji RP przewidujące, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP, na wniosek KRS, w której zasiadać powinno 15 sędziów będących reprezentantami władzy sądowniczej. Małgorzata Manowska nie jest sędzią powołanym zgodnie z tymi standardami, a więc nie tylko nie powinna orzekać, ale także nie może pełnić funkcji IPSN.

4. Art. 10 i art. 173 (trójpodział władz, odrębność i niezależność władzy sądowniczej) Prezydent, nominując na IPSN osobę niebędącą sędzią niezawisłym i bezstronnym, naruszył niezależność SN, a przez to sprzeniewierzył się zasadzie trójpodziału władz;

5. Art. 126 ust. 1 i 2 (Prezydent RP jest gwarantem ciągłości władzy państwowej; czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji). PAD naruszył ciągłość niezakłóconego funkcjonowania władzy sądowniczej, umożliwił i uczestniczył w łamaniu konstytucyjnych zasad i procedur w toku wyłaniania IPSN; sprzeniewierzył się swojej konstytucyjnej roli gwaranta i arbitra;

6. Art. 45 ust. 1 (prawo do sądu). SN kierowany przez osobę niebędącą niezwisłym, bezstronnym sędzią instytucjonalnie przestaje być sądem niezależnym, bezstronnym i niezawisłym;

7. Art. 7 Konstytucji RP (zasada legalizmu). PAD, uczestnicząc w opisany sposób w procedurze wyłaniania „kandydatów” na IPSN, działał z oczywistym naruszeniem podstaw prawnych i wyznaczonych prawem granic swoich kompetencji;

8. Art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawnego). Żaden organ demokratycznego państwa prawnego nie powinien w taki sposób i w takim stopniu łamać przepisów Konstytucji.

Archiwum Osiatyńskiego

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments