Wprowadzenie prawa, które jest jawnie sprzeczne z polskim prawem i prawem unijnym, oznacza brak ochrony prawnej dla obywateli: Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

5
(1)

Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, nazwana ustawą represyjną.

Wejście w życie ustawy represyjnej oznacza:

  • Dyscyplinarne wymuszanie na polskich sędziach niestosowania prawa Unii Europejskiej (w szczególności w zakresie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 roku) oraz uniemożliwienie sądom zadawania pytań prejudycjalnych, poprzez uznanie za niedopuszczalne kwestionowanie istnienia stosunku służbowego sędziego i skuteczność powołania sędziego.
  • Umożliwienie obsadzenia urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (z uwagi na kończącą się kadencję obecnej I Prezes) przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej.
  • Likwidację organów samorządu sędziowskiego poprzez fundamentalną zmianę ich struktury i charakteru, co prowadzić będzie do centralnie sterowanego i autorytarnego kierowania pracami sądów
  • Wprowadzenie nowego systemu karania sędziów, poprzez rozszerzenie katalogu delikatów dyscyplinarnych, celowo określonych w sposób tak nieostry, aby niemal każde zachowanie sędziego, które nie podoba się władzy, kwalifikować jako delikt, oraz zaostrzenie kar dyscyplinarnych, którego celem jest wywołanie efektu mrożącego wśród sędziów
  • Poszerzenie kompetencji Izby Dyscyplinarnej (pomimo, uznania przez Sąd Najwyższy, w wypełnieniu kryteriów podanych przez TSUE w wyroku z 19 grudnia 2019 roku, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa UE i w konsekwencji – prawa krajowego), a także Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która staje się „super izbą”, ponieważ jej uchwały mają być uznawane przesz inne izby SN, a której nie wiążą uchwały tych izb.

Wprowadzenie prawa, które jest jawnie sprzeczne z polskim prawem i prawem unijnym, oznacza brak ochrony prawnej dla obywateli oraz prowadzić będzie do wszczęcia wobec Polski procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom traktatowym, a w dłuższej perspektywie – do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej.

Polscy sędziowie, którzy ślubowali stanie na straży Konstytucji RP i poszanowania rządów prawa, są zdeterminowani by walczyć o prawa każdego z obywateli do niezależnego sądu.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy Sędziów

themis-sedziowie.eu

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x